Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radar na Hrad

12. 11. 2007

Radar

12.9.2007

Dotaz:

Našel jsem Váš článek o sociální trojčlennosti. Vůbec nic o tom nevím, ale vypadá to zajímavě. Co by to znamenalo pro lidi z Brd, kteří nechtějí radar? Řeší to sociální trojčlennost? Udělali jsme si referendum a jasně řekli, že tady radar nechceme. Snad se ještě bude dělat celorepublikové referendum.

Uráží mne, když se v novinách píše, jako názory některých občanů, že prý občané Brd nemají informace a že nejsme dostatečně vzdělaní. Prý jak může pár vesničanů rozhodovat o tom, zda má být ohrožena celosvětová bezpečnost? Jak by to prý dopadlo, kdyby takoví neodborníci měli rozhodovat. Prý jedině kompetentní je vláda. Bohužel i Václav Havel ovlivnil část veřejnosti, když se podepsal pod petici za radar Brdech. Co máme dělat, když radar tady nechceme? Nebo si myslíte, že by nás skutečně ochránil? Děkuji za odpověď.

Tomáš z Brd.

 

Odpověď:

V sociální trojčlennosti je výkonným (nikoli zákonodárným) orgánem konkrétní organizace dolní trojčlennosti (hospodářská, politická nebo kulturní). Musíme se tedy ptát - do pravomoci které organizace patří radar?

Jednoznačně do pravomoci politické organizace, tj. obce. Občané v obci rozhodují o tom, co ve své obci chtějí, nikoli o tom, co který chytrák pokládá za správné či nesprávné (proč má občan případně doplácet na cizí omyly a nejen na své vlastní?). Názor tzv. odborníků si občané mohou, ale nemusejí vyslechnout. V obou případech se totiž nakonec rozhodnou tak, jak chtějí oni sami - nikoli tak, jak chtějí odborníci či kdokoli jiný. Kdo má rozhodovací právo? Poradce nebo ten komu poradce radí?

Tak se přece rozhodujeme i v domácnosti o tom, co si koupíme - bez ohledu na to, co o tom míní reklama, atp.

Navíc je známo, že odborné studie (tedy samotní odborníci) jsou poplatné zadavateli.

V daných totalitních podmínkách jsou práva obcí (ale i samotným občanům) upírána tzv. vyššími zájmy.

Co je tzv. vyšším zájmem? Zájem státu?

Kdo je to stát? 20 lidí ve vládě, 200 lidí v parlamentu nebo 10 milionů občanů?

Jakým právem 20 lidí ve vládě, 200 lidí v parlamentu či 10 milionů občanů v ČR vnucuje radar občanům v Brdech?

V tomto ohledu existuje průlomový výrok českého prezidenta Václava Havla: „Občan je víc než stát!“ To je také zásada trojčlenného sociálního organismu.

Je-li dnes bývalý prezident Václav Havel pro radar, nechť o něm hlasuje v případě, že by chtěl nebo nechtěl radar na Hrádečku. Má-li radar stát v Brdech, je výhradně věcí místních, zda ho chtějí či ne! Nad tento jejich zájem nesmí být vyššího zájmu, nemají-li být občané Brd utlačováni (terorizováni) 20 lidmi ve vládě, 200 lidmi v parlamentu či 10 miliony občanů v ČR. 

V daném případě tedy nesmí o umístění radaru rozhodnout stát ani celonárodní referendum, ale pouze referendum místních občanů.

Píše-li se v novinách, že občané Brd nemají informace, že radaru nerozumějí, a že tedy o radaru nemůže pár vesničanů rozhodovat, pak se musíme ptát:

Rozumí snad radaru 10 milionů občanů ČR, 200 lidí v parlamentu či 20 lidí ve vládě?

Samozřejmě, že nerozumí!

Má-li o radaru rozhodovat jen ten, kdo mu rozumí, pak o něm budou rozhodovat pouze američtí odborníci!

Nuže, kdo má právo v Brdech rozhodovat? Pár vesničanů z Brd nebo američtí odborníci z Pentagonu?

Budou-li všude na světě o místních věcech rozhodovat místní občané, nebude existovat nijaké ohrožení celosvětové bezpečnosti (či jiný vyšší zájem), jímž se ohánějí ti, kteří svévolně omezují rozhodovací práva občanů Brd.

Úkolem radaru v Brdech v žádném případě nemůže být ochránit Brdy. Mají snad američtí odborníci větší zájem na ochraně Brd než pár vesničanů z Brd na ochraně Pentagonu? Mají snad brdští rozhodovat o pentagonských a pentagonští o brdských? Do takových absurdit vedou ideje totalitních hlav, pokud je jen důsledně domyslíme!

Nechtějí-i občané v Brdech na svém území radar, nechť se u politiků domáhají jejich povinnosti zastupovat své brdské voliče, nikoli pentagonské odborníky či celosvětové zájmy! Brdští! Domáhejte se změny režimu (nejlépe na trojčlenný sociální organismus). Jestliže v daném režimu vás vaši zástupci nezastupují tak, jak chcete vy, ale tak, jak chtějí oni, nezbývá vám než protestovat, protestovat, protestovat (dokud vláda neustoupí nebo až do změny režimu).

Ostatní občané ČR: Projevte podporu brdským, jinak dříve či později dopadnete jako oni!

 

útoky 11/9 v USA (Orual, 13. 09. 2007 16:12)

Stále více se ukazuje, že útoky 11/9 v USA nebyly dílem teroristů, ale byly zinscenovány samotnou vládou USA. Takže správná otázka nezní, zda radar v Brdech ano či ne, ale otázka zní: "Kdo bude mít z tohoto radaru prospěch"? Prospěje radar celosvětovému míru? Určitě nikoli. Tak proč ho tedy vůbec stavět!

 

Války a terorismus (Kritik, 19. 09. 2007 16:04)

Když tak člověk přečte text o radaru, připadá mi velmi absurdní, aby občané v jedné obci mohli (anebo že by měli mít právo) zablokovat mírové snahy politiků a vlád. Jak se budeme bránit před teroristy a raketami? Nebo snad máme jen čekat, až nás napadne nepřítel? Od toho je přece celostátní referendum, aby se k problému vyjádřili všichni občané! Obrana země je věcí všech!
Naznačujete snad, že za války jsou odpovědní právě politikové a vlády? Válečné konflikty jsou přece ve světě běžné. Jak vznikají války, terorismus? To je přece velmi jednoduché, aby vznikla válka. Bude-li mít zbraně v rukách nekontrolovatelná síla, nějací lidé, kteří si budou sami rozhodovat, nikdo je nebude kontrolovat, pak uvidíte, co se stane! Právě od toho jsou tu volení politikové a vlády. Aby předešly možným rizikům, že by se zbraní chopila skupina nějakých lidí, které ovládá nějaký nemocný vůdce, psychopat či ideolog. Právě jako nebezpečný mi připadá Váš článek, text odpovědi - že by si o věcech měli místně rozhodovat samotní občané. Tím snad může sociální trojčlennost zabránit válkám? Myslím si, že tímto ne. Děkuji

 

reakce: Kritik - války a terorismus (nespokojení 25. 09. 2007 21:29)

Skutečně je velmi absurdní, aby občané v jedné obci mohli zablokovat mírové snahy politiků a vlád. Něco takového není vůbec možné. Možné však je, aby politici a vlády zablokovali mírové snahy občanů (jedné obce, více obcí, ba i všech obcí). K tomu spěje právě tento případ (americký radar v Brdech)...
Jak se budeme bránit před teroristy a raketami? Možnosti obrany jsou vždy dvě: Preventivní a reaktivní (dodatečné).
Radar se zdá patřit k preventivní obraně. Pak se ovšem musíme ptát, proč je snaha umístit ho v Brdech, zcela mimo předpokládané dráhy letu teroristických raket? Ještě důležitější je však otázka, jak se vlastně rakety do rukou teroristů dostaly? Vyvinuli si je snad sami teroristé? Nebo byly vyvinuty z podnětu vlád států, které pak teroristům tyto rakety (popř. technologie jejich výroby) dodaly (prodaly, nechaly si je „ukrást“ atp.) a dnes roní krokodýlí slzy, že se proti nim musí bránit? Když tyto státy příslušné rakety vyvíjely, tvrdily, že mají sloužit k jejich obraně. A ejhle, ony nyní slouží k teroristickým útokům! Tak se i dnes o radaru tvrdí, že má sloužit k obraně. Zkrátka, nebudou-li státy („demokraticky“ zvolené vlády) zbraně hromadného ničení vyvíjet, nebude nás jimi nikdo ohrožovat...
Namítáte-li, že válečné konflikty jsou ve světě běžné, pak se musíme ptát: Proč jsou běžné? Kdo je vyvolává? Teroristé?
Což první a druhou světovou válku nevyhlásily státy (Rakousko-Uhersko a Německo)? Což Hitler nebyl řádně zvolen v „demokratických“ volbách? Což tyto války nebyly vyhlášeny ve jménu obrany? Což o vedení pozdějších válek ve Vietnamu, Afganistanu, Čečensku, Iráku atd. atd. nerozhodly opět jen „odpovědní“ politikové a vlády? Zde přece nejsou zbraně v rukách nekontrolovatelné síly, nějakých lidí, kteří si rozhodují sami, ale v rukách prý kontrolovatelné síly volených politiků a vlád! Ono vůbec není jednoduché, aby vznikla válka. K tomu je zapotřebí velmi náročných a nákladných příprav (zbrojení, cvičení vojáků, přechod na válečnou ekonomiku aj.). Na to nijaký terorista nemá. „Právě od toho jsou tu volení politikové a vlády!“ Tyto vlády zbraně hromadného ničení vyvinuly, aniž by „předešly možným rizikům, že by se zbraní chopila skupina nějakých lidí, které ovládá nějaký nemocný vůdce, psychopat či ideolog.“ Co na tom mohou změnit populistická hesla, typu: „Obrana země je věcí všech!“
A i kdyby tomu bylo tak, jak tvrdíte Vy, kdo Vám dal právo rozhodovat (hlasovat) o okupaci Brd a poškozování jejich životního prostředí radarem? Propagujte radar v místě svého bydliště! Vlastně ani tam ne, neboť nemáte právo otravovat radarem ani své spoluobčany, pokud se pro radar nerozhodnou oni sami. „Tím může sociální trojčlennost zabránit válkám!“

 

radar ano (Kritik, 24. 09. 2007 17:51)

Obranný deštník proti raketám je nutnost a požadavek přítomnosti. V době, kdy se všude zbrojí - tak se nelze uzavřít před světem! To každý soudný člověk musí uznat! Proto radar ANO!

 

ke Kritikovi - radar ano (nespokojení, 25. 09. 2007 21:39)

Obranný deštník se vyvíjí v reakci na existenci raket. V reakci na obranný deštník pak bude vyvíjen takový raketový systém, který deštník překoná. V reakci na tento raketový systém bude vyvíjen nový protiraketový deštník atd. stále dokola k nemalé radosti výrobců zbraní. Tato cesta vede do pekel a dříve či později zruinuje veškerou světovou ekonomiku, pokud se lidstvo mezitím nevybije samo.
Zde je třeba nastoupit opačnou cestu odzbrojení!
Tato cesta byla svého času zahájena smlouvami mezi Amerikou a bývalým Sovětským svazem, jehož závazky převzalo Rusko. Od této smlouvy odstoupila Amerika (včele s Georgem Bushem mladším). V této smlouvě šlo především o snižování počtu raket, proti kterým nám tatáž Amerika podstrkuje radar jako obranný deštník proti raketám, jejichž počty chce sama zachovat i za cenu porušování mezinárodních úmluv.
Lze takové Americe věřit?
Kdo jednou poruší smlouvu, ten už ji poruší vždy, kdy se mu to bude hodit.
Komu záleží na výrobě raket, ten proti nim žádné upřímné kroky nepodnikne.
Komu záleží na výrobě protiraketových deštníků, tomu vyhovuje, že se rakety dostanou do rukou teroristů
Věřme brdským, ne pentagonským!

 

Vytváření nepřítele. (hero, 26. 09. 2007 15:26)

Po skončení studené války potřebovaly USA dalšího nepřítele. Jinak by byla velká nezaměstnanost, snížily by se zisky vojensko-průmyslového komplexu. Nové studie a vědecké teorie hovoří, že si USA nového nepřítele - teroristu - vyrobily samy. (tyto vědecké studie pocházejí přímo z USA...)

 

Koho zastupují zastupitelé? (hero, 27. 09. 2007 17:29)

Na několika místech naznačujete, že vlády a politikové nemají zájem na blahu občanů, ale na blahu svém. Je fakt silné kafe připustit tuto možnost a podívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Člověku se to ale ani nechce věřit.
Je pravdou, že mnohdy nerozumím zdánlivě na první pohled jakoby nesmyslným a jakoby hloupým rozhodnutím vlády na úkor občanů... často v zoufalství nadávám na politiky. Hodně škaredě!
Ale když tak uvažuji, tak mi začíná být jasné, že tato zdánlivé špatná rozhodnutí vlády a politiků (špatná pro občany) jsou velmi dobrá, výhodná, finančně zisková právě pro členy vlády a politiky.
Politikové rozdávají miliardové státní podpory a zakázky firmám, které potom na oplátku politikům rozdávají stamiliony – dávají jim či rodinným příslušníkům milionová místa ve správních, dozorčích radách, dělají z nich náměstky, ředitele bank, koncernů, pod cenou jim dávají akcie…atp.. atp.
Dělají se pak škrty v rozpočtu např. na sociální zabezpečení, zdravotnictví. Ale např. na výstavbu dálnic atp. se desítky a stovky miliard zničehonic jen hrnou. Vláda sama přiznala, že vůbec nemá průhledné účetnictví – tj. vůbec neví o desítkách miliard, kam jdou.
Na první pohled to je absurdní, jaký zde existuje chaos, bordel, tunel na tunel, jaký je tu šlendrián. Ale připustím-li, že je to záměr, že toto je účelné a někomu to vyhovuje (sice ne občanům) – ale, že pro někoho je tento nepořádek velmi výhodný, pak tomu všemu naráz začínám rozumět!
Ale nechce si mi tomu uvěřit!
Jestliže však připustím to, že zvolení zastupitelé nezastupují zastupované volící občany, ale sebe či zájmy někoho jiného (jen ne zájmy zastupovaných občanů), tak mi začínají do sebe zapadat věci, kterým jsem dříve nerozuměl. Díky.

 

Omluva politikům. (hero, 27. 09. 2007 18:03)

Omlouvám se vládě a politikům, na které jsem dříve nadával: Jací že jsou to nekompetentní lidé a jaká že hloupá rozhodnutí to dělají!
Naopak! Beru to vše zpět a prohlašuji:
Politikové a členové vlády nejsou vůbec nekompetentní! Vůbec nedělají hloupá rozhodnutí!
Naopak! Jsou to velmi chytří, inteligentní lidé a moc dobře vědí, jak hospodařit! - A to jen sobecky do své kapsy! Pro to mají nejvyšší kompetenci!
Politikové dělají velmi správná, účelová a důmyslná rozhodnutí! - A to egoistická rozhodnutí! Tudíž jen ve svůj prospěch, a to na úkor zastupovaných občanů a proti zájmu zastupovaných občanů!

 

RADAR NA HRAD (Kritik, 26. 10. 2007 19:50)

Vážení,
a to je zase co? Z těch Vašich stránek a nápadů člověk nevychází z údivu! Co si ještě vymyslíte? Jednou je to právo veta, podruhé že kapitalismus je totalita stejně jako komunismus, potom že každý má právo na základní životní potřeby, ale také základní prac. povinnost...
Nyní radar na hrad? Asi na Hrad? Proč, protože bývalý prezident Havel chce radar?
Ale vrátím-li se k základní pracovní povinnosti - nevím, jak ji chcete zavést, vždyť je velká nezaměstnanost, sice nyní se trochu snižuje, ale to především díky spoustě zahraničních dělníků. Přesto bych řekl, že práce není, je málo práce, vše dělají stroje, automaty a řídí dnes už skoro vše počítače.
Tak asi sotva byste mohli chtít, aby byli všichni zaměstnaní.

 

Odpověď Kritikovi - RADAR NA HRAD (nespokojení, 19. 09. 2007 16:04)

V případě Havla bychom museli razit heslo „radar na Hrádeček!“, pokud by tím ovšem neobtěžoval sousedy. Přeje-li si radar vláda, nechť je radar instalován na Hradě. Vůbec by se měli všichni, kdo si přejí takové atrakce, soustředit do jednoho kraje, kde si jich mohou užívat, aniž tím otravují ty, kdo o ně nestojí…

Nezaměstnanost je uměle vyvolaný jev. Chce-li např. někdo shrábnout veškerý užitek (zisk) z výroby chleba jen pro sebe, přirozeně nikomu jinému pečení chleba nechce dovolit, popř. chce mít jen minimální počet zaměstnanců, s co nejdelší pracovní dobou a co nejmenší mzdou, aby z nich vyždímal co nejvíc. Aby se zaměstnanci proti takovým otrokářským způsobům nebouřili, k tomu potřebuje zástup tzv. „nezaměstnaných“, stojících za bránou s čepicí v ruce a škemrajících o jakoukoli práci za jakýchkoliv podmínek. Odbyt má zajištěn tím, že spotřebitel si chleba koupit prostě musí, aby nezemřel hladem. Prodává jej tedy za co nejvyšší cenu, kterou si spotřebitel ještě může s odřenýma ušima dovolit. Nižší cena by mu totiž utrhla chamtivé srdce, přemrštěná cena by způsobila jeho krach, neboť by ji spotřebitel nemohl zaplatit, umřel by hladem a bylo by po odbytu.

Zkrátka, v současných sociálních poměrech je lidské ego zainteresováno na parazitním uvažování. V daném případě je egoismus zaměstnavatele (výrobce či překupníka) interesován k vydírání zaměstnanců i spotřebitelů, tj. k udržování vydíraných lidí na animální životní úrovni. Extrémní příklad takových poměrů můžeme dnes zaznamenat na východě, zejména v Číně, kde za nelidských podmínek musí pracovat i děti.

Ve snaze držet krok s východními tygry (jejichž otrokářskou produkci přece nemusíme z humánních důvodů na naše trhy vůbec pouštět), počíná se u nás (ale také v celé západní Evropě) projevovat tendence k „utahování šroubů“ (zvyšování cen, prodlužování pracovní doby, prodlužování důchodového věku, rušení zaměstnaneckých výhod, zavádění nových a nových poplatků atd. atd.). Neskutečně provokativním je např. uvažování našeho současného ministerstva zdravotnictví o prodloužení pracovní doby lékařům, aby prý neměli tolik přesčasů. Pokud se to ujme, bude následně prodloužena pracovní doba všem, aby lékaři nebyli diskriminovaní. Tím také narostou řady nezaměstnaných, umožňujících další utahování šroubů, k čemuž má přispívat také invaze zahraničních dělníků, prchajících z animálního východu na západ. Západní veřejnost, toužící po klidu (ti kteří západní životní standard vybojovali již vymřeli), bude dohnána k bouři, až už bude pozdě (až už nebude kam prchnout).

Trojčlenný sociální organismus neusiluje o to, aby byli všichni zaměstnáni, ale o to, aby všichni měli garantován lidsky důstojný život (základní životní potřeby), aby však těchto garancí nevyužívali jedni na úkor druhých (základní pracovní povinnost). Za takových okolností je lidské ego zainteresováno na jiném uvažování: „Proč bych já měl pracovat v pekárně denně „od nevidim do nevidim“, aby měl i můj nezaměstnaný soused garantovaný chléb? Ať pracuje také! Dnes já, zítra on!“

Vše je dáno způsobem myšlení. 

 

Nedostatek přesných informací (Standa, 05. 11. 2007 22:19)

Připadá mi pro rozhodování jako nejdůležitější, aby byl dostatek přesných informací. Vím, že něčemu porozumí jen odborná veřejnost.

A jsou tady i některé informace utajované a informace přísně tajné, které se týkají obrany státu a ty se bohužel asi nemohou k laikům a občanům dostat.

Takže nakonec laici a občané vlastně ani nesmějí všechny zásadní informace ani dostat. No je to s těmi informacemi také pěkně zamotané.
Ale samozřejmě, že v prvé řadě jde o to, KDO smí rozhodnout, zda občané či jejich zastupitelé. A jestli občané v referendu, tak jste tuto debatu ještě vyostřili tím: Pouze v místních referendech nebo celorepublikovém? Kolik obcí byste považovali za dostatečné pro odmítnutí stavby? A v dané obci by jako odmítnutí měla být nadpoloviční většina, nebo dvou třetinová většina? Ze všech občanů dané obce nebo ze zúčastněných? To jsou dosti podstatné věci.

Věřil bych lidem obecně, trochu bych se bál svěřit občanům moc do obcí. Nevím, nerozumím tomu až tak. Myslím si, že když se lidem dají korektní a přesné informace, rozhodnou se správně. Proč ale vláda lidem tyto informace nedává?
Lze snad za kvalitní informace považovat hysterickou kampaň plnou urážek na adresu odpůrců radaru v podání marketinkového specialisty firmy American Tobacco Company pana Tomáše Klvani? Odpůrci radaru jsou označováni nejrůznějšími –ismy. To nepovažuji za seriozní debatu.
Je tu volání po věcné a konstruktivní diskusi. Ale má snad být základem k této celonárodní diskusi státní úplatek ve výši 1,2 miliardy korun pro vybrané obce v sousedství uvažovaného radaru? A kdy dostanou obdobné peníze i další obce v ostatních zanedbaných regionech? A nebylo by pro vládu levnější uspořádat referendum

 

 

Odpověď Standa: Nedostatek přesných informací (nespokojení, 10. 11. 2007 20:14)

Dostatek pravdivých informací je skutečně základním předpokladem správného rozhodování. Chceme-li pak někoho z rozhodování vyloučit, můžeme argumentovat jeho neinformovaností. Pak se ovšem musíme nějak vypořádat s námitkou, proč vlastně není informován. Pokládáme-li se za informované, co nám brání v tom, abychom informovali ostatní? Naše odbornost a jejich neodbornost? Což odbornost a neodbornost není tímtéž jako informovanost a neinformovanost? Z věci je zřejmé, že  tzv. odborná veřejnost nemůže neinformování ostatních zdůvodňovat jejich neinformovaností (neodborností). Jak tedy za daných okolností neinformování zdůvodnit?

Zde je vítaným důvodem tzv. „nutnost utajení“. Představme si např., že máme souseda holubáře, který před námi tají technologii svého úspěšného chovu. Zde opravdu nijaké právo na příslušné informace nemáme. To je zcela jeho věc. Jakmile však soused pojme úmysl postavit svůj holubník na našem dvorku, tu již máme právo jeho úmysl rovnou kategoricky odmítnout, nebo žádat informace o jeho důvodech. Jestliže nám soused tvrdí, že to je v našem vlastním zájmu, ale nemůže nás blíže informovat, neboť to souvisí s utajováním jeho úspěšného chovu, tu opět máme právo jeho úmysl kategoricky odmítnout, nebo žádat informace. Nyní ovšem máme právo žádat informace o jeho chovu, neboť svůj chov spojuje s naším dvorkem. Abychom mohli správně posoudit, zda tu taková souvislost skutečně je nebo není, nemůže už před námi utajovat vůbec nic. V opačném případě je namístě otázka: Kam ho pošleme? Na svůj dvorek, nebo jinam? Tak je tomu i s utajovanými informacemi týkajícími se obrany státu! Nemohou-li se k laikům a občanům dostat, proč je otravujeme sdělením, že existují. Představme si, že nás na ulici osloví neznámý člověk s tím, že ví něco, co my vědět nesmíme. Kam ho pošleme? Proč nás otravuje? Vyleze-li z něho, že se tím chce dostat na náš dvorek uděláme nejlépe, když ho přetáhneme klackem. Věci v tomto směru nejsou nijak složité. Pokud po nás nikdo nic nechce, ať si utajuje, co chce. Pokud po nás něco chce, potud je povinen nás informovat o všem, co s námi souvisí.

Žádné tajemství není absolutní. Může-li být do něho zasvěcen soused holubář, mohu být (ba musím být) do něho zasvěcen i já, žádá-li  po mně  umístění jeho holubníku na mém dvorku. Buď toto tajemství poneseme oba, nebo jeho holubník nebude na mém dvorku. Ten jediný, kdo tu o umístění sousedova holubníku na mém dvorku rozhoduje jsem pouze a jen já sám (nikoli můj zástupce, obec, stát, OSN, NATO či sám Pánbů, či jak se který dotěra nazve). Má-li stát sousedův holubník na obecní půdě, pak o tom může rozhodnout pouze obec (nejlépe právem veta, v současných podmínkách alespoň referendem).

Radar ovšem není holubník, radar ovlivňuje široké okolí, které zahrnuje více obcí. V takovém případě nechť o jeho umístění v dané lokalitě rozhodnou obce, kterých se to týká (nejlépe právem veta zástupců obcí, kteří byli svými občany pověření ke konkrétnímu stanovisku, v současných podmínkách alespoň referendem občanů všech zainteresovaných obcí). Jako strategická zbraň  však radar ohrožuje svou existencí celý stát, který vystavuje možnosti napadení. V této souvislosti nechť rozhodne celostátní referendum, které ovšem bude rozhodovat jen o tom, zda radar chceme nebo ne, nikoli o tom, kde bude stát. V takovém případě ovšem mají stejné právo o radaru rozhodnout také bezprostřední sousedé našeho státu (Rakušané, Němci, Poláci, Slováci).

Otázka, jaká většina má v případě referenda rozhodnout, nechť je zodpovězena rovněž referendem (v TSO by věc vyřídilo jedno právo veta jednotlivého občana, takže by odpadla veškerá ostatní agenda).

Jak je možné věřit lidem obecně a současně se bát svěřit občanům moc do obcí, zejména jsme-li přesvědčeni, že když se lidem dají korektní a přesné informace, rozhodnou se správně.

Rozhodující je zde Vaše otázka: Proč vláda lidem tyto informace nedává?

Pravíte-li, že je tu volání po věcné a konstruktivní diskusi, pak jsou zde koně postaveni za vůz. Ten, kdo se tu má dovolávat věcné diskuse je přece soused holubář, nikoli my! Nedovolává-li se jí, pak se s ním nebudeme bavit, a jeho holubník na našem dvorku nebude. Tak tomu musí být i s radarem. V opačném případě by totiž šlo o teror nebo korupci (soused nám vnutí svoji vůli násilím nebo nás prostě podplatí).

 

Kdo tu hovoří? (Karel Svoboda, 01. 12. 2007 14:58)

Dobrý den,
rád pročítám Vaše pozoruhodné, značně pronikavé a neméně radikální odpovědi a doporučení.

Proč však není na stránkách uveden žádný kontakt, emailová adresa, natož jména (když už nejsou pod odpověďmi). Není tu nic podrobnějšího o onom sdružení, (třeba i o tom, jak se případně stát jeho členem atd.) To vše mimo jiné působí jaksi nevěrohodně.
Mluvíte o to, a právem myslím, že lidstvu přinášejí podstatné myšlenkové podněty vždy konkrétní jedinci, ale sám (sami) se označujete pod osobní reakci jako celé "obnovené fórum" atd.
Proč ta schovávačka? Zajisté nemusí jít až tak o to, kdo danou myšlenku vymyslel, ale nemáte se za co stydět...
Zdraví Vás
K.S.

 

Odpověď K.Svobodovi (Kdo tu hovoří?):

Olomoucká iniciativa není právním subjektem, ale vznikla volně uveřejněním Programového prohlášení TSO na internetu. Tento krok představuje jakýsi ústupek sociálního pesimismu sociálnímu optimismu. Olomoucká iniciativa tak představuje spolupráci obojího. Sociální pesimismus neočekával nijakou odezvu na Programové prohlášení TSO a proto nemůže být zklamán, sociální optimismus očekával odezvu větší. Sociální pesimismus si mj. vyhradil presentovat ideje a argumenty TSO na webové stránce zcela neosobně, s tím, že pokud někoho přece jen zaujmou a vyžádá si osobní přístup k věci, pak mu bude vyhověno. To se také stalo na základě Vašeho příspěvku a požadované údaje jsou uvedeny hned v úvodu před Programovým prohlášením. Tam také uvedeme emailovou adresu na níž lze s případnými zájemci domluvit případné přikročení k založení regulérního sdružení i formálně. Také naše odpovědi na příspěvky budou nadále již signovány. Bylo by ovšem smutné, kdyby naše argumentace nezískala na věrohodnosti sama sebou, ale tím, že je známo jméno osoby od níž pochází...

-zmp-

 

Vytváření nepřítele. (hero, 26. 9. 07) (MilanP, 06. 01. 2008 16:02)

Zde stačí obyčejný selský rozum. USA mají silnou potřebu kontrolovat a diktovat celému světu. Je až zarážející, že spousta lidí není schopna prohlédnout tu pokryteckou politiku USA. Stát - bez historie, občané - náplava z celého světa (ta horší "elita" lidstva). Není vůbec náhoda, že vychází na světlo mnoho kauz, které vyvolaly války nebo jen dílčí konflikty a přitom zcela vymyšlené. Jsem z Brd. Zažil jsem zde Sovětskou armádu. Z obrovského komplexu vycházeli pouze důstojníci na nákupy s manželkami a obyčejní vojáci jako nosiči tašek. Moc se o nich nevědělo. Až sem přijdou amíci a lidi pocítí tu nadřazenost, kterou jsou schopni dávat silně najevo (viz. Japonsko, Německo za II. Sv.v. si stěžovali na jejich chování dokonce v Austrálii i Anglii), pak snad procitnou i zastánci radaru. Radar v Brdech je nesmysl v tom pojetí, jak jej prezentuje americká strana a ODS. U am. strany mě to nepřekvapuje, ale u ODS...(vlastně taky ne). Pokud se týká utajování kolem radaru, je to stupidní výmysl. Tam se může utajovat max. frekvence, výkon, vyzařovací laloky radaru i VEDLEJŠÍ a to jsou věci, které nás brdské nejvíc zajímají. Navíc v prostoru, kde má radar stát se již německá firma dávno podílí na pracích souvisejících s jeho výstavbou. Tak vlastně ani o nic nejde, co se bude týkat referenda.

 

 

HAARP (Jan, 24. 03. 2008 17:03)

Vážení nespokojení,
děkuji za odpověď. Díval jsem se na pořad v TV, kde mluvil bývalý prezident, chartista p. Havel. Zase jsem se musel rozčílit, když jsem slyšel jeho propagandu. Prý v zakládajícím dokumentu NATO je napsáno, že smluvní strany si mohou vytvářet individuální partnerství, nikoli výlučně jen všichni společně. Bilaterální vztah s USA prý není v rozporu se severoatlantickou smlouvou.
Tedy tím rozbíjí přátelství evropských partnerů. Co to je za partnerství, když partner vám chodí ještě za někým jiným?
Tedy - má k tomu ČR důvod?
On ten partner může mít důvod. Může se ČR cítit ohrožena! Ale je to hodně na ostří nože!
A pak mne rozčílilo toto, cituji - PRÝ: „Američané od nás chtějí maličkost, my začínáme dělat drahoty. Máme šanci vyjít vstříc našemu spojenci. Pacifisté proti radaru páchají něco stejně nebezpečného, jako byl pacifismus před mnichovskou dohodou v roce 1938“…
Cožpak pacifisté z roku 1938 se dají přirovnat k lidem, kteří jsou proti radaru a nejsou vůbec pacifisty? Prostě nevěří americké válečné politice a jejich válečným krokům ve světě!
Havel, jako obvykle klame, a pokud se nepletu schvaloval bombardování Kosova, pokrytecky nazvané mírové bombardování!
Jednak Havlovi už nevěřím ani slovo, myslím si, že je to člověk koupený Američany, který jim sloužil nejen jako chartista, ale slouží oddaně a vazalsky dál. S jejich pomocí nadělal nám všem spoustu škody: zničil domácí hospodářství, vojenský průmysl, propustil zločince, odstavil Alexandra Dubčeka, který prostě měl být po tzv. listopadové revoluci 1989 prezidentem. To jim nemůžu zapomenout, já totiž Dubčeka měl a mám opravdu rád. Kdo tehdy znal Havla a jeho hry?, o kterých se raději ani kritika moc nevyjadřuje, a když tak jen taktně a velmi okrajově!
Ale k tomu radaru – existují totiž méně známá fakta. Prostě to nějak prosakuje na veřejnost. A faktem je, že během studené války Sověti i Američané intenzivně pracovali na ovlivňování lidské mysli pomocí drog, elektrošoků i rádiových vln.
Cituji z běžně dostupných textů na netu:

 

HAARP II. (Jan, 24. 03. 2008 17:09)

HAARP

Tato zkratka znamená High-frequency Active Auroral Research Program, tedy vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Systém pokrývá plochu asi 13 hektarů a je tvořen 180 anténami (12 krát 15 řad), z nichž každá má dva dipólové přenašeče o výkonu 10 000 W. Celá soustava má tedy výkon 3,6 MW (3,6 miliónu wattů). Antény mají dvě kmitočtová nastavení, a to 2,8 až 7 MHz a 7 až 10 MHz. HAARP tedy vysílá elektromagnetické vlnění do ionosféry, přičemž využívá některé její charakteristiky. Ionosféra funguje především jako gigantická "anténa", pomocí níž lze signál zaměřit na kterékoli místo na Zemi. To ovšem není všechno. Za určitých meteorologických podmínek (ty se neustále mění, ale dají se předpovídat) lze ionoféře "ukrást" značné množství elektromagnetické energie, která je tam díky iontům rozmístěna v těžko představitelném množství. Pokud bude celý výkon HAARPu za vhodných podmínek zamířen na jediný bod oblohy, původní signál se zesílí až tisíckrát, což znamená výkon 3,6 GW, tedy 3,6 MILIARDY wattů. Abyste si udělali představu, tak je to zhruba dvojnásobek výkonu všech vodních elektráren v České republice dohromady.

Oficiálně se jedná o program výzkumu ionosféry, ale prakticky všechna známá fakta svědčí o tom, že HAARP je zbraň, nebo alespoň vojenské zařízení. Pravdou ovšem je, že ionosféry se docela jistě týká, ale spíše ve smyslu systému nesmrtící zbraně. Základna HAARP se nachází na Aljašce v oblasti Gakona, což je necelých 150 mil severovýchodně od města Anchorage. Další, poněkud menší zařízení takového typu je v místě jménem Arecibo v Norsku, třetí je v Portoriku. Podle některých zdrojů jsou další na jižní polokouli (snad dokonce poblíž jižního pólu). Kromě toho je po celé Zemi rozmístěno několik desítek dalších atmosférických "hořáků" mnohem menších rozměrů.

Je třeba podotknout, že prakticky identický systém pro přenos energie vzduchem navrhoval počátkem 20. století geniální Nikola Tesla, ale v tehdejší době nenašel pro své progresivní názory příliš pochopení. Byl osočován, že většina jeho vynálezů slouží k válčení a tak patent jako mírové využití takových možností rozeslal 6-ti největším velmocem světa a z jeho projektu se použilo jen šíření elektromagnetických vln ionosférou, které známe do nynějška a všechny radiové vlny se šíří právě touto vrstvou atmosféry. V roce 1993 na Aljašce začala růst síť antén "trošku" podobná síti z Teslova patentu. Tím ale podobnost končí, hodně spisů se po jeho smrti "ztratilo" a navíc i sám N. Tesla existenci ionosféry dokonce popíral. (Ionosféra, tedy řídká část atmosféry ve výšce zhruba od 80 kilometrů nad povrchem, obsahuje velké množství nabitých částic (iontů) a kromě jiného umožňuje šíření různých rádiových signálů.)

 

HAARP III. (Jan, 24. 03. 2008 17:11)

Kořeny projektu HAARP sahají do roku 1983, kdy Bernard Eastlund, majitel ropné společnosti ARCO (Atlantic Richfield Oil Company), vzkřísil staré Teslovy teorie o řízené energii, získal patenty na jejich nové využití a přesvědčil americké ministerstvo obrany, aby se jimi zabývalo. Eastlund pak založil divizi APTI (ARCO Power Technologies Inc.), která od roku 1991 pracovala na HAARPu. První ostrý test proběhl v prosinci 1994 a od té doby je systém spouštěn nejméně jednou za měsíc.

Součástí zařízení je mnoho přístrojů, které sledují účinky takových oscilací na ionosféru, ale třeba i radar, který když spatří letící objekt, antény automaticky vypne, protože střet takové energie například z letadlem by byl kritický pro přístroje na palubě.

Nabízí se samozřejmě otázka, k čemu může sloužit vlna s energií miliard wattů. Oficiální stanovisko mluví pouze o výzkumu atmosféry a vesmíru. Tomu ovšem věří jen málokdo. Objevila se řada teorií o skutečném poslání HAARPu; pominu-li nápady typu zbraně proti mimozemšťanům, pak lze uvažovat zhruba o následujících aplikacích, které jsem seřadil podle jejich pravděpodobnosti.

Zahorizontální radar...
Radiolokátory typu Over-The-Horizon již fungují řadu let, bohužel však stále vykazují tentýž zásadní problém. Jejich přesnost totiž klesá exponenciálně se vzdáleností, takže sice vidíte za obzor, ale skutečná pozice cílového objektu může být klidně o desítky kilometrů odlišná. Z tohoto důvodu je také zcela nemožné podle OTH radaru cokoli zaměřovat. Na druhou stranu, nespornou výhodou je možnost zachycení letounů STEALTH, alespoň tedy první generace. Například letoun F-117 je vytvořen tak, aby se od něj radarové vlny odrážely směrem vzhůru, a nikoli zpět k vysílači. Paprsek zahorizontálního radaru však letoun zasahuje shora, a odraz zpět nahoru je ta nejlepší možná varianta. Uvážíme-li obrovský výkon HAARPu, pak máme zřejmě co do činění s radarem, který může vytvořit klidně i radarovou "mapu" celé planety.

...nebo ještě něco víc?
Někteří odborníci zastávají hypotézu, že obrovský výkon HAARPu by dokázal "protlačit" elektromagnetické vlny nejen vzduchem, ale i skrz vodu a dokonce i pevné látky. Nabízí se tak řada možností: komunikace s ponořenými ponorkami, "rentgenové" snímkování Země (šlo by o jakýsi gigantický tomograf), pátrání po podzemních úkrytech, ložiscích surovin či ponorkách. Často se mluví také o detekci aktivity jaderných zařízení, a to hlavic i reaktorů, případně o monitorování veškeré rádiové komunikace na Zemi.

 

HAARP IV. (Jan, 24. 03. 2008 17:12)

Štít...
Už Nikola Tesla navrhoval vytvoření "elektromagnetického štítu", který by nepropustil žádné cizí těleso (rozuměj zbraň). Je známo, že vědci v SSSR se zabývali myšlenkou ničení balistických raket pomocí ionizace atmosféry, jejíž fyzikální vlastnosti se tímto pochopitelně okamžitě mění. Pokud by k něčemu takovému došlo v dráze letu rakety, následovaly by turbulence a poruchy aerodynamiky, které by při obrovské rychlosti rakety nevyhnutelně způsobily její zkázu. HAARP by tedy mohl vytvořit jakýsi protiraketový "deštník", jehož účinnost by byla stoprocentní.

...a meč
Výborně, a proč zůstávat u obrany? Co kdybychom nečekali s "deštníkem" na útok, ale namísto toho tím "deštníkem" nepřítele vzali po hlavě, aby k útoku vůbec nedošlo? :-) HAARP by mohl bez problémů fungovat jako emitor elektromagnetického impulsu, který by svým monstrózním výkonem doslova "usmažil" elektroniku jakékoli družice, zbraně či komunikačního prostředku.

Poručíme větru, dešti
Ovlivnění počasí je ve skutečnosti docela jednoduché. Přípravy takových systémů proběhly už v 50. letech; roku 1976 podepsalo přes 60 států dohodu o zákazu geofyzikálních zbraní, která ovšem platila na dobu určitou, a to 20 let. HAARP může ionizací či ohřevem atmosféry výrazně ovlivnit proudění vzduchu, a tak způsobit třeba bouřku, tornádo, extrémní vedra či mrazy. Například je možné kdekoli na světě vyvolat umělý blesk, mnohem silnější než kterýkoli přírodní; vždyť to dokázal zmíněný Nikola Tesla již na přelomu 19. a 20. století. Teoreticky by snad šlo (ale to už je hodně přitažené za vlasy) zasáhnout také podzemní vrstvy magmatu, a tak způsobit zemětřesení.

Kontrola magnetosféry
Ačkoli většina lidí má alespoň nějaké tušení o souvislosti a podobnosti elektrického a magnetického pole, málokdo už ví, že zkrat může nastat nejen v poli elektrickém, ale i v magnetickém. Přesněji řečeno, nejde tu o "zkrat" v pravém slova smyslu, spíše o jeho magnetický ekvivalent (ale z nedostatku jiného výraziva tomu můžeme klidně říkat zkrat). Tady už ale potřebujeme dva kousky zařízení typu HAARPu, mezi nimiž musíme vytvořit spojité elektromagnetické vlnění. Pokud je správně modulováno a má dostatečně velkou energii, způsobí fázovou interferenci, tj. magnetické pole Země a HAARPu se vzájemně vynulují. Přírodní magnetické pole chrání povrch planety před účinky tzv. slunečního větru, a to tím, že protony tvořící tento "vítr" odklání a zpomaluje. Absence magnetického pole způsobí, že tyto protony začnou předávat svoji energii atmosféře; dojde k mohuté ionizaci, což bude mít zcela fatální vliv na veškerá zařízení využívající principů elektromagnetismu.

Ovládání lidí
B
ěhem studené války Sověti i Američané intenzivně pracovali na ovlivňování lidské mysli pomocí drog, elektrošoků i rádiových vln. Teoreticky by HAARP mohl vlnami na frekvencích odpovídajících frekvencím lidského mozku působit na chování lidí, a to i na poměrně rozsáhlém území. Protože předpokládám, že tato problematika bude někoho zajímat, tak jsem jako doplnění článku o HAARPu vypracoval stručný dokument o mozkových vlnách.

 

HAARP V. (Jan, 24. 03. 2008 17:13)

Mozkové vlny:

Lidský mozek lze chápat (mimo jiné) jako emitor elektromagnetických vln. Každý jistě zná zařízení zvané EEG (elektroencefalograf), které dokáže tyto impulzy zaznamenávat a měřit. Odborník dokáže z výsledků EEG relativně přesně určit psychický stav člověka a rozpoznat většinu psychických chorob.
Elektromagnetické vlny vysílané mozkem pokrývají spektrum nazývané často ELF (Extreme Low Frequencies, tedy extrémně nízké kmitočty) a vymezené přibližně od 0,5 do 40 Hz. Slovo "přibližně" by mělo správě být tučně, kurzívou a třikrát podtržené, protože je samozřejmě u každého jedince zcela odlišné (to zatím brání širšímu používání detektorů lži na bázi EEG). Spektrum ELF se dále dělí na čtyři části, které charakterizují čtyři stavy (hladiny) mysli.
Beta (13 až 40 Hz)
Jedná se o "normální" hladinu, v níž se nacházíme po drtivou většinu bdělého stavu. Kolem maximálních frekvencí (přes 30 Hz) se nacházejí tzv. negativní pocity (podráždění, agrese, vztek, strach, stres).
Alfa (8 až 13 Hz)
Uvolněný, ale soustředěný stav. Do něj se lze dostat především hypnózou nebo meditací, ale někteří lidé jsou toho schopni pouhým přetočením očí směrem vzhůru. Informace, které jsou nám sděleny v alfa-hladině, se do paměti zapisují velice spolehlivě a pevně (jedná se o druh podprahového vnímání - člověk si neuvědomuje proces učení, ale jen jeho výsledky).
Théta (4 až 8 Hz)
Stav velice hlubokého soustředění, kterého lze docílit pokročilou meditací nebo intenzivně prožívanou modlitbou. Pokud máte zájem jej vyzkoušet, dobrou možností jsou východní systémy cvičení typu jógy nebo tai-či.
Delta (0,5 až 4 Hz)
Donedávna platila teze, že hladina delta se dostavuje pouze během nejhlubšího spánku. Nejnovější výzkumy však ukázaly, že ti nejmoudřejší kněží asijských náboženství (např. někteří jogíni nebo lámové) jsou schopni se do ní dostat sérií fyzických a psychických cvičení, a nejen to. Dokáží v tomto stavu dokonce komunikovat s okolím a po "probuzení" si vše jasně vybavují.
Co se týče ovlivňování činnosti mozku elektromagnetickým vlněním - zcela jistě je možné, a dokonce se celkem běžně provádí. Mám tím na mysli tzv. psycho-walkmany, které se již několik let velice úspěšně prodávají, u nás však bohužel patří ke kriticky nedostatkovému zboží. Na pohled skutečně připomínají přenosné přehrávače kazet, ale jejich "sluchátka" jsou ve skutečnosti dva póly malého vysílače na frekvenci okolo 10 Hz. Správně, jedná se o alfa-vlny. Stačí si psycho-walkman nasadit, spustit jej a uklidnit se; za několik sekund bude váš mozek "naladěn" na příslušnou frekvenci a vy se ocitnete ve stavu alfa.


HAARP VI. (Jan, 24. 03. 2008 17:23)

Jen velice těžko by bylo možné člověka "zpracovat" natolik, aby jej následně bylo možné dálkově ovládat, jak si to představuje Gordon Thomas v románu "Hlasy v tichu". Vyšší stavy mysli ještě neznamenají, že jedinec zapomene na své zásady, názory a přesvědčení. Jako větší problém bych viděl spíše ten úplně nejnižší stav mysli, tedy frekvence přes 30 Hz. Spolu s autory thrilleru Net Force - Bod zlomu (Tom Clancy, Steve Pieczenik a Steve Perry) pokládám za velice pravděpodobné, že elektromagnetickým vlněním na těchto kmitočtech by opravdu šlo vyvolat (a to i u většího množství osob zároveň) strach nebo agresivitu. Jistě není třeba podrobně popisovat, jaký efekt by měl hromadně vnímaný pocit strachu na armádu připravující se k boji.

***

V souvislosti S HAARP bylo přihlášeno několik strašlivých APTI patentů (US patentový úřad je přístupný via internet), které popisují skutečnou hrůzu, jíž lze tímto systémem dosáhnout. HAARP tedy vysílá elektromagnetické vlnění do ionosféry. Pokud by radar působil na frekvenci 13 až 40 Hz což je hladina mozkových vln beta – tam se nacházejí tzv. negativní pocity (podráždění, agrese, vztek, strach), princip tzv. psychowalkmanu - pak tady budeme chodit a s nepřítomným hlasem monotónně říkat: kachny, kachny, kachny, kachny ... :)

A to vše se dá na takovém zařízení, které tu bude, generovat.

Nebo to tam bude prostě jen nějak schované. Kdo najde v nějakém složitém přístrojí velkém jak nákladní auto nějaký malý generátor těchto silových vln?

A Havel nám tady bude moralizovat! Radar není žádná maličkost. Ani odborníci nepoznají, co skutečně dokáže. Natož diletanti jako on, kteří nám tady budou vykládat o tom, jaká je ten radar prý vlastně prkotina!

Opak je však asi pravdou!

Co ten údajný radar dokáže skutečně a co tím skutečně tyto vládnoucí kruhy sledují - to nám samozřejmě vojenští zástupci USA asi sotva prozradí!

Co ten Havel, který už umí jen dokola omílat své bláboly, chce zase prosazovat? Zase chce dál ničivě zasahovat do našich životů!? Chce ničit životy nejen nám, ale i přicházejícím novým lidem, novým generacím?! Není to darebák jeden!? A tváří se jako lidumil a neviňátko, jako kdyby neuměl do pěti napočítat. Tak krrrásně nám to svým rrráčkováním vysvětlil, že? Jak prrro malé děti... pohádku na dobrrrrou noc...
S pozdrrravem
nazlobený a rrrrozčílený Jan

 

 

radar (Jan, 04. 04. 2008 18:16)

Tak, a je to tady.
Nevěřil jsem, že by vláda šla proti 2/3 občanů. Stále kuli pikle a připravovali za zády občanů, na náklady občanů a proti zájmu občanů dohodu o radaru.

A včera na summitu NATO v Bukurešti se prý „překvapivě jako jeden muž“ NATO postavilo za radar USA v České republice!
Prý čeští diplomaté neskrývali nadšení!!!
Prý to je manželství mezi USA a Evropou…
Nevím, co by pomohlo, aby se toto klamání občanů zastavilo.
Před pár dny všechny země NATO byly proti radaru – a nyní všichni podporují radar USA.
Tady musí probíhat pěkně tajná zákulisní jednání. Nechci říkat, že se uplácí či hrozí i likvidací. Ale vůbec bych se nedivil. Jde těmto grázlům o hrozný prachy a vlastně moc nad Evropou nebo dokonce i světem.
Jaký by tu byl možný postup, legální cestou?
Zažalovat stát za asociální jednání? Podat trestní oznámení na vládu, na konkrétní podpisovatele těch dokumentů, za ohrožování života, za vlastizradu a vlastně i za válečné ztráty na životech majetku a za utrpení a hrůzy, které nás budou čekat po boku USA! Díky těmto zrádcům, kteří podepsali a sloužili cizím zájmům, ale ne vlastním občanům!

 

Odpověď Janovi (radar):

Zde je jen jedno jediné řešení: TSO!

 

radar (Jan, 07. 04. 2008 11:47)

Je zvláštní jev: Lidem nevadí, že se dva nejmocnější diktátoři světa (snad kromě Číny) baví o tom, zda v Čechách radar bude nebo. A jeden druhému velkoryse povoluje kontroly na území naší republiky.
Kde to žijeme? Mám z toho spíše dojem, že se tu jedná o nás bez nás jako za Mnichova!
Prý: To jsou jednání těch dvou velmocí a že prý bez našeho souhlasu se na rozdíl od Mnichova nic dít nebude!
Jenže já nevidím rozdíl v tom, že by se dnešní vláda zachovala jinak, než ta za Mnichova. Ta to dostala příkazem, a ta dnešní to dostane jako doporučení a zachová se tak, jako kdyby to příkazem dostala! Takže jaký rozdíl!?
Politici argumentují tím, že třeba v Japonsku jsou také americké vojenské základny a přibývají tam další…
Já na to říkám: No a co? Jestli si Japonci mohou rozhodovat o svém území, tak my si rozhodujme o svém a neopičme se či neargumentujme tím, že někde jinde je to také.
To není žádný důkaz správnosti či svébytnosti!
Jak je česká zahraniční poplatná vazalství USA a jak je tendenční je vidět na různých reakcích „nezávislých médií“ typu: „Rusko má kontroverzní požadavky…, chce provádět inspekce a mít přístup k tomu, co radar dělá“.
Takže - jestliže Rusko chce mít přístup k informacím, co se děje na radarové základně, tak to je považováno skoro za drzost a nehorázný požadavek válkychtivých Rusů na mírumilovných Američanech. Tady fakt někdo schválně a vědomě staví koně za vůz. Rusové se přece jen brání a vlastně bojují i za nás, aby byla alespoň nějaká kontrola toho, co Američané na základně budou vyvádět! Stejně jakékoli zneužití radaru např. v tom již zde zmíněném sytému HAARP bude sotva možné zjistit nějakou kontrolou.
Američtí nohsledi bijí na poplach a křičí do světa: „Jen ne trvalý pobyt ruských vojáků na našem území!“ O pobytu těch amerických se však takto vůbec nemluví. O ruských kontrolorech americké základny se mluví jako o hrozném nebezpečí!

 

 

elmg. záření (Jan, 11. 04. 2008 07:56)

Stále častěji se objevují informace, jak škodí i obyčejné mobily – jejich záření! Stejně tak škodí i záření z BTS (Base Transceiver Station), které jsou dnes ve velkých městech na vyšších střechách na každém kroku. Mrkněte se na www.svod.cz, jak v posledních letech prudce roste výskyt rakoviny mozku a rakoviny prsu. Nejde tedy jen o mobily. V Praze byl v roce 1993 spuštěn Žižkovský vysílač a 5 let poté tam začal výskyt rakoviny růst prudčeji než ve zbytku ČR a v současnosti je v Praze počet případů nádoru na mozku a prsu dvojnásobný než začátkem 90. let.
A takový vysílač je nic proti radaru!
Mimochodem: NATO ústy generálního tajemníka Wernera v roce 1990 přislíbilo Rusku, že se nebude rozšiřovat za hranice SRN. Rusko se stáhlo ze svých základen, kdežto USA porušily všechny dohody a mají nové základny mj. v Rumunsku, Bulharsku, Kosovu a Metochii... Radar patří do systému taktického prvního úderu, respektive obrany systémů, které tento první útočný akt provedly. Je to tedy jednoznačně útočný zbraňový systém, který umožňuje využití i mimo první úder a může sloužit i jen k obraně bez vlastního útoku! Ale logicky vzato: radar není prvoplánově obranný systém! Stává se automaticky prvním cílem v případném vojenském konfliktu! V takovém případě jsme všichni okamžitě zataženi do vojenského konfliktu!

 

 

 

 

 

pražské povstání 5.5.1945 (Jan, 23. 04. 2008 17:04)

Asi jste zachytili informaci, že v pondělí 21. dubna při návštěvě Míšova sdělil starostům několika podbrdských obcí velvyslanec Spojených států Richard Graber, že česko-americká smlouva o zřízení protiraketového radaru v Brdech bude podepsána 5. května při pobytu americké ministryně zahraničí Condoleezzy Riceové v Praze.
Poláci nejspíš tak měkcí nebudou a odmítnou radar i základnu. Tady 2/3 občanů radar nechtějí. Mj. jedním z důvodů bylo, že není pod kontrolou NATO. Umožněná kontrola a souhlas NATO ovšem neznamenají, že už radar chceme. To nám podsouvají.
A že nejde jen o obyčejný radar a o nějaké sestřelování raket, které tudy na USA sotva poletí, tak svědčí to, že zástupci USA údajně prohlásili, že radar v ČR postaví i kdyby Poláci rakety na svém území odmítli! Je tedy evidentní, že cíl výstavby radaru a pobytu vojsk USA v ČR je tedy úplně jiný, než se říká!
Mám ze všeho vývoje dojem, že ti co si zprivatizovali ČR, si základnou USA vytváří pojistku, kdyby se náhodou kolo dějin ve volbách za dva roky pootočilo doleva... Tak jako zaprodanci a zrádci na čele s Bilakem v roce 1968 pozvali Rusy, je nabíledni možnost využít přítomnost USA k ochraně kapitalismu... radar je pouze zástěrka pro přítomnost armády USA v tomto regionu. Nějaký radar nebo rakety jsou zcela zástupný problém. Podstatou je americká vojenská základna, americké vojenské síly, o které se bude opírat tzv. západní kapitalistická "demokracie" a "svoboda" – její americký model v srdci Evropy! Jestliže USA postaví svou vojenskou základnu bez řádného referenda a přes nesouhlas většiny obyvatel odejmou kus teritoria, nebudou to obyčejní okupanti? A jestliže toto divadlo tato vláda nechá takto zinscenovat a proběhnout, nebude to zcela zrádcovská a kolaborantská vláda, která hájí zájmy cizáků na našem území?
Tomu se říká probouzení tradic... Němci, Rusové, Američani... a možná časem dojde i na Číňany… Apropó… Více nevhodné datum už nešlo vymyslet. Výročí pražského povstání proti okupaci... myslím, že by Praha měla povstat znovu. svobodymilovní lidé mají důvodů více než dost.
Není toto datum výsměchem všem občanům, kteří nesouhlasí s radarem na domácím – svém území?
Strategická poloha je pouze jedním z mnoha účelů toho monstra! Je útočnou zbraní, špionážní, obrannou... ale nikoliv pro náš kontinent.. Slouží vedení války... dokonce za něj lobuje Izrael! Myslím si, že jsme zatahováni do celosvětové války! 11.9. byl Reichstag další světové války v podobě, o jaké se Hitlerovi ani nesnilo... permanentní světová válka s neexistujícím nepřítelem! To je kšeft a radost pro vojenské firmy, to je prostředkem kruhů, které touží ovládnout a které už nyní hodně ovládají svět po absolutní moci nad světem a občany! Omezovat na svobodách vlastní občany ve jménu boje proti terorismu! Všude dát do ulic kamery, které budou snímat lidi úplně tak, že budeme pak viděni jako nazí! A to je jen vrcholek ledovce, jaké zrůdnosti na nás a pro nás tito světovládní šílenci připravují. A Vláda ČR se přidává na stranu těchto zločinců! Radují se jen satani, člověk ne… A přitom by stačilo, aby lidi vyšli do ulic a radar tu nebude, kamery, které Vás vysvlečou do naha také ne, vláda, která je schopna zradit lidi, které má zastupovat také ne!! Ale na to mi nyní Češi připadají až moc pohodlní.. Kde je to nadšení z roku 1968, kde je touha po změně z roku 1989? Překvapí nás letos ty osmičky v datu?! Co myslíte? Mělo by přece dojít k nějakému vzepětí zdravých a svobodomilovných sil ve společnosti!
S pozdravem Jan

 

Odpověď Janovi (pražské povstání):

Máme za to, že kdyby v posledních volbách nezvítězila ODS, ale ČSSD, vládní jednání o radaru by probíhala úplně stejně a ODS by byla v oposici. Máme za to, že vše co uvádíte je státem organizované loutkové divadlo, určené pro ohlupovaní davu idejemi „demokracie“. Za kulisami patrně tahají za finanční drátky skuteční páni ČR, nezávislí na občanství ČR.

Datum 5. května sleduje magické cíle, mj. nahradit východní tradici (osvobození Rudou armádou) tradicí západní (osvobození radarem USA). Všechna významná data mají podobný charakter. Dnešní vládcové totiž mají ve svých službách mj. také numerology (jako tzv. poradce).

Lidové nadšení z r. 1968 a z r. 1989 bylo fakticky vyvoláno shora (tehdejšími vládci).

Nebude-li vzepětí zdravých a svobodomyslných sil ve společnosti usilovat o TSO zdola, bude jako vždy zcela marné...

-zmp-

 

okupace? (ria, 24. 04. 2008 10:26)

Co máte proti základně USA v Brdech? Radujme se! Vzniká ostrůvek skutečné svobody a demokracie na území polototalitního přebyrokratizovaného bolševického Česka! A o jaké okupaci to tady hovoříte? Jaká sem přijde armáda? Těch 150 amerických specialistů na radar na území 40 hektarů? Uvědomte si také nejzákladnější a nejprimitivnější věc: obranný systém, nemůže být, už jen z principu věci, proti nikomu namířen. Od toho začněte a nedělejte ze sebe nevzdělance a z lidí hlupáky, když matete skutečnost! Obranný radar a tolik povyku!
Po dvaceti letech od pádu komunismu tady stále přetrvává podvědomá nenávist proti USA a západu, kterou komunisté zaseli do lidí! A tak tomu stále podléháte! A nezapomínáte na to, že o radaru začala vyjednávat ČSSD a když se dostala k moci ODS tak postoj hned obrátila?
I kdyby 99% občanů bylo proti, co může vědět nějaká babka z Brd o nutnosti postavení hráze proti celosvětové hrozbě terorismu?

Jen odpovědní profesionálové, kteří mají čas a podklady, aby se s problematikou řádně seznámili, profesionální politikové - jen ti mohou odpovědně rozhodnout!

Ti nesou svou kůži na trh a mají politickou odpovědnost! Jakou odpovědnost má nějaký člověk, který jen tlachá a tváří se, že tomu rozumí, že u radarů např. sloužil atp? No a co? Jakou má běžný člověk odpovědnost? Za nic nenese odpovědnost! Je mu jedno, jak rozhodne! Jak odpovědná mohou potom být jeho rozhodnutí?
Ani žádné referendum není kompetentní o věci rozhodovat! Jen nechoďme na tenký led a nesnažme se stavět proti světovým událostem tak, že se budeme chovat jako slepí. Jediná síla na světě, která je nyní schopna se terorismu postavit - jsou USA! A naše vláda moc dobře ví, co dělá, když s radarem souhlasí! Teprve další generace ocení prozíravé a správné rozhodnutí současné vlády! Jsme příslušníky euroatlantické civilizace a západní demokracie. Máme i své povinnosti vůči svým spojencům. A toto je jedna z nich, poskytnout své území na obranu naší západní civilizace a kultury. Musíme umět nejen brát, ale i dávat.

 

 

odpovědnost? (Karel, 26. 04. 2008 17:10)

Rád bych se zeptal, co míníte politická odpovědnost? Politikové jsou odpovědní voličům. Ale co když je vědomě a schválně zklamou a nebo jim na voličích vůbec nezáleží? Jakou potom mají odpovědnost? Vůči komu? Jsou nepostižitelní, je vůbec taková odpovědnost vymahatelná? Jestli politik udělá nepopulární opatření, tak bude muset třeba odstoupit. Ale od firmy, pro kterou udělal službu tím, že jí dal velkou státní zakázku nebo jí pomohl dostat se ke státním financím, dluhopisům atp. - takový politik potom dostane po svém odejití třeba haciendu na Rivieře i s penzí...

 

 

Odpověď riovi (okupace?):

Pravíte-li: Americkým radarem „vzniká ostrůvek skutečné svobody a demokracie na území polototalitního přebyrokratizovaného bolševického Česka!“ pak se musíme ptát: Má snad být svoboda v ČR vyhrazena jen pro „150 amerických specialistů na radar“, nikoliv pro 10 milionů občanů ČR?...

Pravíte-li: „Uvědomte si také nejzákladnější a nejprimitivnější věc: obranný systém...“, pak se musíme ptát: Co je „Nejzákladnější a nejprimitivnější věcí, či obranným systémem?“ To, co takto kategoricky označíte Vy? Nesmíme si snad o tom myslet své? Tak např. štít středověkého rytíře byl určen k obraně (k odražení rány). V případě potřeby ho však rytíř mohl použít i k útoku (zasazení rány). Tato jednoduchá skutečnost zcela vyvrací Vaše tvrzení, že „obranný systém, nemůže být, už jen z principu věci, proti nikomu namířen“. Jedna věc jsou „principy věcí“ a jiná věc jsou principy demagogie, jež se za principy věcí rády vydávají. Proto si především sám vezměte k srdci svá vlastní slova: „nedělejte ze sebe nevzdělance a z lidí hlupáky, když matete skutečnost!

Tvrdíte-li, že: „Po dvaceti letech od pádu komunismu tady stále přetrvává podvědomá nenávist proti USA a západu, kterou komunisté zaseli do lidí!“, pak jste patrně období „reálného socialismu“ nežil. Je sice pravdou, že komunisté zasévali do lidí nenávist k USA. Je však také pravdou, že tím v srdcích většiny lidí vyvolali opačnou reakci: nenávist k SSSR a sympatie k USA. Vaše slova: „A tak tomu stále podléháte!“ dávají obrácený smysl, neboť my už nenávistí k Rusku ani sympatiím k USA nepodléháme. V průběhu 18. let „reálné demokracie“ (nikoli svobody) jsme mohli dostatečně vystřízlivět, tváří v tvář násilnostem a dekadenci, jež USA ve jménu demokracie ve světě i u nás šíří...

Je to právě duch americké „demokracie“, jenž Vašimi ústy neslýchaně arogantním způsobem pohrdá veškerými principy demokracie:

I kdyby 99% občanů bylo proti, co může vědět nějaká babka z Brd...“ To jsou slova totality, za něž by se nemusel stydět ani Adolf Hitler, Vladimír Iljič Lenin, trpaslík ministra zdravotnictví, či jiní diktátoři, co jich kdy na světě bylo...

Není tedy pochyb o tom, kdo vlastně jsou ti Vaši „odpovědní profesionálové“!

Vrcholem demagogie je Vaše tvrzení, že „profesionální politikové nesou svou kůži na trh a mají politickou odpovědnost!“ Je-li profesionální politik hotov vzdát se (za zlatý padák) „koryta“, k němuž se po léta dral, to jeho kůži nijak neuškodí (pokud mu u koryta neztučněla). Ten kdo za jeho neblahá rozhodnutí nese skutečnou odpovědnost (odpovědnost hmotnou), je právě obyčejný člověk (vč. babky z Brd), jímž tak nepokrytě pohrdáte, který politikem způsobené škody musí zaplatit. Ten, kdo tu nese kůži na trh je volič darebného politika, jehož vinou je ze své kůže odírán...

Pravíte-li: „nesnažme se stavět proti světovým událostem tak, že se budeme chovat jako slepí. Jediná síla na světě, která je nyní schopna se terorismu postavit - jsou USA!“, pak je slepota, ba doslova zaslepenost, evidentně na Vaší straně. Pojmy jako „demokracie“, „svoboda“ atp. mluví o tom, že máme světové události tvořit podle vlastní vůle, nikoli podle předpisu Vašich „odborníků“. V opačném případě můžeme být nemile překvapeni, jako v případě světového terorizmu, za jehož největšího producenta pokládáme především USA. Proto se nedivte, že se nechceme do této mašinérie USA zapojit ani ve jménu pokryteckého boje proti terorizmu. Jednak nejsme blbí a také máme moudrá přísloví, jež nám např. praví: „Nedělej kozla zahradníkem!

Na jedné straně tvrdíte, že „naše vláda moc dobře ví, co dělá...“, na druhé straně tvrdíte, že žijeme v „polototalitním přebyrokratizovaném bolševickém Česku!“ Podle Vás tedy naše vláda dělá bolševickou-totalitu, která je i Vám podle Vašich slov vlastní: „Teprve další generace ocení prozíravé a správné rozhodnutí současné vlády!“ Tato slova jsou jako vystřižená z transparentů bolševického reálného socialismu, slibujícího budoucím generacím „komunistický ráj“. Slibovat cokoli budoucím generacím je velmi vychytralé. Slibující demagog se bude mít v čele mas dobře hned a strádající masy se mohou těšit na budoucnost, kdy ho už nebude a tak se nebude muset nikomu zodpovídat...

Pravdou je, že „Jsme příslušníky euroatlantické civilizace a západní demokracie“ a že „Máme i své povinnosti vůči svým spojencům.“ Pravdou však není, že „jedna z nich je poskytnout své území na obranu naší západní civilizace a kultury.“

Ideou spojenců (NATO) je, že každý bude bránit „demokracii“ především na svém území, s pomocí ostatních jen bude-li jí třeba. Vaše tvrzení, že obrana západní civilizace má probíhat na území ČR je holý nesmysl. A kdyby radar v Brdech byl naší povinností, pak by se o tom s naší vládou nikdo nebavil a prostě by ho do Brd instaloval se stejnou samozřejmostí, s jakou USA anektují jiné svrchované státy. Pak by ovšem v ČR nijaké demokracie nebyla a nebylo by tedy ani co radarem bránit...

Pravíte-li, že „Musíme umět nejen brát, ale i dávat.“ pak odpovídáme: V případě radaru nechceme brát, ale dávat. Rádi se ho totiž vzdáme ve prospěch USA, pražského hradu, či jiného vykuka!...

-zmp-

 

 

základna neznamená okupaci (ria, 01. 05. 2008 21:44)

Denně jsou na území ČR stovky vojáků z nejrůznějších států. Stejně tak je fakt, že je většinou ani neuvidíme, protože jsou ve vojenských újezdech. Sto padesát vojáků – spíše jen odborný personál radaru - se přece nedá považovat za okupační vojska! Máme zde přece absolutně jinou situaci, než před 40 lety. Rusové byli okupanti, diktovali nám, co dělat a co ne. Američané jsou spojenci a ponechávají nám možnost volby.

Navíc se zde pobyt vojáků USA řádně smluvně ošetřuje. Proto nevím, co řešíte. Po celé Evropě jsou americké základny. A s jinými počty vojáků. Před pěti lety kongres zkracoval rozpočet ministerstva obrany USA, takže se v Německu rušily některé základny. A jak Němci pištěli, že je to škoda, že to ekonomicky zruinuje maloměsta v okolí základen.
Dále: Radary prokazatelně snižují pravděpodobnost konfliktu. Je to proto, že eliminují výhodu prvního úderu. Kdo toto nepochopí, s tím je těžká ne-li úplně marná diskuse.
A co by se stalo, kdyby najednou chtěly mít svůj systém Čína, Rusko aj. státy?
To je přece přirozený vývoj. Ten nejde ani zastavit a dokonce ani zpomalit. To je nevyhnutelné. Proto musíme být technicky a organizačně stále krok před ostatními diktátorskými režimy!

Také se zamyslete sami nad sebou. Obvykle je nejsebevědomější a nejzarputilejší ten, kdo toho ví málo. Jen člověk, který ví hodně, neustále naslouchá i druhým, ten je schopen o svém názoru i pochybovat.
Pro všechny, kteří tady hovoří o demokracii jako o hlasu lidu, o tom, že pokud máme být demokratická země, referendum je nevyhnutné, v opačném případě prý jde o patolízalství, kolaborantství s USA a bůh ví, co ještě padá za tvrdší obvinění od antiradaristů…
Tak dobře. Víte co? Dejme demokraticky hlasovat o tom, zda bude třeba pivo zadarmo...Jak to asi dopadne??? Vidíte!
Jde tady o obyčejný populismus, který chce využít protiamerických nálad u 2/3 lidí. Zase se chtějí zalíbit někteří politikové a vytěžit z toho do voleb politický kapitál! Ti, kteří se nyní chtějí zalíbit voličům, tak riskují dlouhodobě v budoucnosti naši bezpečnost výměnou za chvilkový prospěch, že budou zvoleni!

Takže mluvíte nesmysly. O rozhodování o otázkách obrany není referendum možné. Natož právo veta občana v obci! Od toho je vláda a ministr obrany. V případě vojenského konfliktu se taky nevypisuje všelidové hlasování, jestli se občanům uráčí narukovat do války!

 

Nepleťte si pojmy. Máme prostě zastupitelskou demokracii a ne anarchii s právem veta jediného občana. Volíme si své zástupce, kteří za lid rozhodují. Ria


Odpověď riovi (základna neznamená okupaci):

Stovky vojáků z nejrůznějších států ve vojenských újezdech na území ČR je velmi znepokojivá zpráva...

150 cizích militantních odborníků na cizí radar v ČR sice není vojsko, avšak vzhledem k uvedené technice vydá za celou armádu. Navíc může vždy posloužit jako „předpolí“ pro regulérní vojenskou anexi...

Tvrdíte-li, že „Američané jsou spojenci a ponechávají nám možnost volby“, pak se musíme ptát: Komu že to ponechávají možnost volby? Což nechtějí radar v ČR proti vůli 70% občanů ČR? To je ta americká možnost volby?...

Pravíte-li, že „obvykle je nejsebevědomější a nejzarputilejší ten, kdo toho ví málo“, pak to platí také pro Vaše sebevědomí a Vaši zarputilost...

Pravíte-li, že „se zde pobyt vojáků USA řádně smluvně ošetřuje“, pak se musíme ptát, co je to „řádné smluvní ošetření“? Co je řádného na smlouvě s vládou, která k uzavření takové smlouvy nemá od svých voličů mandát (70% občanů je proti)?...

Velmi znepokojivá je také skutečnost, že „po celé Evropě jsou americké základny, s jinými počty vojáků.“ Copak Evropa nemá dost svých vlastních vojáků? Copak ČR nemá dost schopných odborníků k obsluze radaru?...

Vaše sdělení, že „se v Německu rušily některé základny“ a že „Němci pištěli, že je to škoda, že to ekonomicky zruinuje maloměsta v okolí základen“ dokazuje jen Vaši naivitu. Což je problém nastavit ekonomiku tak, aby byli lidé v okolí na cizích základnách ekonomicky závislí? Spiklenci proti občanům nejsou hlupáci, ale odborníci na manipulaci s veřejným míněním...

Tvrdíte-li, že „radary prokazatelně snižují pravděpodobnost konfliktu, protože eliminují výhodu prvního úderu“, pak se musíme ptát: Znáte snad jediný válečný konflikt „éry US-radarů“, v němž by první úder nezasadily právě USA nebo jejich „pochopové“?...

Tážete-li se: „co by se stalo, kdyby najednou chtěly mít svůj systém Čína, Rusko aj. státy?“ pak je to otázka právě pro Vás. To všem těmto „radaromanům“ máme dovolit v ČR základnu? Nebo jen těm, které schvalujete Vy?...
Odpovídáte-li na svou vlastní otázku: „To je přece přirozený vývoj. Ten nejde ani zastavit a dokonce ani zpomalit. To je nevyhnutelné“ pak se musíme ptát, co je na umělé radarové technice a její instalaci přirozeného? Roste snad jako strom v lese?...

Pravíte-li: „Proto musíme být technicky a organizačně stále krok před ostatními diktátorskými režimy!“, pak Váš pojem „ostatními“ říkáte, že jsme rovněž diktátorským režimem (před ostatními). V tom Vám ovšem musíme dát za pravdu!...

Doporučujete nám sice: „zamyslete se sami nad sebou“, sám nad sebou se však nezamýšlíte. Pravíte-li totiž, že „jen člověk, který ví hodně, neustále naslouchá i druhým, ten je schopen o svém názoru i pochybovat“, pak ve Vašich projevech postrádáme právě Vaše naslouchání (nikdy nereagujete na žádné konkrétní námitky) a také Vaše pochybnosti (nikdy nepochybujete o tom, co říkáte)...

Vaše poučování o populismu je pokrytecké a demagogické, jako každý „anti-populismus“. Pojem „populismus“ znamená úsilí o popularitu u lidu, široké veřejnosti, veřejného mínění, či jak chcete tento „póvl“ (jak o něm smýšlíte) nazvat. V tzv. „demokraciích“ je přece výsledek voleb závislý právě na populismu. Každý kandidát a každý stranický program musí být populistický, chce-li být zvolen. Však běda jaká proměna (převlékání kabátů), jakmile je konkrétní populismus zvolen, obrátí se k populismu (sám k sobě) zády, jako k něčemu nezdravému (odtud neplnění volebních slibů, tj. populismů). Tak se naši demokratičtí politikové staví k populismu, jak se jim to právě hodí. Není-liž jejich politika pokrytecká, prolhaná, zločinná, podlá, zrádná, zkrátka darebná? Jak je možné, že máte takovou důvěru k tak nemorálním politikům? Dle rčení „vrána k vráně sedá...“ Vás máme zařadit kam? Mluvíte prohnaně jako jeden z nich, nebo jak pravíte: „mluvíte nesmysly“?...

Nechceme-li, aby v ČR a ve světě vůbec vládli darebáci, pak musíme najít takový sociální systém, v němž žádného plnoprávného občana nelze napálit (volebním populismem a povolebním anti-populismem), protože disponuje právem veta. Takovým sociálním systém je pouze a jen TSO....

Vrcholem demagogické prohnanosti je Vaše následující poučování: „V případě vojenského konfliktu se taky nevypisuje všelidové hlasování, jestli se občanům uráčí narukovat do války!“ Který politik kdy před volbami sliboval, že své voliče požene na smrt (do války)? Jakmile je však zvolen, tu již jeho mocenská zvůle nepochybuje o tom, že „se občanům uráčí narukovat do války!“ (např. jako američtí chlapci do Vietnamu, Afgánistánu, Iráku, Grenady, Panamy atd. atd.). Prostě narukují nebo budou popraveni (resp. odsouzeni)! To je Váš anti-populismus v praxi...

Vaše závěrečná slova jsou názornou ukázkou ohlupování: „Nepleťte si pojmy. Máme prostě zastupitelskou demokracii a ne anarchii... Volíme si své zástupce, kteří za lid rozhodují.“ Jinými slovy, v zastupitelských demokraciích si lid „svobodně“ volí své zástupce, jako své oficiální parazity a katany. V totalitách si „utlačovaný“ lid své oficiální parazity a katany zvolit nemůže, protože jsou mu prostě vnuceni. Je tragické, je-li komu tyran vnucen násilím. Je však hanebné, zvolí si-li kdo tyrana sám! Z uvedeného je mj. zřejmé, že mezi tzv. demokracií a totalitou není v podstatě vůbec žádný rozdíl!...

-zmp-

 

 

vzpomeňte na Tonkinský záliv (Jan, 03. 05. 2008 18:18)

Na radarové základně v Brdech má sice být jen 200 vojáků USA, ale spíše z toho bude 200 specialistů CIA. Američani využívají nenávisti lidí ke komoušům…a mnozí rozumní lidé jim na to hezky skočili. Oni se nás potom ptát nebudou, kolik techniky a kolik vojáků sem nasadí. Jednoho krásného dne bude pak náhodou potřeba udělat nějaké práce.. přiletí jich o trošku víc.. a pak bude cvičení a najednou koukáš a nad Hradem vlaje vlajka s hvězdama a pruhy. Vietnamská válka začala po tonkinském incidentu vysláním asi 20 amerických poradců...a skončila půl milionem USA vojáků v boji. Je to jako s jezinkami "Jeden prstíček tam strčíme.." Brdy jsou veliké a za chvíli zjistíme že obsluha čítá 100 000 vojáků, ale jen dočasně, nebojme se!! Američani si rozšíří své teritorium o další území. Jedná se prakticky o to samé, jako byl vstup vojsk v roce 1968. Mj. jde o to, legalizovat na našem území pobyt amerických vojsk - když to nejde anexí nebo násilím, vždy se najde několik bláznů, kteří je pozvou - to už tady kdysi bylo.
Jenom těch lží je u radaru USA xkrát tolik.
A ještě jedna věc mě znepokojuje-tehdy se na "věčné časy" jenom říkalo! Dnes už by to tak bylo opravdu!
Radar je krycí zařízení pro jiné technologie. Na oficiálních stránkách státních institucí přetrvávají řadu měsíců protichůdné informace o výkonech - od tvrzení, že výkon 170 kW je maximální, jinde je hodnota 170 kW uváděna jako střední výkon, ale také údaj, že impulsní výkon je v rozsahu hodnot 0,8 až 4,5 MW. Mnohem menší záření má destrukční vliv na buňky.
Já také věřím v odpovědnost vlády USA za WTC. Úžasně to do sebe pasuje nemyslíte?

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář