Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé k TSO II.

19. 12. 2007

Karla (právo veta):

Vcelku se mi zamlouvá vše, o čem na webu OF píšete. Se vším bych souhlasila, ale to právo veta občanů se mi však skutečně nezdá!

To je zneužitelné! Může dokonce poškozovat občany. Například:

Je vesnice, kde lidé mají studny. Některé mají dobrou vodu, některé trošku horší, ale pitnou! A tak někteří lidé budou chtít natáhnout městský vodovod. Vcelku všichni vodu mají, ale např. starší lidé by raději vodovod atp. A tu někteří lidé řeknou ne! Jsou to obecní peníze a my je nechceme takto rozházet.

Nebo např. na úklid silnic v obci by se hodil malý traktor. Někteří lidé by ho tedy chtěli koupit. Jenže někteří lidé řeknou: Ne, jsou to obecní peníze a my nechceme traktor, smrdí, dělá hluk…, to si raději odházíme sníh ze silnice lopatami jako dosud!

Obě strany mají vlastně pravdu! Jestliže jedna strana návrh vetuje, potom jak by tady soud měl soudit, která strana tady někoho poškodila? Obě strany jsou tady potom poškozené. Toto nemá řešení. Nebylo by dobré nechat tady rozhodnout zastupitele?

A to samé máte ve větším měřítku: Jak může řešit právo veta války, když války vyhlašují státy? Vím, že zde existuje odpověď: Jestliže státy vyhlašují války, tak zrušme státy, aby už nemohly války vyhlašovat.

Ale pak zase vzniká další otázka: Kdo by tedy potom mohl vyhlásit válku?

Jestliže by existovalo právo veta, potom by kterýkoli občan vetoval snahy o spuštění války (zní to až trošku úsměvně -  např. se sousední obcí). Ale hnedle tu máme další problém: Co když by se obec chtěla bránit? Potom by např. pacifisté, kteří v takové obci asi také budou, vetovali ozbrojený konflikt. Takže potrestáme lidi, kteří nechtějí násilí? Sice nechtějí bránit obec, ale co je víc? Má se člověk postavit zlu zlem? Větší zlo vytloukat menším zlem? A kdo rozliší, které zlo je vlastně větší? Nebo snad obranná válka je dobro?

A není tedy lepší, aby o tom rozhodli zastupitelé? Zdá se mi, že „právo veta“ všechno jen zkomplikovalo.

Až sem mne tedy dovádí „právo veta“.

To jsme už asi úplně někde jinde než u právu veta, ale jaksi to s tím právem veta souvisí.

Dále se mi vůbec nelíbí tzv. shengenský prostor, kdy budou moci darebáci cestovat po obrovském území Evropy bez jakýchkoli zábran. To je dobré jen pro lumpy. Normální lidé ani tolik necestují a spíše doma něco dělají, pracují atp.

Také zvýšení DPH  doslova všech věcí (z 5% na 9%) od nového roku je darebáctví. Toto zdražení vlastně zaplatí všichni lidé, když budou cokoli nakupovat! Skoro všechny výhody lidem pobrali a všechno aby si platili.

 

Odpověď Karle (právo veta):

Městský vodovod existoval za reálného socialismu. Dnes je soukromým podnikem, který neustále žene ceny nahoru.

Naproti tomu voda ze studní je zadarmo, totalitní hlavy ovšem usilovně přemýšlejí jak ji zlikvidovat, či zpoplatnit.

Kdo chce vodu z vodovodu, musí se dohodnout s příslušnou firmou. Ani v TSO to nebude věcí obce, tím méně práva veta...

Ani sníh na silnicích není věcí obce, ale příslušné firmy, spravující komunikace.

Úklid obecních prostor zabezpečují obecní zaměstnanci. Pokud traktor přinese snížení nákladů, pak ho obec přirozeně koupí. V TSO není zaměstnanců, ale pouze podnikatelů. Bude-li podnikateli traktor přínosem, pak si ho patrně pořídí.

Hlučnost a zplodiny nelze vztahovat pouze na traktor, ale na všechna motorová vozidla, na dílny, továrny i domácnosti. Tento problém se snaží řešit současné totality, které ho způsobily a jimž už přerůstá přes hlavu. Zatímco v totalitách mají hlavní slovo znečišťovatelé, v TSO mají hlavní slovo občané. Kdo asi bude problém ekologie řešit důsledněji?

Váš závěr: „Toto nemá řešení.“ je tedy neopodstatněný!

Co svět světem stojí, války nikdy nevyhlašovali obyčejní lidé (kteří se mezi sebou max. poprali), ale jejich „zástupci“.

Pokud by samosprávním obcím nějaké válečné nebezpečí hrozilo, pak jen ze strany současných totalit a jimi zaviněného organizovaného zločinu. Proto musejí být občanská práva vyvážena občanskými povinnostmi, mezi něž patří i „domobrana“ (kterou tedy nelze vetovat, neboť bez povinností není ani práva veta). Také pouze plnoprávný občan je oprávněn vlastnit zbraň podobně, jako středověký svobodný pán nosil meč. Odmítnutí obrany obce by tedy v TSO znamenalo ztrátu občanských práv.

Vaše otázka: „Nebylo by tedy lepší nechat rozhodnout zastupitele?“ je tedy tolik, co svěřit rozhodování válečnému štváči.

Co svět světem stojí, touží utlačované lidstvo po sociální svobodě, aniž si ví rady, jak jí dosáhnout. Jedva se však recept na sociální svobodu objeví (právo veta), rázem se jí všichni snaží uklovat. U utlačovatelů je to pochopitelné, u utlačovaných neuvěřitelné. Kolik duševního úsilí dovedou lidé vynaložit k vymýšlení těch nejbizarnějších námitek proti právu veta, zatímco pro právo veta nejsou ochotni vymyslet nic. Alexandr Puškin o tomto pozoruhodném jevu praví:

 

Nestojí stádo o svobodu

- dědictvím jeho z rodu k rodu

 je chomout s rolničkou a bič!

(báseň: „Vyšel jsem dřív než hvězda ranní“)

 

Námitky proti občanskému právu veta jsou téhož ražení jako výrok: Než riskovat zneužití sociální svobody (práva veta), to ať jsou raději všichni sociálně nesvobodní! Nebo: Než riskovat zánik TSO návratem k totalitě, tak to raději zůstaňme v totalitě! Popř.: Ať se doživotně uvězněný nepokouší o útěk. Mohli by ho chytit a uvěznit!

Otázka, zda je obranná válka dobrem, či zlem (větším, či menším) je zcela nepřirozená. Není nikoho, kdo by se nějak nebránil, je-li napaden, ani nikoho, kdo by obranu pokládal za zlo, stejně jako útok. Kořeny takových úvah tkví ve špatně chápaném křesťanství („uhodí-li tě kdo do tváře, ukaž mu druhou“ atp.).

Shengenský prostor je nedůsledným plodem totality, jako vůbec nic totalitního nemůže být důsledné (bez rozporů). Také TSO garantuje volný pohyb, avšak pouze pro plnoprávné občany! Namítneme-li, že i občan se může projevit jako zločinec, tu jako bychom řekli: Než riskovat selhání občana v TSO, to ať se raději volně pohybují všichni zločinci v rámci shengenu (nechme to tedy jak to je).

S trochou škodolibosti bychom tu mohli říci: Proč se Vám nelíbí volnost zločinců, když boj proti nim (obranu, omezování jejich volného pohybu) pokládáte za zlo?

Zvýšení DPH z 5% na 9% nepředstavuje odebrání nějaké výhody lidem, ale pouze zvýšení míry nevýhody, jíž je přece také 5% DPH. Navýšení DPH je prý kompenzováno snížením daně z příjmu. Je to pravda?

Výrobce (i překupník) veškeré odvody (daně, pojištění aj.) promítá do nákladů nebo jen tak do ceny své produkce, takže si tyto výlohy nechá zaplatit kupujícím. Tzn., že výrobce (ani překupník) nic nikomu neplatí. Vše platí výhradně kupující. Pokud je výrobce (překupník) také kupujícím, kompenzuje si své výdaje týmž způsobem jako daně. Jeho zaměstnanec je však výhradně kupujícím a nemá nijakou možnost kompenzace. Pro výrobce (překupníky) tedy současné vládní žonglování s daněmi nemá nijaký smysl (nula z nuly pojde). Mohou však tyto šaškárny využít jako zdůvodnění masivního zvyšování cen. Nebohý kupující si má uvědomit, že je to nutné, kvůli ozdravným „reformám“ špatného hospodaření jeho zástupců...

-zmp-

 

Kamil (zdravotnictví, 01. 01. 2008 14:01)

Spousta lidí, když dostane chřipku, tuto přechodí a pak u nich dojde k závažným zdravotním komplikacím.Tato zdravotní reforma je ten nejbestiálnější útok na bezbranné občany, zvláště na malé děti a důchodce, kteří si celý život poctivě platili zdravotní…

A už tu máme od prvního v nemocnicích automaty na placení… Ty miliony za automaty zaplatil kdo? Je to kolotoč placení, odírání lidí… Lidi jsou jak poslušné ovce, pokud ten poplatek platí, je mi líto... občanské neposlušnosti nejsou schopni, pak ať se nediví... lámu nad nimi hůl.

V Listině se píše (Hlava IV., článek 31), že každý občan má právo na bezplatnou lékařskou péči... jak je tedy možné, že platíme? Dle mého by neměl platit nikdo bez výjimky…

Kamil

 

 

Odpověď Kamilovi (zdravotnictví):

Odevzdanost veřejného mínění vůči tzv. reformám a jiným způsobům jejich poškozování a jejich neschopnosti občanské neposlušnosti je realita, ukazující až na otrockou mírumilovnost současných státních občanů. To budiž nejpádnější odpovědí všem námitkám proti TSO, obávajícím se, že jakmile budou lidé skutečně osvobozeni od veškerého poškozování v TSO, začnou se jejich samosprávní obce vzájemně napadat.

My se však musíme ptát: Odkud tato odevzdanost? Což není dána vírou v „dobrozdání“ tzv. „odborníků“? Tato slepá víra je nám systematicky vštěpována státním školstvím zejména tak, že jsme biflováním navykání na nekritické přijímání jakýchkoliv spekulací teoretické vědy…

Právo na bezplatnou lékařskou péči je garantováno nejen Listinou lidských práv a svobod, ale také Ústavou ČR. Zvůle „zástupců lidu“ však respektuje pouze to, co jí vyhovuje. Např. Ústava USA  neumožňuje vybírání daní z příjmu. Přesto Američané platí daně z příjmu aniž kdo protestuje. Mají zmíněné Listiny a psané zákony větší cenu, než je hodnota papíru na němž jsou napsány?…

 

 

Bardotka (zákon, 01. 01. 2008 14:46)

Bezplatná lékařská péče neexistuje!!! Platíme jí my všichni zdravotním pojištěním. Se zdravím by se kšeftovat nemělo. Nevadí mi zdravotní pojištění, ale když se z pojišťoven stanou soukromé subjekty, jejichž zájmem je pouze zisk, tak 80% vybraných peněz skončí na provoz pojišťovny, na mramor a milionové platy manažerů

A s tou citací je to jinak: "Článek 31 Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon."

Já samozřejmě poplatky neschvaluji, zákon o nich mě taky s..e, taky mě bude stát těžce vydělané peníze, jen píšu, že je platný, vymahatelný a to vše do rozhodnutí ÚS.

 

 

Odpověď Bardotce (zákon):

Jedna věc je znění zákona a druhá věc je výklad jeho znění. Praví-li zákon, že „Občané mají… právo na bezplatnou zdravotní péči… za podmínek, které stanoví zákon“, pak zákon nemůže stanovit placenou péči (poplatky), ale jen a jen podmínky realizace bezplatné péče! Nedejte se ohlupovat „odbornými výklady“ zákona, ani kdyby je potvrdil ÚS…

 

 

Kamil (zdravotnictví, 01. 01. 2008 15:17)

No, to je věc názoru! jestliže to způsobí nevratnou újmu, tak skutečně ta svépomoc občanskou neposlušností je použitelná... ústavní soud s parlamentem se zblázní, uzákoní, že musíš skočit z okna, uděláš to??? Zákon by měl platit až poté, co se zjistí, zda není hloupý… Je-li hloupý, svědčí o nekvalitní práci zákonodárců. Kamil

 

 

Odpověď Kamilovi (zdravotnictví):

Zákony zmíněného druhu nejsou hloupé a nesvědčí o nekvalitní práci zákonodárců. Jsou vychytralé a svědčí o prohnané zvůli zákonodárců…

 

 

Jany (zdražení, 01. 01. 2008 18:25)

Filip má dvacet korun a chce si koupit čokoládu. V obchodě mu řekli, že ji zdražili. Jde smutně po ulici a nadává:

Máme ale blbou vládu, zdražili nám čokoládu!

Vedle něj jede premiér, uslyší ho a povídá svým poradcům:

To je blbé děcko, zdražili jsme všecko

 

 

 

 

 

 

Honza (vývoj, 02. 01. 2008 13:47)

1. Před očima nám probíhají nejgigantičtější změny, jaké si lze vůbec v novodobých dějinách představit! Došlo ke sjednocení skoro celé Evropy (kromě Ruska) bez jediného výstřelu. Jenže tento postup – kdy vše je řízeno jaksi shora – je v naprostém rozporu s tím, co říkáte, že by mělo být v TSO, kde lidé zespodu - z vlastní iniciativy budou chtít něčeho dosáhnout!

Tady je to přesně naopak. Myslím si, že drtivá většina občanů jen kouká, co se to děje a dokonce samotni politikové říkají, že nevědí, kam vývoj směřuje! Co z takového guláše může vzejít?

Vede někdo tedy vývoj? Je dobré takové sjednocování Evropy?

Možná víte o tzv. Novém světovém řádu (New world orden). Jde o snahu uchopit celosvětově vládu nad občany, vše je vlastně již nyní ovládáno počítači, elektronicky, přes počítače, čipové karty, kreditky… Stačí vlastně označit kohokoli za nepohodlného, a vypnout ho v systému, a ten člověk nebude mít žádnou možnost další existence, nedostane lékařskou péči, nekoupí si ani rohlík… Vím, že toto je spíše katastrofický scénář, ale tato orwellovská vize tu asi hrozí. Občané jako celek se chovají, jakoby nevnímali toto nebezpečí. Není tu asi nic, co by dokázalo zastavit tento stroj rozjetý do záhuby?

2. Sleduji něco, co bych nazval jako generační boj, nesmiřitelný boj mladých se starými. Staří nenávidí mladé… dělají vše pro to, aby jim ničili životy, ve válkách, odíráním, zbídačováním rodin… Někteří z mladých mají sice funkce jako mluvčí ministerstva či analytik přes politiku či ekonomii… Ale to mi spíš připadá jako úsměvné či výsměch mladým lidem a zdravému rozumu… Nechat holobrádky mluvit o politice či ekonomice, nevím, zdá se mi to uhozené. Co takové děti vědí o životě?

3. Co si myslíte o oteplování planety? Hrozí Zemi roztopení ledovců a zalití mnoha zemí mořem? Skleníkový efekt má nyní velký zdroj Čínu, kde se nedbá na žádné emise, normy znečištění ovzduší.

4. Když se hovoří o zemích východní a střední Evropy, tak se o nich i po 20 letech stále mluví jako o postkomunistických zemích – a to mi připadá divné, proč to masmédia dokola zdůrazňují... to by se pak o Španělsku, Německu, Slovensku, Maďarsku, Itálii, atp. mohlo mluvit jako o „postfašistických“, „postnacistických“ zemích? Po dvaceti letech po pádu komunismu se stále tak shazují tyto země. Cítím v tom nádech jakési nenávisti vůči především slovanským zemím! I to, že se vůbec nehovoří o více než 20 milionech ruských obětí za II. světové války. Každý lidský život má snad cenu. Proto v principu není rozdíl, jestli bylo zabito tisíc lidí či milion! Ale mluví se pouze o obětech jedné strany, ale to, že jiní měli také strašné ztráty, to se přechází mlčením. Skoro se to tají. Cítím v tom nějaký záměr či něco nečistého.

5. Také když se dívám na filmy, nějaké dobrodružné, thrillery, tak ve všech je nějaký zlý agent z Ruska! Vždy je ten zlý, terorista či vrah nějaký Rus. Ten, kdo chce druhým brát svobodu a zavést nějakou diktaturu, tak je padouch Rus! A ten hodný, ten trpící, ten, který brání utlačované proti Rusům, ten, který bojuje proti zlu, ten, kdo hájí svobodu, život – tak to je vždy hrdinný Američan z Vysočan, nějaký hrdinný prezident USA atp…

Je to až směšné, jaká se tu provozuje celosvětově ve velkém demagogie, opěvování USA,  plivání na Rusko, ale ono to k smíchu není, protože jednodušší lidé opravdu Rusko považují za barbary! Kdo tam byl, naopak říká, že jsou velmi pohostinní a srdeční… Copak lidé mohou zato, kdo jim vládne?

Vidím tady jakési protislovanské tažení, velmi důmyslně využívající všechny možnosti, jak Slovany poplivat. I ten komunismus – ta totalita v Rusku, který politici a jednodušší lidé stále vyčítají Rusům, tam přeci importovali ze zahraničí západní země jako pokrokovou filosofii Západu. Proč se to otlouká o hlavu Rusům, kteří za to vůbec nemohli a stali se jen obětí celosvětového komplotu mocných? A pokračování tohoto celosvětového komplotu proti Slovanským zemím vidím všude kolem, jak bují jak rakovina! I to, jak se všude začíná prosazovat angličtina a jak upadá česká, slovanská kultura.

 

 

Odpověď Honzovi (vývoj):

1/ Skutečnost, že „samotni politikové nevědí, kam vývoj směřuje“ ukazuje, že to nejsou oni, kdo v jednotlivých státek Evropy vládne. Téměř celému světu dnes již vládnou nadnárodní banky, u nichž je celý svět zadlužen. Protože nepatří žádnému státu, nemohou být jiné než soukromé. To, co se nepodařilo vojenskou mocí Alexandru Velikému, Napoleonovi, Hitlerovi aj., to se podařilo mocí peněz libovolně tisknutých bezejmennými soukromníky skrytými v pozadí těchto bank a držícími odtud opratě tzv. „vlád demokratických aj. států“:

Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony‘'. (Rothschild)

Otázka, zda je dobré takové sjednocování Evropy je marná, neboť prostřednictvím financí (bez ohledu na různost měn) byla Evropa sjednocená dřív, než dojde k sjednocení oficiálnímu (politickému a kulturnímu). Nejen Evropa, ale téměř celý svět je již dlouho jednou ekonomickou totalitou. Veřejné mínění to nevidí, neboť si volí zaprodané politiky, kteří je klamou...

Něco podobného (pouze v evropském měřítku) se událo ve starověku vojenskou expanzí antického Říma. Kdyby zůstalo jen u cílů Říma, byla by tato říše sociálním zlem. Stalo se však něco, o co Řím neusiloval. Jednota jeho říše umožnila bleskové rozšíření křesťanství. Umožní-li dnes jednota Evropy rozšíření TSO, může být vítězství zla opět obráceno v něco dobrého. Neumožní-li to, pak: "Jednou poznáte pravdu. A zešílíte z ní." (Aldous Huxley)...

Vámi uvedený katastrofický scénář je nutný následek lhostejnosti lidstva vůči TSO. Kdo chce ovládat svět, ten musí ovládat lidi. Tzn., že musí mít nepřetržitě působící nástroje moci, zasahující až do soukromí každého jednotlivce, což umožňuje teprve moderní počítačová technika.

Skutečně tu není nic, co by dokázalo tento stroj rozjetý do záhuby zastavit. Budou-li se občané nadále chovat, jakoby toto nebezpečí nevnímali, pak bude neodvratně naplněno. Nelze ho však odvrátit žádnou mocí, ale pouze a jen TSO, s nímž se naše iniciativa snaží občany seznámit, jako se sociálním lékem...

2/ Generační konflikt je uměle vyvolaný a sleduje podobné rozvratné cíle jako feminismus. Mládí je ambiciosní, netrpělivé a hlavně nezodpovědné. Dosažením puberty nabývá klackovité sebevědomí a nekritické přesvědčení o vlastní neomylnosti na progresivitě, jíž stojí v cestě konzervativní stáří. Takové třeštění z nezkušenosti je ovladatelnější než uvážlivost stáří a má tedy u totalitní moci zelenou. Až naberou zkušenosti a poněkud se zklidní, smete je nová generace ztřeštěnců...

3/ Václav Klaus, kterému by tuneláři měli postavit pomník má pravdu v tom, že tzv. „skleníkový efekt“ nemá na oteplování planety nijaký (popř. minimální) vliv. Skleníkový efekt je klam, který je typickým příkladem, jak tzv. „teoretická věda“ manipuluje s veřejným míněním (stejně jako tzv. „zástupci lidu“) a jak bezprostředně usměrňuje sociální vývoj k celosvětové totalitě. Její tvrzení, že oxid uhlíku rozptýlený v atmosféře Země brání vyzáření tepelné energie z atmosféry do jejího okolí je neuvěřitelně ohlupující. Což tato „věda“ současně neučí, že v okolí zemské atmosféry je vacuum? Což vacuum není tím nejlepším tepelným izolantem? Zkrátka, protože vyzáření tepla do vacuua není možné, nemohou oxidy uhlíku ničemu takovému bránit! Naopak, znečištění atmosféry omezuje ohřívání povrchu Země paprsky Slunce.

Zkrátka, příčiny oteplování jsou jiné...

Tak jako vzhledem ke vzduchu existuje vzdušná atmosféra Země, tak vzhledem k vodním parám existuje parní atmosféra Země, vzhledem k teplu tepelná atmosféra Země atp. Příčiny oteplování tedy musíme hledat ve vztahu k tepelné atmosféře, nikoli ve vztahu k její uhlíkové podobě, která se podepisuje především na zdraví dýchajících tvorů. Porušení, až zničení tepelné atmosféry Země již před 80. lety předpovídal Rudolf Steiner a přisuzoval ji především lidskému materialistickému myšlení...

Také jednotlivý člověk má jakousi „tepelnou atmosféru“ ve svém nitru, jako zdravou teplotu krve. Zvýší-li se tato teplota, tu mluvíme o horečce. Jde tedy o to, jaká je příčina horečky a jak ji můžeme léčit. V případě horečky Země však teoretická věda mluví o tom, že přebytečnou teplotu nelze odebrat, což je prý příčina horečky. To je stejně chytré jako bychom tvrdili, že člověk má horečku proto, že mu nepřikládáme chladivý obklad. Tzn., že bez horečky by měli být jen lidé žijící za polárními kruhy a čím blíže rovníku, tím vyšší horečku by lidé měli mít...

V duchu antického lékařství „na studené teplé a na teplé studené“ lze samozřejmě horečku tlumit ochlazováním, přestože tím příčinu neodhalíme. Chladit vacuuem však může jen naprostý blázen. Atmosféru Země lze chladit pouze a jen zelení...

Zemi skutečně hrozí roztopení ledovců a tím nedostatek sladké vody v mnohých lokalitách. Hrozba zalití mnoha zemí mořem je ovšem sporná. Ke zdánlivému zalévání prý dochází ponorem opačných konců tzv. „zemských ker“, jež jsou na straně tajících ledovců odlehčovány, takže se zvedají. Jenže podle učení naší autoritativní „teoretické vědy“ by se měly zemské kry nořit tam, kde se voda tajících ledovců nejvíce shromažďuje. Chce snad někdo tvrdit, že se ledovcová voda shromažďuje nejvíce na opačných koncích zemských ker? Zde je opět ve hře věrohodnost učení teoretické vědy nejen o atmosféře, ale i o nitru Země a odtud odvozeně o celé mechanice toho, co tato teoretická věda nazývá vesmír...

4/ Post-komunistická nálepka hraje důležitou roli v obraně dravců vůči veřejnému mínění. Jakákoliv kritika bezohlednosti tzv. „kapitalismu“ má být umlčena (okřiknuta) obviněním z post-komunistického smýšlení...

Skutečnost, že se pomíjí bezprecedentní oběti slovanských obětí II. sv. války má ryze rasistický podtext. I zde má být kritika reálného rasizmu umlčována obviňováním z možného rasizmu...

5/ Preferování USA ve veřejném mínění je samozřejmě účelové. Než se vládcům nad světovými financemi podaří ovládnout veškerý svět, potřebují tu a tam k prosazování svých cílů vojenskou moc (dnes zejména proti islámu). K tomu účelu využívá (a také financuje) vojáky nenárodního státu USA...

Ani ruský národ není zvolen do oposice k USA náhodně, byť ne reálně. Reálným protivníkem USA je Čína. Rus je označen za nebezpečného tendenčně, neboť právě tento Kristův národ se má stát nositelem budoucí kultury lidstva. To celosvětová totalita nemůže potřebovat a tak proti ruskému národu staví i jeho tzv. „vládu“ (importovaný teror bolševismu a post-bolševismu). A protože Rusové mají převzít kulturní štafetu od středoevropských Slovanů, jsou utlačování Slované a jejich kultury vůbec, zejména jejich jazyk a čeština zvláště (momentálně na špici vývoje)...

-zmp-

 

 

Morava (Rosťa, 30. 01. 2008 19:28)

Jak vidíte postaveni Moravy a Moravanů v ČR? Bude TSO řešit toto postavení jinak? Jak obce budou deklarovat svoji příslušnost k nějakému národu? Dnes je výsledkem intenzivního úsilí politických představitelů pražských politických stran o zničení moravského národního povědomí, především za přispění pražských medií s celorepublikovou působností, skutečnost, že se v roce 2001 přihlásilo k moravské národnosti už jen 373 294 občanů České republiky oproti 1 362 313 občanům v roce 1991.
Podotázka: Jak to vidíte s tzv. otevřením hranic v Evropě? Kdokoli může přijet kamkoli, aniž by se místní lidé mohli nějak bránit. Např. v Německu celkem 43 procent trestných činů spáchají lidé mladší 21 let, z toho téměř polovinu tvoří cizinci. Obdobně je tomu i v ČR, kde především u závažné trestné činnosti tvoří přes 60% cizinci. Jestliže TSO má jako svůj bod obec jako samosprávu - jak bude TSO řešit tuto problematiku, nějakým trvalým pobytem nebo domovským právem?

Co bude opravňovat občany k vyhoštění nežádoucí osoby? Kdo a jak o tom případně rozhodne? Jak a kdo bude mít možnost dostat se do obce, která asi bude mít jinou legislativu, než např. okolní obce bez TSO?

Budou nějak upraveny vztahy řekněme svobodných obcí s fungujícím TSO či skutečně samosprávným systémem a obcí pod státní direktivou? Legislativa takových subjektů bude principiálně úplně odlišná a to může pěkně rozdmýchat nějaké napětí či vyvstanou problémy mezi obcemi, občany. Jak se budou spory řešit, když každý má jiné zákony a právo? Děkuji

 

 

Odpověď Rosťovi (Morava):

Od totalitních režimů nelze očekávat nic jiného, než úsilí o totální uniformitu veškeré kultury (ale i politiky a hospodářství), zejména jazyků a národností. Tak se Rakousko i Protektorát snažily vše poněmčit, Československo (čechoslovakismem) i dnešní Česko (čechismem) se snaží vše počeštit. Zatímco kultury, jazyky, národy, národnosti i jednotlivci se vyvíjejí zcela spontánně a decentrálně, uniformita je možná jen s vynaložením centralistického, velmi nákladného a diskriminačního úsilí. Není to však spontánní češství, jež se vyvíjelo jako jiné kultury, ale zločinný pragocentrismus, jenž železnou pěstí (dnes více ekonomickou a mediální) potlačuje vše (v Čechách, na Moravě, ve Slezsku aj.), co nevyhovuje jeho totalitním tendencím. Ač se to může zdát jako vtip, zejména od husitských dob má pragocentrismus světovládné ambice („Vidím město veliké, jehož sláva se nebes dotýká!“) a hraje v podhoubí světového zla daleko významnější úlohu, než je zevně patrné...

Morava byla pragocentrismem anektována za českého knížete Oldřicha (1029) v totalitním duchu hromovládného Peruna (svou manželku Boženu si řádně přivedl z Peren do Prahy jako Perunovu kněžku, nikoli jako Jiráskovu pradlenu).

Oldřichův syn Břetislav, jenž jako syn českého knížete centralistickou anexi realizoval, pak jako moravský (olomoucký) kníže projevil sklon k opačnému decentralismu (svou manželku Jitku neřádně unesl ze Svinibrodského kláštera u Schweinfurtu = z nitra ven). Jakmile však Břetislav nastoupil po Oldřichovi na pražský stolec, vrátil se opět k centralismu.

Tzn., že to není Oldřichem, či Břetislavem, ale geniem loci Prahy a Olomouce. Jeden lidem vnuká centralistické, druhý decentralistické tendence. Ne náhodou legendy personifikují obojího génia (pražského i olomouckého) kněžnou Libuší, která se snoubí se světskou mocí dvojím způsobem (v Čechách i na Moravě). V Čechách se stává manželkou Přemysla Oráče, na Moravě manželkou moravského krále, známého dějinám jako „francký kupec Sámo“. Celý rod tzv. „prvních Přemyslovců“ není než rodokmenem králů Velké Moravy, přeneseným (a přejmenovaným) kanovníkem Kosmou z Moravy do Čech. Právě tímto přenesením („translatio regni“) mohlo očištěné hlavní královské město Olomouc vtisknout celé střední Moravě decentrální charakter, tolik nenáviděný přeneseným pragocentrismem. Olomouc je naprostým opakem Prahy, a jako taková toho má s Prahou společného víc než tušíme (jako je tomu vůbec u všech relativních opaků). Původní olomoucké hradiště střežilo kamenný práh (brod) přes jinak bahnitou řeku Moravu. Původní pražské hradiště střežilo dřevěné prahy (brody) přes Vltavu. Od těchto prahů (brodů) mají obě města i se svými řekami magická jména:

Praha západu = Praga negra (černá) = hltavá Praha = zapadání do centra hrobu v nitru české kotliny = centralismus

Praha východu = Praga alba (bílá) = morová Olomouc = vyjití z hrobu do moravské roviny (Hané) = decentralismus

Když např. Jan Žižka z Kalicha (z Trocnova) po dobytí Prahy a celých Čech táhl v čele Čechů (husitů i katolíků) do katolické Moravy (na Olomouc), jeho centralistické tažení skončilo u moravské Přibyslavi, kde zemřel na decentralistické „vyhřeznutí morové hlízy“, ač v jeho vojsku mor nebyl...

Dost však mýtů, jimiž chceme naznačit jen to, že mystéria sociálního vývoje vyžadovala dočasný vývoj k pragocentrismu (a potud mu také stranila). Ten však již své ponuré poslání naplnil a je tedy třeba učinit ve vývoji nový zlom k jásavému decentralismu a s ním související sociální svobodě. Protože však svobodu nelze nikomu darovat (každý se k ní musí vnitřně uschopnit sám a schopní si ji musí společně zevně vydobýt), mystéria již nikomu nestraní...

Skutečnost, že se v roce 2001 přihlásilo k moravské národnosti už jen 373 294 občanů České republiky, oproti 1 362 313 občanům v roce 1991“ neznamená nic jiného, než že decentralističtí Moravané nemají nacionální cítění. Genius loci Moravy praví: „Moravan je ten, kdo žije na Moravě!“ V tomto duchu se Moravané mohou vymanit z pragocentrismu pomocí TSO, jehož samosprávní obce nebudou deklarovat nesvobodnou příslušnost k reálně neexistujícímu národu Moravanů (k moravo-centrismu atp.), ale budou důsledně realizovat decentralismus sociální svobody...

Statistické vzepětí moravanství r. 1991 bylo dáno lichou nadějí, že s polistopadovým pádem pragocentrického socialismu je automaticky oslaben i sám pragocentrismus, takže k jeho pádu postačí jen pohodlné gesto národnostní deklarace...

V TSO řeší otázku cizinců (azylu či vyhoštění) občané v samosprávní obci. Pokud žádný plnoprávný občan v obci neposkytne cizinci azyl (dočasný nebo trvalý), potud se cizinec nemůže v obci dočasně nebo trvale usadit. Pouze a jen toto „bude opravňovat občany k vyhoštění nežádoucí osoby“, pouze a jen takto „bude mít každý možnost dostat se do obce“. K tomu ovšem nebude zapotřebí nijakých obecních zákonů, neboť přijetí a nepřijetí cizince bude plně v kompetenci svobodné vůle každého plnoprávného občana...

Vzájemné vztahy samosprávních obcí v TSO řeší svaz obcí, vztahy s jinými obcemi (mimo TSO) budou takové, jaké k nim naváže svaz obcí, či kterákoliv samosprávní obec. Potíže s navazováním vztahů mohou mít pouze obce v totalitních režimech, v nichž nejsou plně samosprávné a jejich občané nejsou sociálně svobodní...

Spory v rámci TSO se přirozeně řeší občanským soudem v duchu slušnosti (náhrady škody). Spory mimo TSO řeší státní soudy v duchu litery totalitních zákonů. Otázka, kterému soudu bude kdo podléhat je stejná jako dnes v případě obžalování cizinců u nás, či našinců v cizině. Pokud něco jako mezistátní dohoda (resp. dohoda svazu obcí TSO s totalitním státem) nestanoví jinak, musí každý počítat s tím, že bude souzen příslušným soudem tam, kde bude zadržen...

-zmp-

 

 

 

 

 

ekonomika Moravy (Rosťa, 29. 02. 2008 18:32)

Děkuji za velmi zajímavou odpověď.
Několikrát jsem se chtěl zeptat na státoprávní uspořádání a dějinné doklady o prvenství Moravy před Čechami. Ale to by asi bylo na velkou studii a ne stručnou odpověď. Češi se opírají o Přemyslovce. Na nich stavějí národnost. Vy jste o nich napsali, že jsou to moravští panovníci? Není to omyl? Také si myslím, že právě proto, že Přemyslovci velmi krutým způsobem jednali s okolními rody, tak jak se říká: že státy jsou udržovány těmi mechanismy, jakými vznikly, tak při vzniku Českého státu (království) asi teklo mnoho krve, tak i následné udržování tohoto státu stojí krvavé oběti. A to nejen ekonomické.
Ví se, že Morava dává mnohem větší díl daní a vůbec produkce... jako příspěvek do Prahy na centrální přerozdělování, než kolik dostává z Prahy...
Je to lumpárna, ale nikdo se proti tomu nepostaví.
Také by mne zajímalo, odkud čerpáte takové informace a legendy (např. to o Přemyslovcích)?

 

Odpověď Rosťovi (ekonomika Moravy):

Totalitní hospodářství umožňuje hromadění nevyužitého kapitálu (nestárnoucí peníze, vlastnictví pozemků), který toto hospodářství drancuje. Hledá tedy způsob jak toto drancování přenést jinam. Řešení nachází např. v drancování kolonií (např. Moravy). Odtud pragocentrické přerozdělování tzv. národního produktu. Až se ekonomika stane skutečně globální (celosvětově centralistická), pak již nebude mít kde získat nějaké kolonie (na Měsíci či jinde) a sama v sobě se zhroutí (nezavede-li včas TSO)...

Stručně lze říci, že Morava a Moravané mají své jméno od Markomanů, kteří zde měli militantní stát již před počátkem našeho letopočtu. Největšího rozmachu dosáhl tento stát za dobyvačného a bezohledného krále Markvarta, zvaného v Čechách Marobod. Ten již tenkrát přenesl svůj hlavní stan z Moravy do Čech (jakési pra-translatio regni), aby tam odtud mohl snadněji centrálně organizovat své výboje. Jeho hlavní pevností na Moravě byl Velehrad (dnešní Olomouc), zatímco v Čechách si zbudoval tzv. Marobudum (někde na Labi). Ještě za jeho života však jeho český centralismus totálně zkrachoval, takže nakonec přišel i o Moravu a skončil v italské Raveně jako host (zajatec) římského císaře Tiberia. Jednomu z jeho potomků, známému jako „francký kupec Sámo“ se pozdější podařilo moravské království obnovit jako tzv. „Sámovu říši“, později známou jako Velká Morava. Tehdy teprve přichází tzv. „praotec Čech“ do české kotliny, a po smrti jeho následníka Kroka je ideově založena česká Praha (Praga negra) kněžnou Libuší (fakticky byla česká Praha založena až za Bořivoje). Pozdější a nynější Česká státnost však prostřednictvím své akademické historiografie tyto věci zlomyslně mlží...

Že jsou tzv. „první Přemyslovci“ tendenčně přejmenovanými moravskými králi, toho více než hmatatelný důkaz zveřejnil např. moravský badatel Jaroslav Zástěra („Znojemská rotunda a Velká Morava“ 1987). Na vnitřních stěnách románské rotundy ve Znojmě je mj. vymalována technikou "fresco secco" (malby na navlhčenou suchou omítku), v byzantském stylu a v životní velikosti, legenda o Přemyslu oráčovi a genealogie českých Přemyslovců, od Přemysla oráče po Hostivíta, a od Bořivoje po Soběslava I. Nás přirozeně zajímá první pás po Hostivíta, zahrnující údajně prvních 8 Přemyslovců.

V ultrafialovém světle byly ve Znojemské rotundě nalezeny zamalované nápisy „ZAMO“ (Sámo) u postav zobrazujících Přemysla oráče u pluhu a jako knížete. U knížete Přemysla je zamalován nápis ZAMO nejen v titulační pásce, ale také nad jeho hlavou. Titulačními nápisy byly původně opatřeny i ostatní postavy tzv. „Přemyslovců“, ty však byly již ve středověku úspěšně a beze stopy odstraněny. Ač uvedené skutečnosti byly objeveny již v 19. století, oficiální česká historiografie o nich zarytě mlčí, popř. se je snaží nějak zpochybnit či bagatelizovat. Přístup do znojemské rotundy se rázem stal nežádoucím a klíče od ní byly po dlouhá léta pouze v držení ministra kultury.

Nápis Zamo ovšem plně dostačuje k závěru, že 8 prvních přemyslovců představuje ve skutečnosti prvních 8 panovníků Velké Moravy (od Sáma po Rostislava). A jako je slovanský Rostislav u franckých analistů Rasticem, tak je francký Zamo (Sámo) u Slovanů Samoslavem, jenž odpovídá českému Soběslavovi. Znojemská genealogie tedy počíná moravským Samoslavem (Sámem) a končí českým Soběslavem (Sámem).

Tím je ovšem nastolena otázka původu oněch zcela neobvyklých a místy nesmyslných jmen (např. Nezamysl = nemyslící, či nesmysl) údajných prvních 8 přemyslovců („Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Hostivít.“). Tato jména totiž téměř do konce 11. století (do r. 1192) žádné historické prameny (anály ani legendy) neznaly a s výjimkou Přemysla se také již nikdy neopakovala. Jako první s nimi vyrukoval pražský kanovník Kosmas („Kronika česká“).

Vladimír Karbusický („Báje, mýty, dějiny - nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury.“) vypátral, že tato jména vytěžil Kosma z lidové říkanky v době, kdy byl u Čechů již dokončen přechod k přízvuku na první slabiku (po 10. st.). První slabiku totiž evokuje také rytmus říkanky, který jakoby si ze slov říkanky pořádal zcela jiná slova:

Např. „otlou-kejse-píšťa-ličko“ atp. Tak vzniklo také: „Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Hostivít“, jako jména prvních 8 Přemyslovců, memorovaná v předválečných českých státních školách:

V. Karbusický se pokusil o rekonstrukci nedochované říkanky následovně: „Kro k ka zi the... th..., lu b... pře my šl(aj), ne za my šl(a) m(e) na t(ě) vo j n(y) ni zla, kř z(u) my s(ě) ne kla n(a me), go sti ví t(á me)...“

Říkanka tedy mohla mít např. následující smysl:

Krok kazí t... t... lubem přemýšlaje, nezamýšláme na tě vojny ni zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme...“ atp. ...

Náš zdroj informací a legend (např. o Přemyslovcích) jsme částečně již naznačili. Mýty, legendy a ostatní zdroje (kroniky, archiválie atp.) se dnes shánějí velmi obtížně (v knihovnách, antikvariátech aj.) neboť na akademické půdě není zájem na jejich souborném vydávání (dotovaném) a z hlediska komerčního jsou velmi ztrátovými investicemi.

20. století ovšem přineslo nový zdroj, v podobě čtení ve fyzické realitě. Tuto schopnost bude mít stále více lidí...

-zmp-

 

 

Morava (Rosťa, 23. 04. 2008 18:37)

Děkuji za sdělení, že ve znojemské rotundě je zaznamenána genealogie moravských knížat!
A ta jména že jsou vlastně jen dětskou říkankou použitou Kosmou! To jsou mi věci!
A jak jste přišli na to, že Olomouc byl Marobodovým, Markvartovým Velehradem? Za Velehrad se někdy považuje ale i Znojmo i Velehrad? Chápu to, že dnešní historiografové mohou mlžit z důvodů upřednostňování Prahy nad všemi ostatními městy! Ale jaký důvod by měl někdo někdy ve středověku, aby zamazal titulární nápisy nad postavami ve znojemské rotundě?

Nevnímám žádné napětí mezi lidmi na Moravě a v Čechách, ale vidím nadvládu Prahy v politickém vztahu. Občané, jako obyvatelé daného území jsou jen následně vtažení do tohoto imperiálního koloniálního vztahu Prahy vůči všem ostatním částem Čech, Moravy, Slezska…! Ale takové je asi chování všech hlavních měst v každém vícenárodnostním státu, jakým je i tzv. Česká republika! Hlavní město jako sídlo vlády vícenárodnostního státu pak nutně odčerpává finance, zdroje atp. z území, které ovládá a tím posiluje území, kde se hlavní město nachází. V našem případě Pražany tedy Čechy staví do role nadřízených pánů nad Moravany, Slezany aj. Nejde mi tady o žádný nacionalismus, ale o to, že se mi nelíbí, že někdo za horama přerozděluje peníze, které má dostat nějaká moravská víska!
Proto se mi líbí model, který prezentujete jako Trojčlenný sociální organismus, kde se staví na obecním uspořádání, kde netyje jeden z ran druhého, kde si o svých případných finančních či materiálních, potravinových aj. odvodech budou rozhodovat občané v konkrétních obcích!

 

Odpověď Rosťovi (Morava):

Oficiální akademická historiografie tvrdí, že Velká Morava v 10. st. zanikla, neboť o ní z té doby neexistují téměř žádné doklady ani zmínky. Ve skutečnosti je pro celé období existence Velké Moravy nápadně málo dokladů, přestože pro období před ní a po ní je dokladů dostatek. Jak je to možné? Pro takovou zvláštnost není přirozeného vysvětlení, ale je tu třeba hledat vysvětlení v kalných vodách lidské zvůle. V této souvislosti je rovněž nápadné, jak současná akademická historiografie o žádných dokladech či zmínkách tohoto druhu nechce ani slyšet. Pokud se něco objeví (např. znojemská rotunda), pak to všemi možnými mocenskými způsoby hledí zbagatelizovat, zpochybnit, zfalšovat, ignorovat, zničit či jinak umlčet. Proč to dělá? Protože tzv. „věda“ neslouží lidskému vědění, ale státu, v našem případě české státnosti, tj. údajnému historickému oprávnění Prahy, ovládat a vykořisťovat historické země koruny České. Je tu ovšem také obava z „národního probuzení“ Moravanů.

Musíme se však také ptát: Kým, proč a jak bylo zejména 10. st. Velké Moravy doslova „vymazáno“ z oficiálních dějin, když Akademie věd ČR tehdy ještě neexistovala?

Velká Morava v 10. st. doslova šokovala tehdejší křesťanský svět, zavedením tzv. slovanského ritu, přineseného na Moravu sv. Cyrilem a sv. Metodějem a schváleného Římem, jenž také Velkou Moravu přijal jako papežské léno. Papež nepapež, na Velkou Moravu si činili nárok Frankové, zejména jejich německá odnož (zvána podle franckého krále Ludvíka Němce). V očích Němců (Franků) byl slovanský ritus „pohanskou modloslužbou“, takže se ho snažili vymýtit a nahradit ritem latinsko-franckým, čemuž říkali christianizace Slovanů.

Velmi rychlého úspěchu dosáhli Frankové zradou nitranského krále Svatopluka, který se jim nejen dobrovolně poddal, ale zajal také moravského císaře Rastislava (svého strýce) a odevzdal ho Frankům. Po Svatoplukově smrti byl slovanský ritus na tehdy již okleštěné Velké Moravě obnoven a z moci papežské šířen také do christianizovaných Čech.

Počínaje Bořivojem, pocházela pražská knížata z rodu moravských Mojmírovců a až do Boleslava II. Pobožného usilovala o zavedení slovanského ritu v Čechách. K fiktivnímu Přemyslovskému rodu se jako první přihlásil až kníže Otakar, jenž po svém povýšení německým císařem Fridrichem II. (Zlatou bulou sicilskou) na dědičného českého krále Otakara I. (1198-1230), přijal jméno „Přemysl“ (Přemysl Otakar I.).

Vraťme se však k šíření slovanského ritu v Čechách 10. st. Proti němu se postavil mocný rod Slavníkovců z podnětu Němců, neboť Slavníkova matka Adilburka byla dcerou franckého krále a císaře Jindřicha Ptáčníka. Není zločinu, jehož by se Slavníkovci ve jménu christianizace Čech nedopustili (pod hlavičkou biskupství řezenského). Jímali moravské mnichy, kněze i biskupy, věznili, mučili, vraždili. Mj. zavraždili sv. Ludmilu (sestru moravského Bořivoje) i její vnuky sv. Václava a Boleslava I. Drahomíra (dcera sv. Ludmily a matka sv. Václava a Boleslava I.) před nimi musela uprchnout na Moravu (do svého rodiště). Slavníkovci slavili úspěch za vlády Boleslava II. Pobožného (967-99), jenž dal založit pražské biskupství (r. 973) podřízené mohučskému arcibiskupství (Prvním pražským biskupem byl Němec Dětmar, druhým Slavníkovec sv. Vojtěch). Tito Slavníkovci systematicky likvidovali vše (v Čechách i na Moravě), co nějak připomínalo Moravu a slovanský ritus. Slavníkův syn Kristián sepsal latinsky první Českou kroniku, v níž zmíněné události a počátky české státnosti vůbec vylíčil neslýchaně lživě, když mj. z vraždy sv. Václava obvinil jeho bratra Boleslava I. a matku Drahomíru, jejíž původ, stejně jako původ sv. Ludmily, zfalšoval. Tuto kroniku rozeslal (s císařovým doporučením) po západních klášterech, aby z ní čerpaly i do svých análů. Ač byli Slavníkovci r. 995 (ještě za Boleslava II.) vyvražděni, pražské biskupství působilo v duchu potírání slovanského ritu dál. Tak česká státnost postupně převzala francko-německé tradice i metody a sama pokračovala v systematické likvidaci moravského ritu i veškerých připomínek Velké Moravy. Velká Morava nezanikla následkem zhoubných nájezdů Avarů či Maďarů, ale věrolomností Prahy. R. 1055 pozval český kníže Spytihněv II. 300 předních Moravanů do Chrudimi, kde je uvěznil (postupně na různých hradech usmrtil) a jejich državy rozdal svým dvořanům a bojovníkům...

Zde tedy máte důvod, proč měl někdo ve středověku zájem zfalšovat (seškrábat a zamazat) titulární nápisy nad postavami ve znojemské rotundě. A nejen zfalšovat, ale také fyzicky zlikvidovat všechny pamětníky, např. vylidněním Znojma a jeho znovuosídlením Němci. R. 1146 bylo město Znojmo ztečeno českým knížetem Vladislav II. Mimo chrám sv. Michala a rotundy bylo město srovnáno se zemí a jeho obyvatelstvo (dle Pešiny, Dubravia, Dobnera i Palackého) vysídleno. Václav Hájek z Libočan upřesňuje, že vše co přežilo bylo odvlečeno do Čech a prodáno do otroctví. Údělný kníže Konrád II., jenž Znojemské do svého odboje proti Praze vtáhl, se s Vladislavem II. smířil a obnovil jen znojemský hrad. Město Znojmo bylo znovu založeno až Přemyslem Otakarem I. (1226).

Zde uvedené skutečnosti, které Vás asi zarazí, jsou z části zaznamenány v Kosmově Kronice české, která má dvojí tvář. Zjevnou latinskou a skrytou Slovanskou. V Čechách Kosmovy doby již nebylo možné psát Českou kroniku pravdivě a tak Kosmas ukryl pravdu do anagramů. Latinský text jeho kroniky uvádí nepravdivou verzi německo-českou, její staročeské a staroslověnské anagramy uvádějí pravdivou verzi „moravsko-slovanskou“. Katolický kněz Kosmas byl rodem Moravan (pokrevně příbuzný přes Moravana sv. Prokopa s Moravankou sv. Ludmilou). Objev anagramů v Kosmově kronice byl zveřejněn r.1971 (s ukázkou). Luštění těchto náročných anagramů pokračuje s přestávkami dodnes (není financováno státem) a podle všeho jsou podobné anagramy také u Kosmových pokračovatelů. Česká akademická „veřejnost“ (pochopitelně) o nich nechce nic slyšet, ani publikovat.

Že je Velehradem (Markvartovým, Rastislavovým, Svatoplukovým) právě Olomouc výslovně uvádějí různí kronikáři:

Václav Hájek z Libočan, Martin Boreghus, Bartoloměj Paprocký, Dubravius.

Jméno Olomouc je zkomoleninou slova „Chlumec“, z dob maďarského obsazení Moravy po pádu říše velkomoravské, kdy se vše české komolilo a vyhubovalo, jak místní názvy, tak i památky historické aj., dokonce i památka a název hlavního města říše Velehradu. Slovo Chlumec bylo pomaďarštěno na Helmec (srovnej např. v Karpatech „Kyrály helmec“ = Královský Chlumec). V místním hanáckém nářečí se to zkomolilo na Holomóc, pozdější Olomouc. Nejblíže původnímu jménu zůstal německý tvar Olmütz. Slovo Chlumec zůstalo dochováno dodnes ve jméně kopce nad Velkým Týncem u Olomouce a připomíná ho přídomek šlechty ze Šternberků, kteří se dříve zvali z Chlumce. Byla to tedy místní šlechta moravská, z kraje olomouckého (chlumeckého).

(Antonín R. Svoboda: „České vítězství nad Tatary“ 1946)

Např. v akademických vydáních jsou příslušné pasáže (Velehrad = Olomouc) z Kroniky Václava Hájka z Libočan zcela vypouštěny.

Olomouc (její historické jádro) bývala vždy velkým hradem (Velehradem) neboť bývala vždy městskou pevností (velkým hradem). Jméno Velehrad však neznamená jen „Velký hrad“, ale také „Velící hrad“. Proto také bývala Olomouc vždy hlavní pevností moravské říše (Markomanů, Velké Moravy, dokonce i Rakouska-Uherska), jak je patrné nejen z její historie, ale také ze skutečnosti, že heraldický znak Olomouce (šachovaná orlice) je a vždy býval současně znakem celé Moravy (resp. znak Moravy je znakem Olomouce).

Úvahy o Znojmě jako Velehradu se odvíjejí od znojemské rotundy. Jinak doloženy nejsou. Novodobý Velehrad u Uherského hradiště je česko-latinským „vzdoro-Velehradem“ podobně, jako je nedaleko od něj sv. Hostýnu připisován zázrak Matky Boží (v bitvě s Tatary r. 1241 - viz epos Jaroslav v tzv. Rukopise Královédvorském), k němuž ve skutečnosti došlo u Olomouce...

 

Morava II. (Rosťa, 23. 04. 2008 18:38)

Vůbec se mi pak nelíbí ani to, že Pražané schvalují monstrózní projekty, gigantické stavby socialistické éry, které chtějí stavět na Moravě! Zase se oživuje mrtvola – stavba kanálu Dunaj – Odra – Labe!
Prý to pomůže odlehčit dopravě a prý to bude ekologické! Když si představím, jak se v nějakém nadzemním betonovém monstru nad Moravou prohánějí remorkéry a lodě, připadá mi to zcela iracionální!
Kromě toho, že to má stát snad 300 miliard až přes 1 bilion Kč (1000 miliard Kč), tak nevidím důvod, co by se mělo vozit v těch lodích. Kamionová doprava je zcela uměle vytvořena. Máme jednu z nejhustších železničních sítí. Proč se vše převedlo jen na kamionovou dopravu? Tím se ubírá zemědělské půdy! A nyní ještě uberou další zemědělskou půdu nějakým gigantickým kanálem! Místo miliard do dálnic a kanálů, kdyby se opět opravily železniční tratě, bylo by po dopravním kolapsu a po problémech s kamiony, které jen pustoší silnice! Říká se, že jeden kamion nadělá tolik škody na povrchu silnice, co 30 000 osobních aut!
Z tohoto pohledu nevidím rozdíl mezi předchozím totalitním režimem, který se vyžíval v gigantický stavbách a mezi režimem současným.
Na úrodné a nezabetonované a nevyasfaltované půdě by se dál mohly pěstovat plodiny, potraviny, chovat dobytek na maso, mléko. Nemuselo by se to alespoň dovážet!
Moje výhrady vůči nynějšímu totalitnímu uspořádání pramení z těchto pohnutek! Ne z nacionálních!
Ale velmi mi také vadí, že se všude objevují anglické nadpisy jako projev amerikanismu. Rozumějte mi správně: angličtina se začíná všude prosazovat. Je to jen následek hlubších příčin! Nevadí mi užívání angličtiny, ale vnímám za tím amerikanismus. Tady právě já vnímám potlačování naší kultury kulturou americkou, nejen skrze anglický jazyk, ale skrze filmy, hudbou, životním stylem… Ani za Husáka tu nebylo tolik ruských nápisů jako je teď anglických. I na nákup abych pomalu chodil se slovníkem. Ruská kultura nás nechala dýchat náš vzduch. Ten tlak ruské kultury nebyl tak hrozný, jako je tlak kultury americké! Neumím to jinak říci. Ale vnímám to, že americká kultura vykořeňuje, stáváme se povrchními, roubují se nám zásady úspěšného usměvavého podnikatele! Připadá mi to, jako fašistická Itálie.

 

Odpověď Rosťovi (Morava II.):

Vše co uvádíte, sleduje jediný účel, jímž je vlastně preventivní útok proti TSO. Gigantická dopravní síť má zlikvidovat české a moravské zemědělství (zemědělskou soběstačnost případných samosprávních obcí). Obchodní angličtina má Slovanům odejmout ducha slovanského ritu, ducha Slova (Loga), pravého křesťanství, ducha svobody...

 -zmp-

 

doplnění (Rosťa, 26. 04. 2008 16:04)

Chtěl bych doplnit k minulému komentáři, proč ten tlak ruské kultury mi nyní nepřipadá tak zdrcující, jako ten americký. Jednak na to může mít a má vliv to, že to již bylo dávno a již to člověka tak nepálí. Ale přesto mi stále připadá ten ruský vliv jaksi snesitelnější – nemyslím ty padesáté roky. Hovořím nyní již o roku 1985 a dál…to už byla pohoda. Určitě existovali političtí vězni, nezlehčuji jejich utrpení (např. smrt. Pavla Wonky ve vězení), ten režim, diktatura proletariátu, byla to hrůza, lidská bezmoc… Ale všem už pak bylo jasné, že když necháte komunisty na pokoji, tak oni chtějí také klid.

Pak už to bylo všem jasné, režim byl směšný, vše to bylo až groteskní. Průvody, mávátka, formální odškrtávaná účast na schůzích, švejkovství, byla to taková šaškárna… Možná znáte ten fór: Co to je socialismus? Zázrak… Ačkoli nikde nic není, všichni mají všechno. Ačkoli všichni kradou, nikomu nic nechybí.
Tento amerikanismus však přinesl to, co byla padesátá léta za komunistů. Všem až ztuhl úsměv na rtech. Tehdy z důvodů politických, nyní však z důvodů ekonomických!
Dnes se jen zdražuje, jídlo, energie, platby v nemocnicích, ve školách… všude jen po vás chtějí peníze a peníze! Bez uzardění. Dříve stálo bydlení – byt v paneláku nebo na vesnici – pár tisíc, neboli tak rok práce. Dnes si dům či vlastní bydlení již mladé rodiny nemohou dovolit bez celoživotního zadlužení! Tím jsou pak občané zataženi do dluhů a musejí se nechat vykořisťovat v práci, musejí si nechat vše líbit, včetně ponižování a doslova okrádání svými zaměstnavateli… Vzniká tak začarovaný kruh. Nekonečné neustálé zdražování postupně z lidí dělá stroje, které mají dělat jen na základní život a tak ztrácejí radost, ztrácejí chuť něco dělat a dokázat. Nastupuje deziluze a pocit marnosti.
Principiální rozdíl mezi dobou komunistů a nynější dobou kapitalistů vidím v tom, že za komančů se režim postupně uvolňoval a začínalo se dýchat stále svobodněji… dnes mám pocit, že je tomu naopak! Současný režim pomaličku a nenápadně zhoršuje postavení občanů. Postupně se stále více utahuje pomyslná smyčka kolem krku člověka. Bezuzdně a nesmyslně se zdražuje. Ve jménu ochrany občanů před terorismem se paradoxně omezují svobody občanů (V USA už je možno jen pro podezření z terorismu, aby člověk byl bez soudu uvězněn! Bez možnosti odvolání.)… atp. Však řada věcí se tu na Vašem webu píše (HAAARP aj.). V tomto mi ten současný amerikanismus připadá podlejší a zákeřnější než ten vlastně prostý sprostý primitivní tlak Rusů se svými dětsky naivními socialistickými idejemi… S tím se dá sofistikované záludné myšlení Američanů sotva srovnat.

 

Odpověď Rosťovi (doplnění I.):

Relativní pohoda r. 1985 byla dána tím, že mocenská skupina kolem Andropova (k ní patřil i Gorbačov a KGB) vyhodnotila český experiment (1968) v neprospěch socialismu, ustavila tzv. „prognostické ústavy“ (také v satelitech SSSR) v nichž připravovala metodický přechod na kapitalismus a kádry pro obsazení klíčových „demokratických“ funkcí. Vzpomeňte po Brežněvově smrti atentát na Andropova, pak rychlé úmrtí Černěnka a ustavení Gorbačova. Celkové politické uvolnění mělo patrně lidem dodat odvahu vyjít v určený čas do ulic…

V ČSR patřila k andropovcům STB a tzv. „disidenti“…

 

doplnění II. (Rosťa, 26. 04. 2008 16:05)

Vlastně přes ekonomiku se pak prosazují i politické cíle. Ono je to jakoby jen v oblasti ekonomiky, že sem mohou pronikat cizí podnikatelé (obdobně jako dříve se pronikala cizí ruská socialistická ideologie), ale jen na první pohled. Skrze otevřené hranice se dotovanými cenami zničí nějaká výroba či odvětví průmyslu či zemědělství, ale tím to nekončí. Vlastně se přes ekonomiku prosazují i politické a potažmo kulturní cíle. Tím, že jsme finančně vtaženi do obchodu s USA a západem, tím jsme jejich kolonií, ekonomickou i politickou.
Je tomu tak? Jakoby nás nikdo politicky k ničemu nenutí, ale ekonomicky vlastně musíme dělat to, co nám nadiktuje EU, Brusel, USA…
Jaksi se mi i stírají rozdíly, co chce EU a USA. Někdy jakoby šly proti sobě, jindy jakoby USA poroučely v celé EU.
Nejprve jsem se zasmál, potom jsem zůstal nevěřícně stát nad informací z tisku, že: „Čínští stavbaři míří do Česka.“ Jenže to není vtip!
Velké čínské stavební firmy prý chtějí začít stavět u nás. Stavebnictví by se tak mohlo už za pár let stát dalším oborem, kde by asijská konkurence začala vytlačovat domácí podnikatele.
Prezident svazu podnikatelů ve stavebnictví říká, že sem přijíždí stále více čínských delegací. Stavebníci se prý domnívali, že to byly jen formální přátelské setkání, ale byli vyvedeni z omylu. „Číňané chtějí expandovat do Evropy“, tvrdí vedoucí svazu stavebníků. Číňané prý už v Německu vlastní několik mamutích stavebních firem se statisíci zaměstnanci.
Bude tu prý přibývat stavebních dělníků z Asie. Velké stavební firmy v ČR patří nadnárodním zahraničním společnostem. Chybí zde 50 tisíc dělníků a ty chce Čína dovést z Asie.
Tyto informace mi připadají jako z jiného světa. Je zde několik set tisíc nezaměstnaných, ale není toho, kdo by stavěl. Absurdní Absurdistán.
Střední školy prý nedodávají profese jako je zedník, tesař, instalatér, pokrývač atp.
Ale kvůli tomu snad sem nemusí jezdit pracovat Číňani. To chápu, nikomu se nechce dřít na stavbách, ale snad by to šlo řešit tím, kdyby se např. zvedly platy a nebo kdyby sem přijeli jen lidi ze Slovenska, Polska, ale proč z Číny?
Nemám nic proti tomu, že sem jezdí turisté, že zde studuje či pracuje řada cizinců
Ale tady jde o zničení domácích firem, o likvidaci domácího stavebnictví. Vždy jsem obdivoval schopnosti a dílo Jana a Tomáše Bati. Jak komplexně přistupovali k životu a práci.
Když potřebovali pro své dělníky domy, tak nezadali zakázku cizí firmě, ale vybudovali vlastní stavební firmu. Potřebovali dřevo, postavili vlastní pilu. Vybudovali obchody, školy, nemocnice, zemědělské statky, dřevařské závody atp. A jak prosperovali. Nyní se většinou všechno dováží a i to málo, co tu ještě nějak živoří (mj. i to stavebnictví) bude předáno konkurenci - Číňanům…
Jaký bude následek? Vyšší nezaměstnanost, ztráta příjmu domácích firem, peníze půjdou ven z regionů, vyšší počet Asiatů v ČR! Je to jakoby jen v oblasti ekonomiky, ale ta ekonomika není oddělaná od politiky a kultury. To je právě to, co mi je trnem v oku. Přes ekonomiku a svobodu podnikání (které jsou jakoby všem viditelné a na povrchu, očividné, zřejmé) se tu provedou jiné věci, nenápadně, skrytě, jakoby jen v důsledku svobodného trhu, pod tlakem světové ekonomiky.

 

Odpověď Rosťovi (doplnění II.):

Čínská ekonomická expanze má počátek v převzetí Honkongu od Britů…

Jaký cíl má příliv Asiatů (zejména Číňanů) do Evropy (zejména do ČR)? Jisté je, že Číňan je zcela oddán principu „císaře“, kterého dnes v Číně supluje komunistická strana. Naproti tomu Evropan, zejména Čech a Moravan, inklinuje k sociální svobodě (ač si to neuvědomuje k TSO). Tzn., že čím víc tu bude Číňanů, tím méně tu bude inklinace k sociální svobodě…

Úpadek řemesel v ČR nastal hned po listopadu 89. Tehdy podniky rušily svá učňovská střediska jako neproduktivní a stát (ministerstvo školství) je nejen ničím nenahrazoval, ale náhradou se staral o zvyšování kapacit středního a vysokého školství (takže velmi dobře věděl, že řemeslníků bude ubývat). Řemeslníci vyučení za minulého režimu odcházejí a nemá je kdo nahradit. Namísto nich máme spoustu neproduktivních středoškoláků a vysokoškoláků. Tak jak tento „demokratický stát“ důsledně likvidoval naše zemědělství, tak likvidoval i řemesla. Dnes má „dobrý“ důvod importovat čínské řemeslníky, ochotné pracovat 24 hod. denně za pakatel. Slovensko a Polsko dopadnou stejně jako my…

Kdybychom se po listopadu 89 učili kapitalisticky hospodařit podle svých domácích vzorů (Tomáše a Jana Bati aj.), nijaké podobné problémy bychom neměli. My jsme si však vzali za cíl tzv. „zahraniční investory“ (americké vzory). Dokud přicházeli ze Západu, domnívali jsme se, že je všechno v pořádku i když nic v pořádku nebylo. Teď když budou přicházet z Číny, cítíme, že něco není v pořádku, až jsme již hospodářsky fakticky zcela na dně. Růst tzv. HDP (hrubého domácího produktu) ČR je jen administrativní šidítko, pracující statisticky s naprostými hausnumery, jež nás má uchlácholit, že hospodářství ČR prosperuje velmi dobře. Zpevňování koruny vůči euru je jen administrativní přípravou na zevedení eura. Fakticky jsme zcela v rukou oněch „zahraničních investorů“ (západních či východních) a bankéřů. Skutečný hospodářský kapitál (řemeslné dovednosti populace) se postupně, tiše a systematicky vytrácejí…

Jaký bude následek? Nepřijmeme-li TSO, pak nárůst sociálního napětí, jenž se stává časovanou bombou, dříve či později přinese sociální katastrofu…

Když už jsme u těch vtipů, víte kdo zvítězí v TV anketě nejvýznamnější Čech r. 2020? Ho-Či-Min! (nebo Mao?)…

-zmp-

 

horní a dolní trojčlennost (Nora, 29. 04. 2008 18:25)

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, proč jste rozdělili trojčlennost na horní a dolní? Nerozumím tomu rozdělení na horní a dolní. Horní trojčlennost specifikuje poslání sféry kulturní, politické a ekonomické. Sféře kulturní ukládá práva a povinnosti? Nebo politická sféra sama si dělá ta pravidla? Nerozumím tomu rozdělení např. kulturní sfér:
1.rodina 2. škola 3. zájmová organizace
Např. ta zájmová organizace je přece už konkrétní jednotka dolní trojčlennosti. A nebo rodina, to je přece také nejnižší jednotka kulturní sféry a tedy není rodina v dolní trojčlennosti? To samé škola, to je přece subjekt v dolní trojčlennosti.
To samé pak se překrývá i v rámci horní trojčlennosti když mluvíte ve sféře politické o 1. občanovi 2. obci 3. svazu obcí… CO je nižšího nebo základnějšího než občan, obec? Logicky snad patří do dolní trojčlennosti.
V ekonomické sféře, tam Vám to sedí, tam dáváte obecná pravidla. Ale i to je v rozporu s tím, co hovoříte o horní trojčlennosti v ekonomické sféře, že: „Ek. sféra neukládá práva ani povinnosti…“ Vy je tam totiž nadhazujete. Má se zabývat např. „těžebními právy“…
A v této souvislosti se ptám: Proč by ale neměla kulturní a ekonomická sféra ukládat práva a povinnosti obdobně jako sféra politická? Mají-li si být rovny a mají-li být všechny tři sféry na sobě nezávislé, pak není pravda (resp. to neodpovídá tomu), co jste napsali. Nemáte tam chybu? Proč zde máte psáno, že jedna sféra (politická), je ukládá práva povinnosti sféře politické a skrze ni tak vlastně určuje pravidla a zákony pro sféru kulturní a ekonomickou.
Nebo kdo stanovuje zákony pro sféru kultury a ekonomiky? Kdo jiný by si měl stanovit zákony pro ekonomiku a kulturu než právě příslušníci této sféry? Děkuji. Nora

 

Odpověď Nora

Horní trojnost se má k dolní trojnosti jako obecný trojúhelník ke konkrétnímu trojúhelníku.

Ke každé obecné sféře horní trojčlennosti (politika, ekonomika, kultura) přísluší (ideově) všechny konkrétní články (organizace) dolní trojčlennosti, representované obcí, živností a rodinou.

K obecné horní sféře politické přísluší konkrétní dolní politické organizace, jíž je především samosprávní obec (občan, svaz obcí atp.).

K obecné horní sféře ekonomické přísluší konkrétní dolní hospodářská organizace, jíž je především živnost (činnost výrobní, obchodní, poskytování služeb atp.).

K obecné horní sféře kulturní přísluší konkrétní dolní kulturní organizace, jíž je především rodina (ale i škola, zájmová organizace atp.).

Vaše úvahy o tom, kam patří konkrétní dolní články  jsou tedy zcela správné. Dolní trojčlennost se Vám zdá splývat s horní trojčlenností proto, že horní trojčlennost bez dolní trojčlennosti nemůže prakticky existovat, tak jako nemohou prakticky existovat pravidla hry v šachy, bez šachovnice a šachových figurek. Naproti tomu dolní trojčlennost bez horní trojčlennosti prakticky existovat může, její praktická existence je však zmatená a proto konfliktní, až zločinná (jako je tomu nyní).

Obecná horní trojčlennost dává dolní trojčlennosti obecná pravidla (každá horní sféra svým dolním organizacím), tak jako jsou např. obecná šachová pravidla dána konkrétním hráčům v šachy. Šachovým pravidlům se však hráči mohou podřídit (chtějí-li hrát), ale nemusí (nechtějí-li hrát). Tzn., že šachová pravidla nejsou závazná pro všechny (jen pro hráče šachu) a proto nejsou politickými pravidly (sociálními zákony), ale pouze kulturními pravidly. Obdobně jsou dobrovolná (nepolitická) pravidla ekonomická, zejména pravidla směny (trhu), s výjimkou ZŽP a ZPP, jež mají pravidla politická (pro všechny platná). Jinými slovy, účastnit se trhu nebo hrát šachy nemusí každý. Každý však musí např. svou ZPP zabezpečovat ZŽP (své, dětí, seniorů, nemocných atp.).

Rozdíl mezi pravidly politickými a ostatními (kulturními a hospodářskými) tkví tedy v tom, že politická pravidla platí vždy pro všechny stejně (podle zásady rovnosti práv a povinností), zatímco ostatní pravidla (hospodářská a kulturní) platí jen v příslušných organizacích, ale ne vždy a ne pro všechny stejně. Z uvedeného je patrné, že sféry horní trojnosti si nejsou vzájemně rovné, byť jsou na sobě nezávislé. Tuto nerovnost nezávislých sfér lze vyjádřit různým způsobem:

a/ sféra kulturní a ekonomická nedává pravidla obdobně jako sféra politická, neboť jejich pravidla neplatí pro všechny

b/ sféra kulturní a ekonomická dává pravidla obdobně jako sféra politická, avšak jejich pravidla neplatí pro všechny

Také pojem „práva a povinnosti“ odpovídá lépe sféře politické (kde vládne rovnost) než sféře kulturní a hospodářské (kde vládne dobrovolnost a bratrství). Neboť zní poněkud nepřiměřeně řekneme-li, že hráč v šachy má právo nebo povinnost hrát podle pravidel. Šachová pravidla např. nepřipouštějí vracet tahy, příležitostní šachisté však tahy vracejí, aniž se komu děje nějaká škoda. V hospodářské sféře lze např. vrátit nebo darovat zakoupené zboží. Vzájemná dohoda je zde nad pravidlem. U politických zákonů by však něco podobného (nerespektování zákonů rovnosti) bylo rozvratné a škodlivé.

Proto má např. pojem „těžební právo“ zcela jiný význam ve sféře hospodářské než ve sféře politické. Ve sféře hospodářské je na jeho základě např. propůjčeno těžební právo v kamenolomu jenom někomu (ne všem). Ve sféře politické by však těžební právo muselo platit pro všechny občany stejně. Politická sféra se tedy těžebním právem zabývá jako vztahem mezi konkrétní obcí a konkrétní hospodářskou organizací a tím zasahuje také do sféry hospodářské (ukládá např. platit obci za pronájem lomu náhradu škody). Ekonomická sféra se pak zabývá pravidly, podle nichž budou v příslušné těžební organizaci rozděleny hospodářské povinnosti, pravomoci, podíly na výtěžku společné práce atp. Že tu musí být odměna za práci podílová, nikoli námezdní, určuje opět sféra politická.

Z věci je zřejmé, že vyjadřování vzájemných vztahů v TSO není nijak snadné.

V každém případě Vám musíme gratulovat k Vašemu prozíravému a reálně logickému uvažování, ve vztahu k možným nesrovnalostem a protimluvům v našem Programovém prohlášení TSO, které počítá s upřesňováním, vyplývajícím z diskuse o něm. Proto by nebylo od věci, kdybyste se pokusila formulovat konkrétní pozměňovací návrhy daného Prohlášení, k čemuž ostatně vyzýváme všechny příznivce TSO. Po následném „oponentním řízení“ (v pokračující diskusi) pak mohou být do Prohlášení aplikována. Tím se Programové prohlášení TSO (jak doufáme) stane Prohlášením všech účastníků diskuse...

-zmp-

 

křesťanství dnes (Rosťa, 04. 05. 2008 12:35)

Díky za odpověď. Jen aby se ten fórek nestal skutečností. Nejde mimo jiné (zaměstnanost, odčerpávání financí do ciziny, ničení řemesel a domácí výroby…) i o to, že v Evropě může dojít k rozvrácení křesťanství? Jenže je i otázka, zda to, co nyní je v kostelích, je to pravé křesťanství, které je na úrovni doby. Z kostelů jsou spíše muzea a život v duchu křesťanství (které se dnes spíše podává jako nějaká bajka či pohádka) si vlastně ani neumím představit. Vím, že křesťanství není chudobě, ale Kristus jezdil na oslíku. Nynější biskupové jezdí v limuzínách a žijí v přepychu. Propastný rozdíl.
Když tak probíráme různé věci, rád bych se zeptal na roli náboženství a církve v životě.
Jedna věc je instituce zabývající se nějakým učením a jiná věc je duch toho kterého učení!
Jaké poslání má nyní církev katolická, pravoslavná, protestantské církve, islám, židovství? Jakou roli nyní hrají nastupující východní proudy a filosofie? Jaký vývoj lze zachytit v dějinách a kam to asi tak může směřovat? Beru-li to, že křesťanství je poslední velké náboženské hnutí, co má přijít po něm? Nebo co by mělo dát křesťanství dnešní době?
Hrozí nám střet civilizací – křesťanská versus islám?
Taky jeden fórek: Mojžíš sestupuje z hory s deskami v ruce. Shromáždí svůj lid a začne k nim promlouvat: Mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou.
Ta dobrá – z dvaačtyřiceti zákonů jsem to usmlouval na deset.
Ta špatná – Nesesmilníš tam zůstalo!

 

Odpověď Rosťovi (křesťanství dnes):

O křesťanství tu jde především. Přesněji řečeno o nenaplnění jeho účelu. Na tom pracují všechny veřejné instituce, co jich na Zemi je, vč. těch kostelních, ale i těch, jež jsou kostelům v oposici. Ať žijí v přepychu nebo chudobě, spolehlivě pracují proti duchu křesťanství. Církve katolické, pravoslavné, protestantské, islám, židovství, východní proudy a filosofie, to vše pracuje proti pravému duchu křesťanství. Kdo chce v tomto ohledu bloudit, má velmi pestrou paletu nabídek...

Posledním velkým náboženským hnutím není křesťanství, ale islám...

Vývoj má směřovat k individuální svobodě (účel křesťanství). Mimo tento směr dojde k sociální katastrofě. Hrozbou není střet civilizací, ale konflikt lidských egoismů, jež si individuální svobodu omezují navzájem. Tento konflikt se již v minulosti vyhrotil mj. jako konflikt národů, států, kultur, civilizací, ras atp. a bude se vyhrocovat dál jako konflikt nadnárodní, nadrasový atp., jako konflikt všech proti všem...

Co by mělo dát křesťanství dnešní době? V minulosti stavělo na pouhé víře. To dnes již nestačí. Pravý křesťan musí vědět, musí mít pravdivou vědu (anthroposofii) a pravdivou filosofii (filantroposofii)...

-zmp-


 

křesťanství pro dnešní dobu (Rosťa, 08. 05. 2008 20:47)

Děkuji za sdělení, že i v současnosti jde především o křesťanství. Tedy o jeho správný směr. Ale je pro mě až zarážející, že by všechny instituce, bohaté i chudé, pracovaly proti duchu křesťanství! Nejste možná až příliš radikální v tomto hodnocení stavu? Nepřehlížíte tím trochu mnohé aktivity charitativních organizací, které se snaží dělat mnoho dobrého především v rozvojových zemích? Stovky bezejmenných humanitárních pracovníků a mnohé organizace dělají humanitární péči, stavějí nemocnice, školy… To se snad týká ducha křesťanství.

Máte pravdu, že poslední velké náboženství je islám. To mi možná uniklo, a proto bych k tomu řekl tolik, že bych považoval to poslední za nejvyspělejší - z hlediska vývoje. Proč tomu tak není?

Máme tu ale také příslib z předchozí doby o vyvolenosti židovského národa.

Je to složité. Každý má důvod považovat sebe za jedině správného.
Mně připadá, že v křesťanských kostelích není radost, není tam duch. Je tam muzeální chlad. Je to jen mnoho slov, a nikoho to ani moc nezajímá. Mnozí mají díky tomu vlastně zaměstnání. Křesťanství neoslovuje. Dělá něco špatně?

Hovoříte o anthroposofii a filantroposofii. Ale o tom jsem neslyšel skoro vůbec. Čím mají oslovovat dnešní dobu?

 

Odpověď Rosťovi (křesťanství pro dnešní dobu):

Nejsme radikální, jen se snažíme být důslední...

Pravé křesťanství není o institucích a původ charity není křesťanský. S charitou se setkáváme již v předkřesťanském starověku. Za její historický počátek lze pokládat např. Xerxův příkaz, aby se o zraněné perské vojáky staraly spřátelené řecké obce (viz. Herodotovy Dějiny). Charita je součástí křesťanství proto, že křesťanství vpravdě není náboženstvím, ale tím, co v sobě spojuje vše, čím veškerá náboženství (i ta nejnepatrnější) přispěla k umožnění inkarnace Krista na Zemi...

Islám, jako poslední světové náboženství, představuje v principu úsilí o přenesení křesťanství do izraelismu. Protože však z dvanácti kmenů Izraele zůstal v podstatě pouze kmen Judův (židovský), představuje Islám jakýsi oplodňující návrat k judaismu. S ním se však dostává do kolize, neboť má opačný směr vývoje. Judaismus vzhlíží z minulosti k budoucnosti (od proroků k dodnes očekávanému Mesiáši, protože Krista nepřijal). Islám usiluje z budoucnosti do minulosti (odvrací se od Krista k prorokům, zejména k Mohamedovi)...

Vyvoleným národem nebyl židovský národ (Judův kmen), ale 12 kmenů Izraelských. Vyvolen byl k závěrečné přípravě Kristovy (Mesiášovy) inkarnace do „zaslíbené Země“. Tím bylo jeho pravé vyvolení naplněno (ukončeno). Před Izraelem byl „vyvoleným národem“ (vzešel z Indie) předhistorický Zoroastrův Irán (zaslíbenou Zemí byla Mezopotamie), z něhož byl pak vyvolen (vzešel) Izrael. Před Iránem byla „vyvoleným národem“ předhistorická Rišiovská Indie atd. Tyto vyvolené národy po naplnění svého poslání působí v lidstvu dál dvojím způsobem. Na jedné straně se jejich „pro-kristovská“ moudrost stala součástí křesťanství, na druhé straně působí jejich „mimo-kristovská“ moudrost dál atavisticky proti křesťanství (považují se nadále za jedině vyvolené)...

Lze říci, že pro institucionální šíření křesťanství se stal „vyvoleným státem“ (nikoli již národem) starověký Řím. Ten své poslání naplnil Konstantinem Velikým, jenž z křesťanství učinil tzv. „státní náboženství“, které pak bylo šířeno v tehdejším světě mečem Franků (Karlem Velikým). Proto jsou veškeré instituce protikřesťanské (proti duchu křesťanství)...

Pravý duch křesťanství je Kristem přislíbeným „přímluvcem“ a proto se pravé křesťanství šíří mezi lidmi přimlouváním, mluvou (Slovem, Logem). To je křesťanství „svatográlové“. Posledním a dosud „úřadujícím“ králem Svatého Grálu je patron české země (duch českého národa) sv. Václav. Skrze něj bylo pravé křesťanství pohřbeno v České kotlině, aby vstalo z mrtvých v jazyku Slovanů (národů Slova). Tento duch však již v Čechách není (opustil český hrob). Proto je aktuálním a nejnebezpečnějším nepřítelem křesťanství atavismus českého „pragocentrismu“...

Anthroposofie = anthropos + sofie = člověk + moudrost = reálná věda přírodní a duchovní (založená Rudolfem Steinerem)

Fil-anthroposofie = přítel anthroposofie = reálná filosofie, doplňující reálné vědecké bádání čistým myšlením

Pojem „fil-anthroposofie parafrázuje pojem „filo-sofie“ (přítel moudrosti), zavedený Pythagorou, jenž se na rozdíl od svých vrstevníků a předchůdců nepokládal za moudrého (sofistu), ale pouze za věrného přítele moudrosti. Tzn., že pravá filosofie (fil-anthroposofie) nemá zakladatele (nic tu není zakládáno, ale jinak pojímáno), ale myslitele, jímž může být každý, kdo není předpojatý ani líný reálně logicky uvažovat o realitách objevovaných reálnou vědou (přírodní i duchovní). Fil-anthroposofie má oslovovat dnešní dobu důkazy nepravdy (negováním nepravdy) a důkazy pravdy (potvrzováním pravdy)...

-zmp-

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

OBČANE BRA'Ň SE !!!

(OP, 9. 6. 2012 21:01)

Středověk,zloději vládnou,lid je manipulován. Bohatství Země patří všem lidem,celému lidstvu,nejsou žádní nadlidé,jsou jen zmetci,kteří si na nadlidi hrají a sami sebe za nadlidi považují. Fašisté se považovali za nadlidi a ti,kteří stále ještě pociťují nadřazenost nad ostatními se jim řadí na roveň,je jedno v jaké politické straně jsou členy. K půdě a přírodnímu bohatství se dostanou jen různé mafie,vládní,nevládní spolky,hospodaří,těží,s vyhospodařeným,vytěženým obchodují a tak "demokraticky", "spravedlivě" manipulují s majetkem všech občanů. Česká republika patří všem jejím občanům bez rozdílu,jen si to zatím ještě mnoho občanů neuvědomuje,nebo nepřipouští,občas tomu ani nerozumí a tak si myslí,že to tak má být,najdou se i ti,kteří se raději spokojí s málem v obavách,že by o to málo mohli přijít. Všeho dočasu.
http://obcan-pavel.webnode.cz