Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé k TSO VII.

26. 11. 2008

Je tu lhostejnost ne strach (Hannibal, 25. 11. 2008 14:12)

Nedávno jsem mluvil s jedním svým známým, který se mi svěřil, že má strach podílet se na aktivitách směřujících ke zlepšení stavu společnosti a situace lidí. K jeho strachu patří nejen zhoršující se stav v oblasti životní úrovně (zdražování), ale i obavy ze ztráty osobních svobod (různé elektronické evidence, odposlechy apod.). Je možné, že tento člověk má skutečně strach (nenamlouvá-li si to sám před sebou), není to však převládající pocit většiny lidí. Jejich převládajícím a určujícím životním pocitem je lhostejnost.
Tato lhostejnost je ve vztahu k potřebným změnám ve společnosti pocitem naprosto pasivním. Pokud má člověk strach, zná příčinu svého strachu nebo svých obav a přirozenou reakcí je v tomto případě obrana. U lhostejnosti tomu tak není. Tato lhostejnost je vyvolána mj. existencí bulváru, televizních seriálů apod. V reálném životě obyčejný člověk zaplní nákupní košík v supermarketu, po příchodu domů si dá bůček, zapije pivem, pustí telenovelu a i když soustavně na něco nadává a reptá, je v podstatě spokojen a samozřejmě lhostejný.
V rozhlasové relaci týkající se připravovaného zdražování elektřiny, plynu atd. za účasti posluchačů se ozvala jedna paní s tím, že má velkou starost, jak zajistí zvýšenou platbu za energie vyšší cca o 2000 Kč. Řekla, že je velmi odpovědná a nerada by, aby při nezaplacení těchto zvýšených 2000 Kč tato částka chyběla v miliardových ziscích energetických společností. Uvedla své jméno s tím, že je důchodkyně vdova. I já mám tento problém, protože bych rovněž nerad, aby majitelům a manažerům těchto společností chyběly mé eventuálně nezaplacené platby v jejich milionových a stamilionových platech, zlatých padácích apod. Bylo by mi velmi líto, kdyby takový manažer měl řekněme místo ročního platu např. 400 milionů Kč jenom milionů 350 a měl chudák, nedej bože, třeba hlad.

 

 

Odpověď Hanibalovi (lhostejnost ne strach):

Lidové přísloví praví: „S jídlem roste chuť!“ Existuje tělesná disposice k rozmnožování hladových buněk, takže čím více se postižený člověk přejídá, tím má větší hlad. Člověk pak může vážit třeba půl tuny a cpe se dál jako o závod. Protože se neunese, nemůže se hýbat a celý svůj život proleží. Evidentně mu jeho nenažranost neprospívá, je však silnější než on. Mohlo by se zdát, že takový nenažranec je lhostejný k tomu, že jiní lidé mají nedostatek, či dokonce umírají hlady, neboť případný zájem by obtěžoval jeho chuť k jídlu. Kdyby si však nějaký vyzáblý chudák odložil svůj chléb v dosahu tohoto nenažrance, nenažranec by nebyl lhostejný, ale chudákův chleba by prostě sežral. Tak ani nenažranému manažerovi 2000 Kč oné zodpovědné paní ve skutečnosti nechybí. Mu jen nedá spát, že ta paní má těch 2000 Kč navíc...

Lhostejnost se v lidech pěstuje prostřednictvím ohlupování antikulturou (bulvár, TV seriály aj.) a rezignace (stranickou antipolitikou a antihospodářským zdražováním)...

Experiment: Vyrobíme z pevného materiálu laboratorní bludiště. Na jednu stranu nepřehledné spleti uliček umístíme hladovou krysu, na opačný konec bludiště položíme něco voňavého k snědku. Krysa po mnohém a namáhavém bloudění žrádlo najde a spokojeně sežere. Čím častěji experiment opakujeme, tím méně krysa bloudí (zvyšuje produktivitu výkonu), až nakonec nalezne žrádlo nejkratší cestou. Umístíme-li žrádlo v bludišti jinam, celý proces se bude opakovat. Co se však stane, umístíme-li žrádlo tak, že se k němu krysa žádnou cestičkou nemůže dostat? Krysa to vzdá (rezignuje na marnou aktivitu - není-li úplně blbá) a upadne do apatie, která se navenek jeví jako lhostejnost. A to je právě ona nálada (dělej co dělej, stejně se ničeho nedobereš), kterou je třeba v „lidu“ masově pěstovat, aby si nenažraní manažeři mohli dělat, co chtějí. Když je nejhůř, poskytnou lidem blahovolně almužnu, dnes zvanou „humanitární pomoc“ (odtud sklon bohatých, angažovat se v charitativních organizacích). Kdyby totiž veškerý odíraný lid nechali chcípnout hladem, neměli by koho odírat...

-zmp-

 

 

 

lhostejnost 2 (Hannibal, 25. 11. 2008 14:14)

Ocitujme si „argumenty“ pro zdražování:
„Za zvýšením ceny elektřiny stojí především nárůst ceny komodity obchodované na burze v Lipsku a v Praze, a to v rozmezí 21 až 28 procent,“ řekl před několika dny ČTK místopředseda představenstva EON Energie Miloš Homolka.
Z toho tedy vyplývá, že zvýšení ceny elektřiny je způsobeno „zvýšením ceny elektřiny“. A tedy předpokládám, že vzhledem k tomuto drastickému zvýšení ceny opět porostou paradoxně zisky energetických společností v řádech miliard Kč.
A můžeme tedy být rádi, že se elektřina nezdražila o avizovaných 28%, ale o pouhých 10 až 16% a že jsme tedy v podstatě „ušetřili“ spoustu peněz. Je to totéž, jako ono známé pořekadlo o holi a psu s výsledkem, že „hůl je dobrá na obranu ušlechtilých zásad, takže pes, když slízne ránu, může vlastně jásat.“
Takových příkladů by se dala uvést spousta, a proto tvrdím, že lhostejnost není na místě, protože postupně a plíživě takto všichni přejdeme do stavu, kdy už nebudeme lhostejní a bude nás drtit skutečný strach.
V současné době jsme v situaci, kdy jsme na jednom z předních míst ve světě v životní úrovni a nejnižší nezaměstnanosti. Ale neustálé zdražování a zhoršování životní úrovně, různé finanční krize atp. způsobují, že výhledově hrozí nejen zvyšování nezaměstnanosti, ale i snižování životní úrovně.
V takto fungující současné realitě, při přetrvávající lhostejnosti a neochotě ke změnám, to povede ke stavu blízkému onomu heslu: Čím hůře, tím lépe. Potom bude v budoucnu už mnohem horší provádět jakékoli změny k lepšímu, protože společnost bude ve stavu převládajících „revolučních“ a „antirevolučních“ nálad a řešení.
Proto je nutno začít dělat změny k lepšímu a hledat řešení uspořádání společnosti vylučující všechny negativní stránky a reality současné společnosti.

 

 

 

Odpověď Hanibalovi (lhostejnost 2):

Přesně jste vystihl ohlupující smysl tzv. „odborné terminologie“.

Je sice pravdou, že lhostejnost není na místě, z výše uvedeného experimentu však vyplývá, že ubohé kryse nic jiného nezbývá, dokud se jí nedostane nové naděje, že se lze k žrádlu přece jen nějak dostat. Právě od toho je tu dobrá zpráva o cestě TSO (opusťte bludiště!). Čím déle si však krysa zvykala na apatii, tím menší má sklon nejen dobré zvěsti uvěřit, ale dát se jí také z apatie vytrhnout. Zde nemá smysl žehrat na lhostejnost. Zde je třeba burcovat...

Na jedné straně si naříkáme na neustálé zdražování, na druhé straně mluvíme o vyšší životní úrovni. Jářku, jak je možné neustálým zdražováním zvyšovat životní úroveň? Vraťme se ještě k oné zodpovědné paní s 2000 Kč. na zdraženou energii.

Kdyby nenažraný manager věděl, že lidé mají navíc např. 200 000 Kč, zdražil by o 200 000. Uvedené částky (2000 až 200 000 Kč) představují faktickou „vyšší životní úroveň“ (nepočítáme-li úroveň jako průměr z úrovní manažera a žebráka). O tuto faktickou „vyšší životní úroveň“ nás „manažeři“ spolehlivě obratem (operativně) připravují. Zdražování tedy není příčinou vyšší životní úrovně, ale jejím mořitelem, takže vyšší životní úroveň je v ekonomické (liberální) totalitě vlastně záležitostí více méně „abstraktně propagační“. Ač se produktivita práce neustále zvyšuje, pracující zůstávají prakticky stále na úrovni základních životních potřeb (ZŽP). Dříve či později jim manažeři sáhnou i na ZŽP. Jen tak, co to udělá? Aby se pracující báli zvednout hlavu, od toho je tu přece hrozba nezaměstnanosti...

Čím více bude lidí uvažujících jako Vy, tím větší bude naděje, že hlavu přece jen zvednou...

-zmp-

 

 

křižovatka znovu (Aleš, 25. 11. 2008 15:43)

Stále mi vrtá v hlavě to podobenství o trojčlennosti a autech. Každá sféra je oním autem bez přednosti v jízdě.
Má-li nějaká sféra přednost, pak to je dáno dohodou či kompromisem řidičů, nebo dopravními předpisy (zákonem)...
Máte pravdu, to není ono podobenství, kdy žádná sféra přednost nemá!

Mají-li řidiči aut bez přednosti v křižovatce mít šanci projít tuto křižovatku, pak musí buď nechat auto stát a jít pěšky, nebo ji projet jen cestou, která by byla pro dané auto! Jakoby každé auto mělo svůj pruh. Jinak není možné projet či překonat křižovatku!
Má-li každé auto mít svůj pruh, tak ani to však nemá řešení, protože ty pruhy se musejí křížit a tedy dojde ke střetu aut v místě křížení. Jedině že by to bylo něco jako kruhový objezd. Ale i tam by mohlo dojít ke střetu!
Pak by jediným řešením mohl být nějaký tunel, kdy by se auta míjela vlastně nad sebou. Byla by to taková jakási složitá víceúrovňová křižovatka ve tvaru Y... Tak jste to mysleli?
Vlastně by se ty cesty aut vůbec nesetkaly.
Takhle by to asi mělo platit pro horní trojčlennost, kde jsou sféry úplně od sebe odděleny.
Ale tento model zase neodpovídá dolní trojčlennosti, kde snad zase mají sféry spolu být propojeny. Máme přece třeba ekonomiku v kulturních či politických organizacích atp.

 

 

 

Odpověď Alešovi (křižovatka znovu):

Podobenství o autech bez přednosti na křižovatce se týká pouze totálního zmatení horní trojnosti (kultura, politika, ekonomie), nikoli dolní trojnosti (rodina, obec, živnost)...

Je-li dáno podobenství o autech bez přednosti na křižovatce cest, pak tu řešením nemohou být pruhy, které jsou tímtéž, co cesty. Není tu řešením ani vystoupení z auta a chůze pěšky, neboť tři pěšáci jsou tímtéž, co auta bez přednosti. Řešením není ani kompromis, který nikomu nedává přednost (kdyby dával, pak by nešlo o kompromis, ale o přednost). Řešením je tu pouze střídavá přednost v jízdě (zákonem, či dohodou), kterou však upřednostněné překáží neupřednostněným. Nemá-li žádná sféra překážet jiné, musí mít každá přednost neustále, co je možné jen tehdy, má-li každá svou vlastní cestu. Tzn., nahradit křižovatku (totalitu) nadjezdy a podjezdy (TSO)...

-zmp-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radar (Kryštof, 27. 11. 2008 20:40)

Co když by nějaké agresivní státy vytvořily atomovou bombu včetně dalekonosných nosičů a chtěly svoje názory prosazovat násilím? Není lépe už od současnosti připravovat obranu (např. radar) než potom narychlo hledat pomoc?

 

 

 

Odpověď Kryštofovi (radar):

Ty nejagresivnější státy, jaké kdy na planetě Zemi byly, jsou právě ty, které již atomovou bombu mají. Svěříme-li jim obranu proti ní, pak uděláme kozla zahradníkem. Ony také vyvinuly takové technologie, že dnes již není třeba k jadernému útoku raket, ale stačí jen doručit na místo určení nenápadný kufřík a odpálit ho mobilním telefonem. Chcete-li si dát pozor, aby se nic takového nestalo, pak nikomu cizímu nesvěřujte kus svého území, kam by mohl nekontrolovatelně dopravovat cokoli a pak se vymlouvat, že „selhal lidský faktor“. Např. v současných lokálních válkách (Kuvajt, Afghánistán aj.) se spojenci (NATO aj.) musejí nejvíce obávat právě amerických vojáků (zpravidla zdrogovaných). Což např. americká základna na Kubě neslouží k věznění (bez soudu) a k mučení unesených lidí? Což jsme relativně nedávno nelikvidovali takovou tajnou americkou „věznici“ také u nás (u Brna)?

Navíc jsou dnes i radary využitelné k agresi, či k jakýmkoliv jiným zhoubným alotriím. Je také otázkou, zda může atomová bomba nadělat tolik škod, jako dnešní údajná „obrana proti ní“. I mezi ke všemu ochotnými „vědci“ (technokraty) se tu a tam najde slušný člověk, který Vás na taková nebezpečí upozorňuje (např. na internetu), stačí se jen zajímat. A proč si vybrali právě nás? Což naším spojencem není NATO, nikoli jen USA? Nemusíme hned ustrašeně dělat to, co nám kdejaký chytrák nakuká. Vy vážně věříte tomu, že USA jde o naši bezpečnost, nikoli jen o jejich lokálně-globální agrese, manipulace a kšefty? Když nás v r. 1968 obsazoval bolševik, také se oháněl naší společnou bezpečností. Kdo se nepoučí z jedné zkušenosti, ten se nepoučí nikdy…

-zmp-

 

 

dvojí zákonitost (Hannibal, 30. 11. 2008 18:20)

Rád bych porozuměl tomu, proč jste v návrhu ústavy TSO dali, že vnější zaměření dané sféry není členěna na tři a zákonitost vnitřního členění je dělena na tři.
A také nerozumím tomu, jak plnoprávný občan zosobňuje jednotu dvojí trojnosti? Kde to tam je? On se pohybuje v horní i dolní trojnosti. On je jakoby v tom ponořen. Ale není to jeho zosobnění. Chcete tím tedy říci, že on je, on představuje - je představitelem horní a dolní trojnosti? Chybí mi také body C, D. Máte tam jen body A, B, E, F.

 

Odpověď Hannibalovi (dvojí zákonitost):

Pokud správně rozumíme, ptáte se, proč žádná ze sfér horní trojnosti (kultura, politika, ekonomie) nemá vnitřní členění, zatímco každá z organizací dolní trojnosti (rodina, obec, živnost) má vnitřní členění (trojnost).

V odpovědi Standovi (Soc. trojčl., ZŽP a ZPP) jsme zákonitost tohoto rozdílu naznačili následujícím podobenstvím:

Horní trojnost TSO (kultura, politika, ekonomie) je jako z chaotické rudy (totality) vytavená trojice čistých kovů. Teprve z těchto čistých kovů (nikoli z chaotické rudy) lze zhotovit ušlechtilé slitiny (s různým obsahem tří kovů), jako tři dolní organizace dolní trojnosti (obec, rodina, živnost).

Jinými slovy, nejdříve je třeba ze sociálního chaosu (totality) izolovat tři čisté sféry (kultura, politika, ekonomie) a teprve potom je lze uvádět správně do tří vzájemných poměrů (v rodině, obci, živnosti).

V již zmíněné odpovědi Standovi jsme také řekli, že v obojí trojnosti (horní i dolní) se realizuje (angažuje) plnoprávný, svobodný a prosperující občan. Tím, jak správně říkáte je v obojí trojnosti ponořen, jako ve svém správně uspořádaném sociálním okolí. Tento občan se však v obojí trojnosti angažuje tak, aby mu byla prospěšná (je tu přece kvůli němu), aby ho zpětně správně ovlivňovala (člověkem ovlivněné okolí zpětně ovlivňuje člověka). Tímto zpětným působením se obojí trojnost noří do člověka a tak se v něm spojuje (sjednocuje). Tak občan zosobňuje (představuje) jednotu dvojí trojnosti...

V odpovědi Radkovi (nespokojení, 1. 11. 2007 21:05) jsme navíc uvedli, že jednotu dvojí trojnosti zosobňuje (představuje) člověk také svou duševností (myšlení, cítění, chtění) a tělesností:

a/ systém nervově-smyslový = mozko-míšní soustava

b/ systém cirkulace krve a ostatních tělesných šťáv, vč. dýchání = rytmická soustava

c/ systém výměny látek a soustava vnějších údů...

V návrhu Ústavy TSO představují body AB vnější a vnitřní sociální zákonitosti, zatímco body EF jsme označili dvojí občanská práva a povinnosti. Nechtěli jsme tu použít označení BC, abychom tím nevyvolali dojem, že BC je bezprostředným pokračováním AB. Ze stejného důvodu jsme dvojí lidská práva a povinnosti označili až písmeny XY...

-zmp-

 

 

dodržovat tradice? (Jan, 30. 11. 2008 15:46)

A ještě ohledně tradice: svátek Heloween je importovaný a někteří lidé proti němu bojují jako proti importovanému amerikanismu nebo přímo jako proti svátku satanskému, protože se tam slaví různé smrtky, kostlivci, upíři a děsivé postavy strašidel či šklebící se příšery.

Ale můžeme se tady odvolávat na tradice? Před 2 000 lety tady obdobně bylo importované křesťanství a nějací místní domorodci se zde také mohli bouřit či pohoršovat nad tím, že křesťanství jim bere jejich tradiční pantheismus a tradiční modly, božstva. Co my víme, co zde bude za 2000 let jako tradice? Třeba zanikne křesťanství a bude tu jen svátek Heloween? Tradice je poplatná době. Ptám se: pokud ještě přijímat změny a pokud již ne? Co brát jako neměnné dogma? Neměnné tradice ale také není správná věc? Proč zakonzervovat nějaké věci, které jsou již v současnosti překonané?
Je těžko říkat, co je oblíbenější. Lidé se chtějí bavit a mít volno, a tak je jim asi jedno zda slaví nějakého satanáše nebo svátky Ježíše Krista.
Stejně jako za reálného socialismu jsme měli ruského „dědu Mráze“ (děd Maróz), tak nyní za reálného kapitalismu máme amerického Santa Klause. Ne prezidenta, ale jako Ježíška. Takže ony ty tradice a svátky jsou hodně poplatné kultuře, která se ve světě či na daném okupovaném území prosazuje. A je jedno, zda je to okupace tanky nebo ekonomicky.

 

odpověď Janovi (dodržovat tradice?):

Protože k vývoji lidstva nedochází v absolutnu, ale ve světě relativně protikladných projevů (Nebe-Země, vnitřní-vnější, horní-dolní, černé-bílé, klid-pohyb aj.), probíhá také boj o směr vývoje mezi dvojí, relativně protikladnou, magií (černou a bílou), jako boj tzv. „dobra a zla“. Tento boj probíhal jak v dobách předkřesťanských, tak probíhá i v dobách křesťanských a nelze tedy boj mezi „dobrem a zlem“ pojímat jako boj mezi křesťanstvím a pohanstvím. A jako je např. rozdíl mezi importem drog a importem ovoce, tak je také rozdíl mezi importem křesťanství a importem svátku Heloween.

Zatímco křesťanské svátky glorifikují bílou magii (ctnosti světců atp.), svátky Helowen glorifikují černou magii (nectnosti „strašidel“ a spol.). Ne náhodou přichází glorifikace černé magie právě z Ameriky, neboť když byl v Palestině ukřižován Ježíš Kristus, byl současně v Americe ukřižován nejvyšší představitel černé magie. Patrně z obavy, aby nedošlo k zaměňování obou ukřižovaných, byla existence Ameriky před lidstvem tajena (až do Kolumba). Pozdějšími evropskými dobyvateli Ameriky pak byly veškeré hmotné a tradiční stopy po americkém ukřižování s frenetickou nenávistí ničeny (hromadnou likvidací knih, kněžského stavu atp.). A tak se stalo, že namísto demonstrativním způsobem, proniká do Evropy americká černá magie nenápadně, plíživě do všech oblastí veřejného života...

Ptáte-li se: „Co my víme, co zde bude za 2000 let jako tradice?“, pak se jinými slovy ptáte: Která magie v Evropě zvítězí? Černá nebo bílá? Nic horšího nemůže svět potkat, dojde-li na Vaše slova: „Třeba zanikne křesťanství a bude tu jen svátek Heloween“ (v současném světě má černá magie opravdu výrazně navrch)...

Z uvedeného vyplývá také odpověď na otázku: „Pokud přijímat změny a pokud ne?

Jsou změny vnucené a změny dobrovolně přijímané. Zatímco přijímání těch vnucených se nevyhneme, pokud se jim nepostavíme rázně na odpor, dobrovolné přijímání změn má smysl potud, pokud víme, že představují pokrok dobra (bílé magie)...

Něco zcela jiného je otázka: „Co brát jako neměnné dogma?“ Dogmatem se smí stát jen to, co je skutečně neměnné, co platí v každé fázi vývoje, co samo předmětem vývoje (změny) není, přestože se to na vývoji nějak podílí (zasahuje do něj). Obecně lze za dogma uznat jen poznanou pravdu, pokud je ovšem příslušná pravda trvalá, nikoli jen dočasná. Dočasnou pravdou je např., dnešní datum. Trvalou pravdou je např. pravda o minulosti (např. o počátku stvoření a vývoje), reálný axióm (v našich diskusích jsme jich pár uvedli), smysl (cíl) veškerého stvoření a vývoje atp…

Proč zakonzervovat nějaké věci, které jsou již v současnosti překonané?
Protože tradice není vývoj, ale konzervou určitého vývojového stavu, je zřejmé, že nejen tradicionalizace minulého „zla“, ale také tradicionalizace minulého „dobra“ může sledovat cíle černé magie. Pokud totiž tradicí minulého dobra bráníme v pokračujícím vývoji dobra (budoucímu dobru), potud minulé dobro obracíme v pozdější zlo. Zde je tedy tradice zlem.

Např. stavitelské řemeslo nás učí, že chceme-li postavit dům, tu nemůžeme klást stále jen nové a nové řady cihel, aniž bychom zachovali (tradicionalizovali) řady cihel kladené před tím (v minulosti). Tzn., že tradicionalizace dobra neobrací minulé dobro v budoucí zlo (ve smyslu černé magie), podporuje-li pokrok dobra (ve smyslu bílé magie) podobně, jako dolní řada cihel nese (podporuje) horní řadu cihel. Zde je tedy tradice dobrem.

Problém je však v tom, jak rozpoznat, která tradice je která. Proto o takových věcech nesmí rozhodovat učedníci, ale Mistři vývoje. Proto učedníci-mučedníci netrpí zlem černé magie jen ze zlé vůle černých mágů, ale také z dopuštění bílých mágů (svévolný učedník dostává výprask i od tovaryšů svého Mistra)...

Slova „lidé se chtějí bavit... a tak je jim asi jedno, zda slaví nějakého satanáše nebo svátky Ježíše Krista“, lze vyjádřit také jinak: Děti si chtějí hrát a tak je jim jedno, hrají-li si s dřevěným koníčkem nebo s odjištěným granátem. Pokud je to dětem (učedníkům) jedno, potud nejsou ještě schopné svobody a musí za ně rozhodnout rodiče (Mistři), s čím si smí nebo nesmí hrát...

Nuže, v případě Heloween jde o glorifikaci černé magie (odjištěného granátu), formou atraktivně sympatického (až směšně roztomilého) zobrazování personifikací a mechanismů zla. Je to něco podobného, jako bychom dětem zobrazovali barokní torturu (snad nejukrutnější metodiku mučení v dějinách lidstva) jako něco legračního a barokního kata jako dobromyslného panáčka. Zkrátka, proti zlu (kterého není prosta žádná kultura) je třeba všemi prostředky bojovat (obracet zlo v dobro = osvojovat si síly k pokračujícímu vývoji), ne ho tradicionalizovat...

Pokud se týká vánočního Ježíška, dědy Mráze a Santa Klause, jsou jejich tradice poplatné příslušné kultuře, pokud nejsou vnucovány jiné kultuře. Pokud např. děda Mráz či Santa Klaus vytlačuje z evropské kultury tradičního Ježíška, potud se jedná o vytlačování (útlak) domácí tradice cizí tradicí, domácí kultury cizí kulturou. Jak říkáte, v takovém případě se skutečně jedná o kulturní okupaci...

-zmp-

 

 

pomáhat vždy a všem? (Jan, 30. 11. 2008 15:40)

Nyní čtu, že EU má přijmout desetitisíce Iráčanů. Tak Američani rozbombardují Iráčanům domovy, vyženou je z domovů a muslimové se chtějí stěhovat do Evropy… Nic proti nikomu, ale proč se sem všichni chtějí nasáčkovat? To přece nebude dělat dobrotu!
A hned vedle mám článek: Tisíce křesťanů utíká z Iráku, protože je, křesťanské psy, vraždí muslimové!
Tak teď babo raď!
Kde je hranice pomoci? Komu a kdy pomoci? I za cenu sebezničení? Je tu možnost sebeobětování, ale to přece nemůže po Evropanech nikdo chtít.
Má křesťanská Evropa pomáhat muslimům obecně? Já vím, že právě ti muslimové, kteří utíkají před bídou z Iráku a jsou rádi, že žijí, tak asi ti zrovna nevraždí nikoho. Ale kdo ví, kolik je mezi nimi nějakých tajných převlečených teroristů, kteří chtějí v Evropě rozvracet její stabilitu. Pravdou je, že Evropa není asi až tak stabilní a křesťanská už také ne, ale alespoň tradice křesťanské tu jsou.

 

Odpověď Janovi (pomáhat vždy a všem?):

Zeptáme-li se: „proč se sem všichni chtějí nasáčkovat?“ pak musíme odpovědět: protože je tu životní úroveň vyšší než jinde.

Co však odpovíme na otázku: Proč Američani rozbombardovali Iráčanům domovy? Co kdybychom odpověděli např.: Protože „EU má přijmout desetitisíce Iráčanů“.

Zeptáme-li se: Proč v Iráku „křesťanské psy, vraždí muslimové?“, pak se také musíme ptát: Jak to, že je nevraždili před americkou okupací?

Na otázku: Proč „má křesťanská Evropa pomáhat muslimům?“ musíme odpovědět: Protože jim Američané (dobromyslní Heloween) bombardují domovy! Kdyby jim Evropa nepomáhala, pak by nebyla křesťanská.

Proč má americký pilot to svědomí bombardovat jim domovy? Vždyť je to jen nevinná hra na displeji počítače a každý se nějak živí. Neudělá-li to on, udělá to jiný. A konec konců plní jen rozkazy nadřízených (v norimberském procesu tato námitka nebyla americkými soudci akceptována)...

Na otázku hranice pomoci odpovídá samo křesťanství (evangelia): „Miluj bližního svého jako sebe samého!“ Tedy ne méně ani víc. „Máš-li dvě košile, dej jednu potřebnému!“ Tedy ne obě, ne za cenu sebezničení. Láska se projevuje obětí (pomáháním). Bude-li však míra sebeobětování rovna míře sebezničení, kdo potom bude pomáhat (milovat)? Obětuje-li např. rodič život za své dítě, pak jen v krajním případě, neboť bez něj by neměl koho milovat (komu pomáhat). Má-li komu pomáhat i bez něj (má-li víc dětí), není krajní oběť pro jednoho namístě. Položí-li kdo svůj život za jiné-ho, pak jen proto, že jiné-ho miluje víc než sebe a ostatní...

Kdyby evropské „ovce“ darovaly Iráčanům to, oč jsou svými „dravci“ samy okrádány, nebo alespoň, co je z tohoto lupu vynakládáno na bombardování iráckých domovů, měli by Iráčané okamžitě výrazně vyšší životní úroveň než Evropané. Takovou míru sebeobětování ve jménu lásky by ovšem Evropané nesnesli (právem bílé magie). Tutéž míru sebeobětování ve jménu nenávisti (formou okrádání a bombardování) však snášejí docela dobře (neprávem černé magie)...

Křesťanská Evropa není heloweenová Amerika, která mezi sebou a potřebnými (Mexičany, Palestinci aj.) staví neproniknutelné zdi z ostnatého drátu, s průchody jen pro dovoz cizích surovin a vývoz svých bomb. Nepřejeme-li si však vylidnit Irák (a jiné země) a přelidnit Evropu, pak musíme Iráčanům pomoci především v Iráku. Nikdo přece neopouští svůj domov dobrovolně, pokud v něm může žít lidsky důstojně, nebo nechce-li se obětovat jinde (potřebným). Pomoc však není jen jednorázová akutní almužna (tzv. humanitární pomoc), ale pedagogická péče usilující o to, aby se potřební dokázali sami postavit na vlastní nohy a pomáhat jiným. Takto je třeba pomáhat potřebným, jako bylo v dětství a mládí pomoženo nám...

-zmp-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATO podpořilo radar (Kryštof, 05. 12. 2008 00:00)

Francie má atomovku, Anglie také. A myslím si, že to nejsou státy s nějakou agresivní politikou.

Jsme-li svobodný a suverénní stát, tak NATO nemá co mluvit do našeho dvojstranného smluvního vztahu s USA ohledně radaru. Ale i kdyby mělo, tak nyní stejně NATO nebo EU vyjádřilo jednomyslnou podporu radaru poté, co ze svých odmítavých stanovisek ustoupil francouzský prezident Sarkozy a italský premiér Berlusconi. ČR nemůže stát osamoceně, vydána napospas hrozbám nepřátel. Sami se neubráníme. Je to jen česká malost, která může chtít, abychom zůstali nějakým osamoceným ostrovem. Je jen zbožným přáním chtít, aby se nás nedotýkal svět a jeho problémy. V globalizovaném světě vše souvisí se vším a nemůžete se vydělit z globální odpovědnosti. ČR jde v tomto na čele a ukazuje cestu mnoha jiným zemím. Nyní to ohledně radaru pochopilo i NATO a EU a přidaly se konečně na stranu USA,ČR, Polska. Není jiné cesty jak bojovat s nepřáteli, než mít skvěle vyzbrojenou a schopnou armádu a silné spojence.

 

Odpověď Kryštofovi (NATO podpořilo radar):

Anglie a Francie se podílely na rozpoutání obou světových válek. Anglie a Francie anektovaly víc kolonií, než všechny ostatní státy světa dohromady. Po druhé světové válce vedla Francie agresivní válku ve Vietnamu a Alžíru, Anglie válčila s Argentinou, obě země se účastnily válek v Afghánistánu, Iráku, Srbsku aj. A kolik lokálních válek tajně financují? Znáte po druhé světové válce (mimo USA a Ruska) větší agresory?

Jestliže jsme členem vojenského paktu NATO, proč uzavíráme ještě dvojstranné pakty s jednotlivými členy NATO (s USA)?

Takovému jednání se říká pokoutnost. „ČR jde v tomto na čele a ukazuje cestu mnoha jiným zemím.“ (parafráze).

Chápat nemůže NATO ani EU, ale rozhodující lidé v něm. A mocní měnívají názory. Proč asi? Protože dnes jsou moudří zatímco včera byli nemoudří? Nebo prostě proto, že lidé bývají úplatní i vydíratelní? Je snad např. účelové přeběhlictví v parlamentu ČR motivováno globální (či alespoň lokální) odpovědností?

Ani před druhou světovou válkou nestála ČR osamoceně a přece byla vydána (v Mnichově) na pospas nepřátelům. Který pak spojenec ji hanebně a podle zradil? Anglie a Francie! Kam se hrabe tzv. „česká malost“…

Otázka radaru však není jen věcí NATO, USA nebo ČR, ale také věcí občanů v Brdech. Dokažte, že máte větší pochopení pro globální odpovědnost než Brdští a nabídněte pro radar svůj dvorek. Brdští takové svinstvo na dvorku nechtějí…

-zmp-

 

 

(Pavel, 2008-12-05 19:46:33)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde a zda vůbec má v pojetí TSO místo Bůh - Stvořitel, víra, duchovní a tedy mravní život?

 

 

 

Odpověď Pavlovi (TSO a Bůh):

Přestože jsme příslušníky nejateističtějších národů (Čechů, Moravanů, Slezanů aj.) planety Země, nejsou takové otázky na našem webu vzácné. My sami je neprovokujeme, neboť i tak vadíme nejen fanaticky založeným ateistům, sociálním dravcům, totalitním hlavám a zmanipulovanému veřejnému mínění, ale i fanaticky založeným věřícím všech církví a náboženství. Na našich diskusních stránkách je totiž třeba samostatně myslet, s vyloučením autorit všeho druhu, k čemuž není většina lidí dnešním totalitním školstvím připravena a nemálo lidí něco takového (samostatné myšlení) pokládá téměř za „rouhání“. V poslední době se ukazuje také existence různými autoritami a institucemi organizovaného ignorování našich stránek (otevřené kritiky se bojí, jako vůbec diskuse s námi).

Přesto musíme na Vaši otázku reagovat těmito úvodními slovy: Jak se tak můžete vůbec ptát?

Což už samotná idea Trojčlennosti sociálního organismu, jenž se stává skrze každého plnoprávného občana Trojjediností, nemá (smíme-li to tak říci) „anatomii“ křesťanského pojetí Boha, „anatomii“ Trojjedinosti (Otec, Syn, Duch sv.)? Kdyby nic jiného, již to by Vám mělo stačit.

TSO navíc vylučuje negace veškerých totalit (viz Programové prohlášení, návrh Ústavy, diskuse), rozvracejících veškerý tělesný, duševní i duchovní život celých národů. Už jen v diskusích o TSO jdou stranou veškeré ohledy a jediným jejich cílem je jen pravdivě poznaná pravda (obecná, dílčí, konkrétní, abstraktní)? Také se v nich vynořila trojnost v podobě „tělesnosti, morálnosti a mravnosti“ (resp. fyzické, duševní, duchovní) s jasným rozlišením podstaty, smyslu a mechanismu těchto tří sfér.

V diskusích o počátcích a zákonitostech tohoto světa (k tzv. „teoretické vědě“) se stále výrazněji projevuje pravdivost pojmů stvoření a Stvořitel a jejich souvislost s TSO.

Možná Vás zklameme v otázce tzv. „víry“. TSO umožňuje otevření veškerých zábran na cestě pravdivého poznávání pravdy a nikde tedy nepředepisuje v co, jak a proč věřit (TSO je pro všechny, bez ohledu na jejich víru), aniž počítá s něčím „nepoznatelným“. Občané v TSO se patrně nikde nespokojí s pouhou vírou (v nepoznatelné), takže tam, kde ještě nedosáhnou pravdivého poznání, budou tolerantní, zatímco tam, kde dosáhnou pravdivého poznání, bude jejich víra neotřesitelná a pevnější nad veškeré pevnosti tohoto světa...

-zmp-

 

 

ještě k úvaze "kdo je blb" (Standa, 06. 12. 2008 22:56)

Po delší době jsem se dostal k internetu a využívám toho ke krátkému návratu ke svému příspěvku "kdo je blb"?
Jen stručně - "placatou" a "kulatou" Zemi jsem využil samozřejmě jen jako extrémní podobenství pro naprosto běžné problémy v obcích jako výstavba nové školy, komunikací. kanalizace, vodovodu apod. Šlo mi o tuto kategorii problémů, ne o zcela ojedinělé dějinné extrémy.
V odpovědi -zmp- je uvedeno že kdybych vzal v úvahu slova "nedokáže své veto zdůvodnit", nemusela by moje úvaha na téma "blb" vůbec vzniknout.
Celá má úvaha však nevycházela z nějakých předpokládaných "blábolů", "naschválů", "nesmyslů" atd., atp., vydávaných za právo veta, ale z předpokladu zdůvodněného práva veta, cituji: "Většina jejich d ů v o d y nepřijme ..."

Zajímala mě tedy situace a stav, který nastane, když menšina své veto samozřejmě nejen zdůvodní, ale /jak uvádím v příspěvku/ po nějaké době se rovněž prokáže správnost jejich veta.

 

Odpověď Standovi (ještě kdo je blb):

V úvaze, na kterou nyní navazujete uvádíte: „...např. rozhodování o tom, kde postavit školu, kudy vést obecní vodovod, kanalizaci, novou silnici apod., nebo v jakém množství poskytovat např. ZŽP.“

Vodovod, kanalizaci potřebují všichni občané v obci a jsou vedeny pod zemí, takže nemusí nikoho nikde obtěžovat, popř. se mohou spornému místu prostě vyhnout. Zde žádný objektivní problém a nepřekonatelné veto prostě nemohou nastat.

Také ZŽP potřebují všichni. V otázce míry ZŽP pak nelze veto zdůvodnit např. tím, že mírou ZŽP musí být objem extrémního žaludku (nejvychrtlejšího či nejotylejšího občana). Ani zde tedy nelze nijaký objektivní problém předpokládat.

Školu a silnici nepotřebují všichni občané v obci a navíc obě stavby zabírají místo nad zemí, takže mohou někoho obtěžovat (poškozovat). Pokud se stavba (školy či silnice) může spornému místu vyhnout, nechť se mu vyhne. Nemůže-li se vyhnout, pak tu musí být případné veto překonáno smlouvou o odškodnění, které může být v principu dvojí:

a/ vetující setrvá na místě svého pobytu, kde bude jeho trvalé poškozování trvale odškodňováno

b/ vetující změní místo svého pobytu, což lze odškodnit jednorázově

Připomínáme, že ve všech případech určuje míru škody poškozený (srovnej občanský soud).

V příkladech, jež uvádíte, však nemůže dojít k tomu (jak pravíte), že: „Většina jejich d ů v o d y nepřijme“, nebo: „po nějaké době se prokáže správnost jejich veta“.

Pro demonstraci takových předpokladů je třeba uvést jiný příklad (existuje-li jaký)...

-zmp-

 

sestřelení rakety (Jan, 06. 12. 2008 14:39)

Nyní svět obletěla zpráva, že Američané sestřelili cvičně raketu dlouhého doletu. Obama prý zváží, zda systém je účinný a zda protiraketový systém podpoří. Na jeho vývoj bylo investováno přes 100 miliard dolarů! Nevím, kolik miliard ještě proinvestují do systému, ale vím i to, že toto vše může být podvod. Po otevření archivů např. vyšlo najevo, že úspěch Reaganovy SDI (strategické obranné iniciativy), byl podvod. V tisku se tehdy psalo, že při pokusech došlo k sestřelení balistické rakety. Jenže to se nezakládalo na pravdě a tehdejší technologie to prostě nezvládaly. Raketa explodovala, ale to nebylo zásahem obranné rakety USA. Rusové prý tenkrát žili v přesvědčení, že Američané jsou schopni sestřelit útočné balistické rakety. A vlastně to se prý považuje za klíč k rozpadu SSSR, že tímto okamžikem prý došlo k uzbrojení Rusů a ti nestačili finančně ani technologicky a vzdali to.
Jenže tady mi nesedí to, že by Rusové nebyli schopni radarovými přístroji a družicemi monitorovat let nějaké balistické rakety a její sestřelení! Kolik balistických raket lítá ve vzduchu? Sotva by let balistické rakety nad územím USA v době studené války mohl uniknout monitoringu SSSR a tím tedy i přehled o jejím sestřelení či nesestřelení.
Současné technologie jsou o 30 let vyspělejší a je tedy hodně pravděpodobné, že je nyní technicky možné sestřelit balistickou raketu. Přesto ale mi na této zprávě něco nesedí. Možná je to i její načasování na aktivity USA ohledně radaru v ČR. Tyto zprávy vnímám spíše jen v kontextu toho, kam se má namasírovat veřejné mínění a nálady obyvatelstva!
Kdy můžeme věřit a kdy ne? Georg Bush nyní přiznal, že Američané neměli vůbec žádné důvody k okupaci Iráku. Vše, co rozvědky dodaly, to prý bylo tendenční, neúplné a domyšlené! Nevěřím tomu. Prostě rozvědky dostaly za úkol jako dodat podklady, které by odůvodnili agresi. Tak si vymysleli Američané zbraně hromadného ničení, chemické atp., které však ve skutečnosti nebyly nalezeny. Celosvětová veřejnost je klamána americkými rozvědkami. Američané, tedy vládnoucí, lžou, jak je potřeba. Sledují jen své cíle. Proto nevěřím jejich radaru, ani jejich informacím, jejich studiím atp… Co slovo, to lež. Nevěřím ani Obamovi, ačkoli v něj svět vkládá naději, jehož výroky jsou však velmi pružné a dají se kdykoli jakkoli změnit. Je to spíše nevypočitatelný člověk.
Dodatek: Kolik je to miliard dolarů, které se takto vyhážou. Sice díky vojenským výzkumům mnohé technologie, vynálezy jsou pak uvolněny i pro civilní sektor, ale i tak, jsou to biliony dolarů na zbrojení a války. Otázka: Bude v případné TSO někdo rozvíjet moderní technologie, léky, slitiny...? Nezastaví se tím pak vývoj a pokrok civilizace? Války jsou zlé, ale posunuly vývoj lidstva v mnohém kupředu, nebo ne?

 

Odpověď Janovi (sestřelení rakety):

Tři druhy sociálních totalit (kulturní, politická a hospodářská) jsou založeny veskrze jen na účelové lži. Vkládají lidem do srdcí lživé ideály, do hlav lživé nauky a jejich vůlí manipulují lživou propagandou. Pokud se v jejich kalných vodách najde něco pravdy, pak jen potud, pokud jim daná pravda vyhovuje (vyhovovala), nebo alespoň nepřekáží. Kdyby se tehdejší SSSR odhodlal k zásadní hospodářské reformě (tj. k uvolnění soukromého podnikání), jako na sklonku svého života Lenin (NEP) nebo dnešní Čína, nikdy by se hospodářsky nepoložil, nikdy by to nevzdal z vnějšího podnětu (kvůli závodům ve zbrojení aj.), jako to tehdy nevzdala Čína. Tehdejší „sestřelování“ raket bylo založeno na systému satelitů (idea hvězdných válek), jenž byl postupně zrealizován až později, takže k tomu dnes nepotřebuje lokálně omezené radary pozemní (např. v Brdech)...

Že tehdejší SSSR uměl monitorovat údajné sestřelení balistické rakety je nepochybné. Moc v SSSR však nebyla v rukou jeho oficiálních představitelů, ale prostřednictvím KGB v rukou jiných. KGB soustředila veškeré informace a k vládnoucím představitelům pouštěla účelově jen něco. Obdobně je tomu ovšem i v ostatních totalitách, jejichž „supertajní loutkáři“ jsou ve vzájemném spojení a dle dohody mění režimy, jak se jim zlíbí (srovnej tzv. „sametovou revoluci“ v režii STB). Pokud se tu a tam přihodí, že se některý vládní představitel (ale i jen kandidát na něj) vymkne režii „odborných poradců“ (Chruščov, Kenedyové, Lincoln, Dubček, ale také např. irácký hrdlořez Husajn), tu se ho přiměřeně dostupným způsobem zbaví...

Na otázku, „kdy můžeme totalitám věřit a kdy ne?“ lze odpovědět šmahem. Nikdy jim nelze věřit! I kdyby nám dnes říkaly nějakou dílčí pravdu (protože se jim právě hodí), pak tím sledují budoucí účel (což nám přirozeně neřeknou), který představuje jejich (nikoli náš) prospěch.

Důvodem k okupaci Iráku je podle všeho nafta. Na vývoz Irácké nafty bylo tehdy vítěznými spojenci (NATO) uvaleno embargo (takže z iráckého zdroje čerpal jen Kuvajt), které Husajna (původně proti-íránského amerického agenta) donutilo zničit všechny „zakázané“ zbrojní systémy (pokud nějaké měl). Husajn si však dovolil nabídnout naftu za Euro (namísto dosavadního dolaru) a to byla příčina jeho konce. Oficiální důvody jen odvádějí pozornost od skutečných. Něco podobného se děje také s iránskou naftou a ani ruská nafta nedává USA spát.

Mimo jiné, sugerují totality veřejnému mínění následující lež: „Války jsou zlé, ale posunuly vývoj lidstva v mnohém kupředu“. Nahlédneme-li do věci hlouběji, vyklube se z „mnohého pokroku“ jen pokrok technický. Jenže pokrok lidstva není jen pokrokem techniky. K čemu je technika lidem umírajícím hladem v zemích rozvrácených válkou, či drancováním přírodních zdrojů (hospodářskou politikou dravců)? Kdyby nedocházelo k nákladnému zbrojení a k astronomickým válečným škodám, ubylo by zbytečných výdajů, škod i nákladů na obnovu zničeného. Kdyby pak byly ušetřené prostředky investovány do výzkumu, musel by být mírový technický pokrok ještě rychlejší. Něco takového však není možné v totalitách, ale jen v TSO, v němž veškerý výzkum spadá do kompetence sféry kulturní, která mj. spravuje autorská práva na hospodářsky využívané objevy a vynálezy, jež se v ekonomické sféře stávají tržním zbožím (disposičním právem atp.). Příjmy ze zpravovaných práv (dnes zpravidla hospodářskými organizacemi sféry ekonomické prostě ukradených) je pak financován pokračující výzkum. Tím je také odstraněn totalitní nešvar v podobě výzkumů řízených sférou politickou nebo hospodářskou. Výzkum řízený politikou sleduje jen zajištění bezpečnosti politiků (i proti vlastním občanům) a jejich agresivní cíle (zbrojení, podvratná činnost, manipulace aj.). Výzkum řízený hospodářskými organizacemi, sleduje pouze budoucí zisk, bez ohledu na případné vedlejší účinky (zdravotní aj. závadnost). Následky takového nešvaru jsou názorně patrné např. na vývoji nových, co nejdražších (s autorskými právy) léků a léčebných metod, jimiž jsou systematicky nahrazovány staré levné osvědčené léky a metody (mnohdy stejně účinné, ne-li účinnější). Strmě narůstající náklady na státní zdravotnictví jsou pak v totalitách násilně snižovány na úkor pacientů (připojištění, příplatky za nadstandardní služby, poplatky u lékaře, za předpisy, za léky, snižování nemocenských dávek aj. tzv. „nutné reformy“)...

-zmp-

 

Úspory elektrické energie? (Hannibal, 10. 12. 2008 22:32)

Úspory elektrické energie?
Jako spotřebiteli elektrické energie je mi neustále doporučováno šetření elektrickou energií nákupem nízko-energeticky náročných spotřebičů, výstavbou nízko-energetických domů apod. s tím, že je u toho vždy vyčísleno, za jak dlouho se mi vynaložené náklady vrátí a po tomto termínu už budu jenom šetřit finance.
Ale pak si otevřu denní tisk a tam se dozvím, že bude zdražena nezanedbatelným způsobem el. energie a ústy představitele energetického regulačního úřadu vyjádření, že zdražení je způsobeno úsporami elektrické energie a nižší spotřebou. Tím okamžikem se veškeré výpočty úspor v mé domácnosti zhroutí a doba, kdy se zaplatí mnou vynaložené náklady na nízko-energetické spotřebiče se posune o něco dále. A protože nákupem nenáročných spotřebičů a Evropskou unií připravovaným zrušením klasických žárovek dojde k dalšímu podstatnému snížení spotřeby el. Energie, bude z logiky věci následovat další a další zdražování el. energie.
Z toho vyplývá, že jsem zbytečně vynaložil prostředky na nízko-energetické bydlení a spotřebiče, mohl jsem z takto ušetřených financí bez problémů pokrýt zdražování energie po několik příštích let.
Doporučuji tedy proto nešetřit spotřebou a vyhneme se zdražování v souladu s vysvětlením státního regulačního úřadu.
Dalším uváděným důvodem je růst inflace a i proto musí být el. energie zdražena. Její zdražení však budou muset platit všechny firmy, takto zvýšené náklady si samozřejmě promítnou do cen, zvýšené ceny zvýší inflaci a bude další důvod zvýšit cenu elektrické energie.
Nemáte pocit, že výše uvedeným energetickým „perpetuum mobile“ si někdo dělá z lidí legraci?

 

 

Odpověď Hannibalovi (Úspory el. en.):

S Vašimi bystrými postřehy jste na nejlepší cestě dospět k poznání, že vše, co totalitní režimy dělají, uzavírají do bludných kruhů, kterým se ve filosofii říká „tautologie“ (zdůvodňování téhož tímtéž). Tyto bludné kruhy vymýšleli v antice tzv. sofisté, aniž bylo možné rozlišit, nakolik jsou vychytralí (ohlupují jiné) nebo hloupí. Antická filosofie tyto bludné kruhy zobecnila v podobenství tzv. „górdického uzlu“. Tato nesmírně spletitá zauzlenina byla prý předložena dobyvateli Persie, Aristotelovu žáku Alexandru Velikému (Makedonskému), aby ji rozuzlil. Alexandr však tasil meč a jedním rázem uzel rozťal.

Z nitra (zdola) týž uzel rozťal kníže Rastislav (levoboček českého knížete Oldřicha) v podobě řetězu Svinibrodského kláštera, z něhož unášel Jitku (Juditu), kterou by jako nemanželský (nelegitimní) knížecí syn jinak nemohl získat a stal se suverénním knížetem Moravy.

Buď tedy budeme pracně jednotlivé uzly rozuzlovat, aby za našimi zády totalitní organizace svazovali nové a nové, nebo veškeré minulé i budoucí uzly rozetneme ze dvou stran (shora a zdola, zvenčí a z nitra), jak to v sociální oblasti činí TSO…

-zmp-

 

  

Lisabonská smlouva (Kaja, 13. 12. 2008 18:15)

Vážení, je zajímavé, že v případě Irska, které referendem neschválilo Lisabonskou smlouvu, bude toto referendum znovu opakováno. Opakování samo o sobě není tak zajímavé, jako pravděpodobný scénář, kdy bude referendum opakováno tak dlouho, až dojde ke schválení smlouvy. Dá se předpokládat, že po schválení této smlouvy bude uváděno jako přednost to, že smlouva byla po x-tém opakování schválena proto, že konečně bylo lidem v Irsku správně vysvětleno, o co ve smlouvě jde a co je jejím záměrem. Určitě nikdo nepřizná, že schválení po několika referendech není způsobeno zdůvodněním a pochopením, ale únavou a lhostejností účastníků referenda.
V souvislosti s Lisabonskou smlouvou je zajímavá situace České rep., která je v podstatě neustále z Bruselu „peskována“ a obviňována z laxnosti a nezájmu a v podstatě z euroskepticismu. Tyto postoje Bruselu vůči ČR jasně ukazují, že někteří členové EU jsou „rovnější“ než jiní a to proto, že problémy s akceptováním Lisab. smlouvy byly velké a snad ještě větší než v ČR např. ve Francii a Holandsku. A vůči těmto státům nebyla používána taková rétorika a diplomatický tlak jako vůči ČR.
Při takových způsobech tlaku na fungování EU vzniká dojem závislosti a nařizování a donucování jako forem vlastních EU! Při rozhodování pod tlakem nebo vydíráním nelze v žádném případě mluvit o nějakém svobodném rozhodování a vlastní volbě toho, co stát chce nebo se mu jeví být lepším.
Přitom nějaká uspěchanost v utváření EU není vůbec na místě, uvědomíme-li si, jakým způsobem vznikaly USA, které vznikaly do dnešní podoby velmi dlouho a postupně (mj.také vznikaly z utečenců různých národů, vyhubením a asimilací domorodých obyvatel, importem černých otroků atp.)

Přitom určitou „nevýhodou“ Evropy je existence národních států s jejich tisíciletou historií. Chce-li tedy někdo vytvořit Spojené státy evropské po vzoru Spojených států amerických musí nutně nejprve vyřešit kolizi národních zájmů (ať už oprávněných nebo neoprávněných) jednotlivých evropských států. Je tedy v této situaci (pod tlakem) vůbec v zájmu ČR Lisabonskou smlouvu přijmout a je EU vůbec pro vývoj Evropy nějakým přínosem (mimo např. existenci Eura a zrušení hranic)?

Mimochodem ještě začátkem 20. století bylo cestování ještě podstatně snazší než je dnes. Takže přínos EU v tomto je v podstatě v tom, že pouze zrušila zákazy, které omezily svobodu cestování a pohybu zboží, která byla ještě počátkem 20. století zcela běžná. Připomíná to výroky krále v jedné české pohádce: Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.
Kája

 

 

 

Odpověď Káje (Lisabonská smlouva):

Opakování referenda o téže věci je skandál, který dokazuje, že v totalitních režimech jsou všechny tzv. „demokratické“ („svobodné“) formy rozhodování jen šidítkem pro důvěřivý dav.

Každý totalitní režim ztělesňuje nátlak a vydírání shora. Řadovému občanu tedy může být jedno, je-li utlačován a vydírán z Prahy, či z Bruselu.

Vznik USA nelze srovnávat se vznikem EU. Zatímco USA vznikaly cestou neustálých občanských aj. válek, EU vzniká na základě smlouvy mezi evropskými totalitami. EU má tedy „morální“ nárok na vyšší tempo vzniku.

Existence národních států s jejich tisíciletou historií je „nevýhodou“ Evropy právě jen v podobě „národního státu“ (politické kultury). EU je unie politická (státní) a ekonomická (hospodářská). Unie kulturní (národní stát) je nesmysl. Čím více národů (nikoli národních států), tím více kulturních impulsů pro pokračující vývoj. Monokultura (národní stát atp.) je tou nejspolehlivější cestou k úpadku. Do vzájemné kolize se nikdy nedostávaly kultury (národy), ale monokultury (národní státy aj. politické útvary). Jinými slovy, Lisabonská smlouva se netýká národů (kultury), ale států (politiky).

Bylo-li začátkem 20. st. cestování podstatně snazší než je dnes, pak bylo patrně znesnadněno, aby se vytvořil interes na vzniku EU (totality jsou zakládány na lžích)...
-zmp-

 

 

dotaz (Pavel, 13. 12. 2008 17:17)

Rád bych se zeptal, zda je možné, aby byla vytvořena skutečná společnost na principu teorie sociální trojčlennosti, aniž by se lidé změnili duchovně, tzn. s těmi lidmi, kteří žijí a vládnou dnes, kteří nevědí, kdo jsou.

 

Odpověď Pavlovi (dotaz):

V okolním světě se vyvíjejí možnosti a člověk v něm vyvíjí možné vnitřní schopnosti. Jakmile jsou vnější možnosti využity, musí se vnější svět změnit, aby vývoji člověka poskytl nové možnosti. Takovou změnou je TSO. Nebude-li tato možnost využita, nebude pokroku ve vývoji člověka, lidé se duchovně nezmění a ustrnou. Dosažený stupeň vývoje však nelze udržet. Buď se člověk bude vyvíjet k pokroku, nebo k úpadku...

Člověk musí nové možnosti využít, nikoli mudrovat zda je k tomu zralý. Totality ho rády ujistí, že zralý není...

-zmp-

 

 

 

K odpovědi (utopie TSO) (Standa, 07. 12. 2008 16:35)

V odpovědi mě zaujalo tvrzení, že dva stavy označené A/ a B/ se naprosto vylučují, protože TSO buď je nebo není izolovaná. Domnívám se, že to není vůbec pravda, protože se samozřejmě nejedná o nějakou izolovanost mechanickou na přesně vymezeném území (státní hranice obehnané dráty, el. proudem, vojáky, atd., v podstatě velký věznící tábor), ale izolaci společnosti (systému TSO) politickou, izolaci způsobenou existencí jiného typu společnosti.

I ty nejvíce totalitní a izolované státy, společnosti /např. Severní Korea, Kuba apod./ mají nějaké vnější kontakty hospodářské, politické, vojenské atd. a jsou tedy ohroženy jak celosvětovými nebo regionálními krizemi tak i vnitřními krizemi, neúrodami apod.
Existence přídělových systémů v totalitních režimech a v období válek je něco, podle mě, zcela jiného, protože v uvedených případech jsou poukázky jednoho typu, jedné hodnoty platné pro území celého státu - jejich tisk i evidence jsou velmi jednoduché.
Každá obec v TSO si bude vydávat poukázky sama, nebo jak říkáte, bude poukázky smět vydávat jen ten, kdo zboží produkuje. V tomto případě je samozřejmě jednoduché a rychlé spočítat množství poukázek potřebných v obci.

Šlo mi však o to, že v TSO bude existovat třeba 20 tisíc obcí a v nich dalších subjektů, které však budou mít vzhledem ke své svrchovanosti různé typy poukázek, různých hodnot. Vzhledem k velikosti obce, počtu obyvatel, poměru a tvorbě ZŽP vzhledem k ZPP. Znamená to, že plnoprávný občan jedné obce nebude schopen např. cestovat, v jiné obci schopen nakupovat, stravovat se atd. a bude tedy v jistém smyslu "vězněm" své obce?

- Také se v odpovědi říká: Pletete si ZŽP (zboží) a mzdu (peníze). Ale já se v tomto případě nepletu, protože mzda nejsou peníze (jenom), ale i zboží (naturální mzda). Jestliže tedy člověk odpracuje ZPP a dostane za ně ZŽP (zboží, bydlení apod.), dostává mzdu. Dnes to funguje tak, že člověk za odpracované dostane peníze (mzdu) a za ně si pořídí byt nebo dům (nechci se teď zabývat kdo kolik dostane, zda má nebo nemá na pořízení bytu, domu, auta). V TSO tento mezičlánek zrušíme a člověk nedostane za odpracované příslušné peníze, ale přímo nějaké zboží. Je tedy za práci odměňován ne penězi, ale zbožím, tedy naturální mzdou.

Tvrzení že v TSO jsou ZŽP zadarmo je samozřejmě nesmysl, protože kdyby se člověk jenom "válel" a "nepohnul prstem" a dostal by ZŽP, pak by to opravdu bylo zadarmo.

 

Odpověď Standovi (K odpovědi utopie TSO)

Poněkud volně nakládáte s pojmy pravda a nepravda. Jestliže A vylučuje B (a obráceně), pak nemůžete říci, že nevylučuje, protože jste si vybral pouze A nebo B...

Také není jasné, proč si myslíte, že je TSO od ostatního světa izolován politicky.

Tvrzení, že i Severní Korea (atp.) je ohrožena např. neúrodou, protože má s ostatním světem hospodářské styky, je protimluv. Možná byste se ve věci lépe orientoval, kdybyste oddělil vnější krize od vnitřních a řešil každé zvlášť...

Také je matoucí zdůvodnění, že přídělové systémy jsou něco zcela jiného jen proto, že „jejich (poukázek) tisk i evidence jsou velmi jednoduché.

Na jedné straně máme např. v rámci Evropy mnohost totalitních států, které mezi sebou vedou nesčetné „války“ na poli politickém, hospodářském i kulturním a přesto se dokázaly domluvit na jednotné měně (Euro).

Na druhé straně máme v rámci TSO mnohost samosprávních obcí, které mezi sebou nevedou nijaké „války“ a přesto máte za to, že se nedokážou domluvit na jednotné měně. Na základě jakých logických úvah, docházíte k tak překvapivým závěrům?

Pravíte-li: „mzda nejsou peníze (jenom), ale i zboží (naturální mzda)“, pak jde o matení „mzdy“ (míry ohodnocení práce) s „penězi“ (poukázkami na zboží vč. práce) a „zbožím“.

Rovněž není pravdou, že v TSO je ZŽP naturální mzdou za ZPP. V TSO neexistuje nijaká mzda, ale pouze podíl na společném produktu, který může být vyjádřen penězi nebo naturálně (dle dohody).

Pravdu máte v tom, že V TSO nejsou ZŽP zadarmo, ale za ZPP...

-zmp-

 

 

 

Pavel (dotaz):

Rád bych se zeptal, co bude dál s námi všemi, jestliže nevytvoříme společnost na základech TSO? Je cesta teorie sociální trojčlennosti jediná nebo existuje více řešení, jak lidskou společnost zachovat při životě, míru, svobodě a nenásilí? Děkuji

 

Odpověď Pavlovi (dotaz):

Bez TSO se člověk nikdy nestane sociálně (zevně) svobodný. Veškerá pravomoc zůstane v rukou jeho zástupců a veškerá odpovědnost (zejména hmotná) zůstane na něm. Prostřednictvím svých základních životních potřeb zůstane vydíratelný a námezdní mzdou bude udržován na takové životní úrovni, jakou mu určí jiní (zpravidla na animální úrovni). Ztratí naději na lidskou důstojnost a zůstane pouhou „pracovní silou“, která bude na tzv. „trhu práce“ volně obchodovatelným zbožím (srovnej „trh s otroky“). Postupně ztratí povědomí „domova“ (vlasti atp.) a stane se „mobilní pracovní silou“, jejíž zdraví, umírání a rozmnožování bude regulováno a geneticky usměrňováno podle hospodářských kritérií „odborníků“ (geneticky upravovaní budou také dravci, v liché naději na vylepšení, ve sk. k degeneraci). Člověku nebude dovoleno volně rozvíjet své schopnosti a postupně ztratí i roli konzumenta (tleskače) zvrácené kultury dravců. Nebude mu dovoleno pravdivě poznávat realitu, aby se v dravcích neozývalo svědomí, aby se ovce smířily se svým lidsky nedůstojným společenským postavením, jako s něčím nezbytným (z vůle boží atp.). Postupně se z vědomí člověka (ovce i dravce) vytratí možnost vnitřní svobody (svobodomyslnosti) a vývoj osobnosti nastoupí cestu dekadence (úpadku) až na úroveň lidského zvířete (nejapnost ovce, zvrhlost dravce). Hlavními sociálními silami se stanou pohrdání a nenávist. Případné sociální bouře (mimo zoufalství a utrpení) ovcím nic nepřinesou, neboť bez TSO upadnou vždy znovu do osidel zrůdnosti, odkud chtěly uniknout. Atributem člověka (ovce i dravce) se postupně stane tělesná degenerace, duševní ubohost a duchovní opovrženíhodnost. Pro pokračující vývoj lidstva se lidé stanou bezcennými, jako před potopou světa, jako Sodomští, Gomorští aj., určení k likvidaci...

-zmp-

 

 

Kryštof (Dejme najevo nespokojenost):

Vážení,

po přečtení textu, který uvádím níže, jsem dospěl k názoru, že nápad s 30 minutovým odstavení odběru el. proudu v domácnostech je dobrý. Je možné, že při masivním uskutečnění tohoto záměru dostane ČEZ „ťafku“ v rozsahu milionů nebo několika desítek milionů ztracených tržeb (nejsme schopen posoudit množství kWh takto neodebraných). Myslím si však, že ČEZ zůstane v klidu a v určitém časovém odstupu, který vyloučí spojitost s touto akcí, bude svou ztrátu kompenzovat dalším zdražením. Toto zdražení nejen zlikviduje ztrátu, ale zajistí další růst zisku.

Ptám se, jaký je Váš názor na tuto akci a případnou reakci ČEZu?

 

Dejme najevo nespokojenost!!

Lidé, nenechávejme s sebou neustále vláčet! Nepřidávejme bez řečí ze svých kapes peníze na nestydaté platy několika manažérů, kteří se na tak vysoké výdělky nikterak nenadřou. Mají jen více štěstí, než my, protože sedí v čele obrovského monopolu, který si s námi, prostými občany, dělá naprosto, co chce.

Mluvím o ČEZ a nyní už i o jeho "konkurentovi" E.ON. Je nehorázné s jakou arogancí, hraničící až s drzostí a výsměchem, si z nás tyto společnosti dělají blázny a dojné krávy. Ze sdělovacích prostředků na nás každou chvíli křičí titulky o tom, jak je třeba šetřit energiemi, jak naše planeta trpí lidskou činností a jak si lidstvo podřezává větev na které sedí. Citelně to poznáváme na klimatických změnách a ti, kteří nejsou úplnými zabedněnci, jistě chápou, že je skutečně nutné něco začít dělat, aby naše děti mohly vůbec žít. Zateplujeme domy, měníme okna, kupujeme úspornější spotřebiče, zkrátka snažíme se energiemi šetřit, jak se dá. Jak je už ale u nás zvykem, dobrá vůle se dá zneužít – podlým a sobeckým způsobem, stylem, že dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Za to že šetříme, budeme mít elektřinu ještě dražší. Páni manažeři si totiž zvykli na nějaký standard, který se rok od roku zvyšuje. Nehodlají se svého rostoucího blahobytu vzdát jen proto, že lidé nejsou úplní magoři a šetří proudem. Potřebují další a další milionové platy a stamilionové odměny a nikdy nebudou mít dost. Pojďme, dejme jim vědět, že nejsme ovce, které jen zabečí, skloní hlavu a dál dělají, jak páni kážou. Dejme jim najevo, že máme rozum a vůli. V poslední adventní neděli, 21. prosince, si v 18:00 hodin rozsviťme všechny čtyři svíčky na adventních věncích a zhasněme a vypněme na 30 minut všechna světla a elektrické spotřebiče ve svých domovech. Nechme běžet jen to skutečně nejnutnější zařízení. Poseďme s rodinou při svíčkách. Tato chvíle může být velice krásná s těmi, které máme rádi, ale velice nepříjemná těm, kteří na elektrickém proudu vydělávají. Vyjádřeme tím svůj protest a dejme výstrahu. Ukažme, že pro nás nebude těžké si tyto milé chvíle zopakovat, třeba i každou další neděli.

Zhasněme světla, aby se několika lidem rozsvítilo v hlavách!!! Prosím, rozešlete tento text všem svým známým, aby se naše řady co nejvíce rozšířily. Udělejte to co nejrychleji, nejlépe hned. Poznačte si datum 21.12 a hodinu 18:00 v kalendáři nebo se nechte upozornit svým mobilem, aby nikdo z nás na tuto důležitou chvíli nezapomněl.

 

 

 

 
 
 
Odpověď Kryštofovi (Dejme najevo nespokojenost):
Je vždy dobré, když lidé dají najevo svou nespokojenost organizovaně. Kdyby však mělo zůstat jen u toho, bylo by to směšné, jako držení hladovky na protest proti drahotě potravin...

-zmp-

 

 

poplatky nebo válku? (Hannibal, 17. 12. 2008 23:43):

Politické obchody?
ČSSD prý podpoří mise českých vojáků v zahraničí výměnou za ústupky koalice ohledně zdravotnických poplatků. Chápu, že je to něco za něco. Nepodplácí takto veřejně jedna strana druhou?
1. Není to vlastně dokonce úplatek jedné pol. strany druhé straně?
2. Nejde tady náhodou vlastně přímo o vydírání před kamerami? Když vy pro nás neuděláte toto, tak my pro vás neuděláme tamto.
V politice jde morálka stranou? Nezáleží na tom, co je dobré, ale na tom, co chceme my. A to za jakoukoli cenu!
Shrnuto a podtrženo: Jestliže děti nebudou mít lékařské poplatky, tak to ale nebude zadarmo. Poplatky za děti mohou pro stát vydělat řekněme cca 50 milionů. Mise stojí cca 5 miliard. Poplatky dětem nás tedy vyjdou na 4 950 000 000 Kč!
Komu se vyplatí takové obchody?
Snad státu? Kdo je stát?
Kdyby tady šlo jen o peníze (už tak hluboko jsme klesli), tak by to člověk ještě přešel. Ale tady se děje to, že zdánlivě bezplatné zdravotnictví pro děti bude však vykoupeno smrtí, krví a bolestí např. afghánských obránců, lidí, žen, dětí, které tam vraždí bomby a střely našich spojenců a možná i vojáků žoldnéřů z ČR.
Za tuto cenu chce vykšeftovat jedna strana na druhé dětem zdravotnictví bez poplatků.

 

Odpověď Hannibalovi (poplatky nebo válku):

Vaše otázka („Nepodplácí takto veřejně jedna strana druhou?“) je, zejména vzhledem k parlamentům tzv. „demokracií“, zcela namístě. To, co poslanci nazývají „jednání napříč politickým stranám“ atp. je pokrytecky přejmenované korupční jednání. Z toho je zřejmé, že tzv. „parlamentní demokracie“ jsou postaveny na korupci jako na hlavním pilíři své moci. Protože ryba smrdí od hlavy, každý svůj zákonodárný sbor bez váhání napodobí (dostane-li k tomu příležitost). Sotva kdo si však položí otázku, proč je takové jednání nezákonné, zatímco v parlamentu, senátu, vládě atp. je to v pořádku (normální, ústavní aj.). Kdyby se totiž lidé takto ptali, zjistili by nakonec, že bez korupce není tzv. „demokracie“ vůbec možná. Uvážíme-li to, nahlédneme:

a/ jaké pokrytectví představují proti-korupční programy politických stran

b/ proč jsou vládnoucí strany v boji proti korupci tak neúspěšné

c/ proč jsou orgány státní moci náchylné k srůstání s organizovaným zločinem

d/ proč mocní tak rychle bohatnou

Internetová encyklopedie (Wikipedie) k tomu dodává:

e/ „politická korupce nakonec vede ke kleptokracii - vládě zlodějů, loupežníků (doslovný překlad) - kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti před veřejností.

Protože tzv. „demokracie“ je na korupci založena, dříve či později se nutně zvrhne v otevřenou v kleptokracii! Veškerou škodu nadále hradí ten, kdo má hmotnou odpovědnost, tj. daňový poplatník, který nemá ponětí o tom, kolik daní (skrytých např. v cenách zboží) ve skutečnosti platí (cca 90% ze svých příjmů). A protože z „daňového koláče“ ukusuje stále víc a víc „zájemců“, zvrhne se kleptokracie nakonec v občanskou válku „všech proti všem“. Proto demokracie dříve či později začnou odzbrojovat občany a držet si tzv. „profesionální armády“ (policii aj.), kterou navykají skutečnému mordování v zahraničí (Afghánistán aj.), zejména tam, kde jsou „demokratické“ vymoženosti odmítány…

-zmp-

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčiny válek (Aleš, 18. 12. 2008 15:28)

Jaké jsou příčiny válek v dnešní době? Jde tady hlavně o nějaké politické ovládnutí daného území? Nebo jsou v pozadí válek i surovinové zdroje, získat nehynoucí slávu, zničení nějakého diktátora či systému atp? Asi jako vše na světě, ani toto nebude černobílé, ale války budou vedeny z více příčin. Můžete mi prosím nastínit:

1. Váš pohled – jaké jsou hlavní příčiny válek?

2. Můžete mi nastínit jakým způsobem války řešit, resp. jak válkám předcházet?

3. Válečný konflikt ale asi může vzniknout vždy. Může vzniknout válka i v TSO? Jak by ji řešil TSO? V podstatě by mělo stačit právo veta občana v obci, aby válka nemohla vzniknout. Ale tak jednoduché to asi není. I v TSO se může vytvořit nějaká parta násilníků, která se ozbrojí, vezme rukojmí, obsadí nějaký vojenský útvar, získá zbraně, zaplatí nějakým žoldákům a bude chtít nějak válku rozpoutat.
Ale takto zespodu rozpoutat válku – jak o tom přemýšlím je velmi složité. Když lidé válčit nechtějí a nepotřebují, tak obsazení nějaké lokality nebo zaplacení žoldu třeba 1000 lidem, to válku neudělá! 1000 lidí je sice hodně, je problém najít 1000 žoldáků mezi normálními lidmi, kteří chodí do práce, mají rodinu a nemají zájem živit se zabíjením svých spoluobčanů. Ale ani těch 1000 žoldáků to není až taková síla, která by běžnými zbraněmi dokázala rozvrátit nějaké území či chod svazu obcí v rámci TSO. Místní domobrana by asi vcelku rychle zlikvidovala nějakých 1000 nebo 5000 ozbrojených blbečků toužících po válce… Chápu, že to nemusí být jen magoři, že toto zinscenovat není pro blbečky a že to mohou být i velmi inteligentní a mazaní lidé.
Uvědomuji si nyní, že to, co se tady pokouším zachytit jako scénář vzniku nějaké války, to ale ani válka není. To je vznik spíše nějaké ozbrojené či teroristické skupiny, která chce něco prosadit vojenskou silou. Střílením. Ale to není válka. Co je to vlastně válka? Skutečně. Děkuji. Aleš

 

 

Odpověď Alešovi (příčiny válek):

Příčiny válek jsou trojí. Kulturní (např. náboženská, národnostní aj.), politické (dynastická, ideologická aj.) a hospodářské (boj o trhy a zdroje). A jako je dnes vše chaoticky promícháno, prolínají se také tři příčiny válek.

V moderní době ovšem převažují války o přírodní zdroje (suroviny). Tak např. rozvinuté mocnosti chybí měď, jejíž ruda se hojně nachází na území méně rozvinuté rasy, národa, státu atp. Co mocnost udělá? Prostě pod nějakou záminkou obsadí území s měděnou rudou a začne ji těžit. Tak vznikaly kolonie. Později se rozvine jiná mocnost, avšak všechny surovinové zdroje jsou již zabrané koloniálními mocnostmi, které tyto ukradené zdroje prodávají za kolik chtějí a komu chtějí. Co nová mocnost udělá, nechce-li být vydírána? Napadne koloniální mocnosti podle téže logiky „práva na suroviny“. Tak vznikla např. 1. světová válka. Nová mocnost však může vést válku také pokoutně, podněcuje-li obyvatelstvo kolonie k tzv. „osvobozenecké válce“, v naději, že se u ní kolonie zadluží a po osvobození bude její suroviny drancovat jako splácení dluhu či prostřednictvím zkorumpovaných loutkových vlád (totéž ovšem může udělat i samotný kolonizátor). Mezi možnou kolonií a supermocností však může dojít také k dohodě, např. v podobě prodávání suroviny výhradně za měnu supermocnosti. Supermocnost pak chrání svévolného prodejce surovin a sama na jeho prodeji parazituje prodejem své měny (kurz si diktuje sama).

Nyní si představme, co by se stalo, kdyby lidstvo uznalo, že přírodní zdroje nepatří nikomu (ani tomu, na jehož území se nacházejí, ani tomu, kdo se jich násilím zmocní) ale všem. Pak by se neprodávala surovina (ta by byla zdarma), ale pouze náklady spojené s její těžbou, dopravou, úpravou atp. Pak by také bylo jedno, kdo suroviny těží (kdo se stane horníkem), takže by bylo zbytečné o ně válčit. Pak by také nikdo nikoho surovinami nevydíral (svévolně nezvyšoval jejich ceny) a případní odběratelé by se mezi sebou museli jen dohodnout tak, aby se dostalo na všechny...

Obdobně odpadnou kulturní války, pokud si lidstvo uvědomí, že ani člověk nikomu nepatří, že nepatří žádnému náboženství, rase, národu, aj., jako nepatří rodičům, kteří ho zplodili a vychovali...

Politické války odpadnou tam, kde lidé pochopí, že žádný člověk nemusí (ač může) být nikým a ničím ovládán, že každý člověk může (ač nemusí) vládnout sám sobě (v TSO)...

-zmp-

 

mise (Beny, 22. 12. 2008 14:13)

Z diskusí, které tady vedete až mrazí, jaké nesmysly si vymýšlíte!
Především si neumíte ani představit tu spoušť, kdyby se někdo řídil vašimi snahami, jak píšete, aby o zdravotnictví, o obraně, o bezpečnosti země nerozhodovali profesionálové z řad lékařů, ekonomů, vojáků, ale nějací laici, obyčejný lid. Jak naivně si představujete rozhodování! Stačí se jen podívat na dvě krátkozraké a populistické snahy.
1. Samozřejmě, že většina lidí by nechtěla platit zdravotní poplatky, ale jestliže chybí ve zdravotnictví peníze, tak to prostě platit musíme! To ale nevysvětlíte řadě lidí,kteří vidí jen těch hloupých 30 korun, které musí vytáhnout z peněženky. Ale to, že péče a léky stojí mnohem více, to vidět nechtějí.
2. Samozřejmě, že řada lidí nechce, aby pokračovaly vojenské mise. Ale potom zde je hrozba, že se nepokoje, nesvoboda, totalitní praktiky, boje, terorismus aj. rozšíří až k nám. Takže preventivně i na cizím území musíme hájit principy svobody a demokracie proti totalitním praktikám, proti terorismu.

Neschválení zahraničních misí nyní je pouze politická hra mezi stranami, aby se schválilo něco jiné za schválení mise. To snad chápete. Politikové moc dobře vědí, že mise jsou nutné! Ale jak chcete zabránit obyčejným lidem v jejich krátkozrakosti, jestli se jim řekne: Mise bude stát třeba 1 miliardu ročně – tak se rozhodněte. Každý řadový člověk si samozřejmě raději nechá peníze v kapse. Takže vojenské mise v zahraničí by zakázal. Ale už nevidí, že tady jsou vyšší zájmy. A ty vnímají a hájí jen politici. Oni nemají plat v závislosti na výdajích státu. Proto mohou nestranně rozhodnout a to i s přihlídnutím k vyšším zájmům, jako je bezpečnost celé země, Evropy, světa. Z těchto úhlů pohledu se prostě žádný lid, voliči nebudou dívat na problematiku. Kdo tak bude přistupovat k problémům z tohoto hlediska – to je jedině nezávislý politik.

 

Odpověď Benymu (mise):

Z takovýchto příspěvků věru nemáme radost. Demagogické hanobení bez dokazování, stále dokola s bohorovnou neomylností omílanými frázemi o „povolaných odbornících“ a „nepovolaných laicích“, plnými pohrdání „obyčejnými lidmi“, jež si prý představují rozhodování naivně. Jenže ti Vaši „profesionálové“ to jako obvykle zase přivedli jen k válkám a hospodářským krizím. Kdybychom je alespoň mohli pokládat za neschopné. Jenže oni jsou vpravdě všeho schopní.

V nenažrané honbě za ziskem si např. udělali ze zdravotnictví zlatý důl. V něm vyhánějí ceny léků, přístrojů a terapií do astronomických výšek (vše osvědčené a levné bezohledně vytlačují) a vyvolávají tím finanční krize ve zdravotnictví. Jaký na to mají Vaši „odborníci“ lék?

1. „…jestliže chybí ve zdravotnictví peníze, tak to prostě platit musíme!

Nemluví snad zloději podobně? Protože jsme vás vykradli, musíte doplnit zásoby, aby bylo zase co krást!

V nenažrané honbě za ziskem si např. pomocí praktik státního terorizmu (válkami) přivlastňují světové zásoby surovin, jejichž ceny vyhánějí do astronomických výšek. Vraždí, pronásledují a tlačí životní úroveň miliard lidí dolů. Jaký na to mají Vaši „odborníci“ lék?

2. „…aby pokračovaly vojenské mise.“

Prý „…je tu hrozba, že se nepokoje, nesvoboda, totalitní praktiky, boje, terorismus aj. rozšíří až k nám.“ Nic takového se k nám nemusí rozšiřovat. To vše již dávno sami exportujeme.

Prý „…preventivně i na cizím území musíme hájit principy svobody a demokracie proti totalitním praktikám, proti terorismu.“

Což nemáme potřebu zamést si nejdříve před svým vlastním prahem?

Přitom o těch Vašich profesionálech sám pravíte, že jsou to jen komedianti: „…je to pouze politická hra mezi stranami…“ Ptáte-li se: „Ale jak chcete zabránit obyčejným lidem v jejich krátkozrakosti…?“ pak odpovídáme: Patrně se k „obyčejnému lidu“ nepočítáte. Kam se však hrabe jeho údajná „krátkozrakost“, proti Vaší zaslepenosti.

Pravíte s pohrdáním: „Každý řadový člověk si samozřejmě raději nechá peníze v kapse.“ My však máme za to, že se právem brání okrádání. A proč by vlastně měli přispívat na „vyšší zájmy“ Vašich profesionálních zabijáků? Jak pravíte: „…ty …hájí jen politici“, neboť „oni nemají plat v závislosti na výdajích státu“ a proto nezodpovědně utrácejí z cizího jak najatí.

Proto musíme Vaše závěrečná slova parafrázovat: „Proto mohou úplatně rozhodnout a to i s přihlídnutím k vyšším zájmům profesionálních zabijáků, bez ohledu na bezpečnost celé země, Evropy, světa.

-zmp-

 

 

svoboda na netu (Jan, 22. 12. 2008 22:22)

Dnes na internetu je článek světových agentur, že papež se postavil proti homosexuálům a transsexuálům.
Papež řekl: chránit svět před homosexuály je stejně důležité jako ochrana pralesů...
A výsledek? Na internetu je ve jménu svobody informací a projevu zablokovaná diskuse k tomuto článku! Kdo se tady čeho boji? Oni se bojí diskutujících lidí. To je mi demokracie... Demokracie má strach ze svobodné diskuse. Z diskuse svobodných občanů.

k zablokované diskusi (Jan, 22. 12. 2008 22:24)

Jen mne to tak naštvalo, že jsem Vám to musel napsat!

 

Odpověď Janovi (svoboda na netu):

Kdo se bojí svobodného projevu (dialogu aj.), ten si v pravdě nepřeje individuální svobodu. Jinými slovy, tzv. „demokracie“ ve jménu svobody ve skutečnosti svobodu potlačuje, zejména tam, kde jí svoboda nevyhovuje. Dokonce je schopná danou svobodu projevu zakázat zákonem…

-zmp-

 

 

zahraniční mise (Beny, 24. 12. 2008 09:30)

Mnozí lidé a asi ani vy si neuvědomujete, že např. v Afghánistánu se bojuje za svobodu v Evropě! Neuvědomujete si, že budeme-li lhostejní, potom se mohou boje přenést sem! Je přece lépe hasit problém před domem, v cizím bytě, než potom v důsledku své lhostejnosti ve svém bytě! Trochu začněte myslet a nenechte se vysmát. Nechtějte lidem přesvědčivě podsouvat, že máte nějaké nové řešení pro svět! Nic nového pod sluncem jste nevymysleli. Takových reformátorů, utopistů, Leninů a Stalinů, kteří se odvolávali na lid zde již bylo. Slibujete jako jiní, kterým jde jen o to, aby ovládli lidi.

 

Odpověď Benymu (zahraniční mise):

Od kdy se v Afghánistánu bojuje za svobodu v Evropě? Od té doby, co ho napadl SSSR nebo co ho napadl USA? A neměli bychom preventivně (v zájmu míru v Evropě) napadnou Čínu?…

Úplně nejlepší je zakládat po domech požáry a pak lidi nabádat k hašení, resp. od nich vybírat peníze na hašení…

Vaše tvrzení, že slibujeme jako jiní, kterým jde jen o ovládání lidí, je poněkud nejapné. Nic neslibujeme! Jen podáváme řešení, jak si mohou lidé vládnout sami, což je pod sluncem skutečně něco zcela nového. Leninové, Stalinové, Hitlerové, Bushové atp. mluví skrze Vás…

-zmp-

 
to beny (lukas, 26. 12. 2008 13:29)
Hele Beny,a máš nepořádek ve svým bytu?Tak nedělej násilím pořádky v cizím bytu,mohl bys tam dostat přes držku.Starej se o sebe a nsrs do druhých...
 
 
 
 

 

mise (Kryštof, 28. 12. 2008 22:40)

Kdyby všichni řekli: nestarejte se o to, co se děje jinde, tak by se jinde třeba lidi pozabíjeli, v některé rodině by despota všechny mlátil atp. To je správné, aby se nikdo nestaral o nikoho? Sice by nikdo na nikoho nezaútočil, to je pravda, ale to je asi tak vše. Ale od despoty nemůžeme počítat s tím, že by nechtěl mlátit i lidi další, než jen ve své rodině či ve své zemi. Proto si myslím, že platí tři věci, jak to řekl jeden politik. Jestli ne, tak mi prosím vysvětlete, proč ne, co je na tom špatně?:

1. „Tím, že bojujeme proti teroristům, za prvé snižujeme riziko, že nás napadnou na území ČR. To riziko není malé, vezměte si útoky v Madridu, Londýně, nedávno v Bombaji...“

2. „máme profesionální armádu. Co má dělat? Sedět na zadku a vyorávat brambory?“

3. „nemůžeme spojencům odpírat pomoc. Jednou ji můžeme potřebovat.“

 

Odpověď Kryštofovi (mise 28. 12. 2008):

Rozumíme Vaší starosti o zabránění tzv. „domácímu násilí“. Zde si však v prvé řadě musíme uvědomit, jak snadno lze „právo zasahovat jinde“ zneužít ke svévolnému zásahu. Totéž platí také o Vašem preventivním zásahu proti despotovi, který by chtěl „mlátit lidi i mimo svou domácnost“. Hájíte-li jen „právo zasahovat u cizích“, pak právě uvažujete jako Váš despota, uvažující jako agresor. Proto s Vámi nemůžeme souhlasit... 

K Vašemu výčtu tří výroků Miloše Zemana:

1. kdo v obavě o vyloupení vlastního bytu instaluje ochranná opatření někde za horama, ten to nemá v hlavě v pořádku...

2. kdo napadá jiné, aby nějak zaměstnal svou profesionální armádu, ten je válečný zločinec (agresor)...

3. kdo napadá jiné, aby pomáhal spojencům při zaměstnávání jejich profesionálních armád, ten je rovněž válečný zločinec (agresor)...

Proto radíme: Zařaďte do svých úvah nejdříve a především prevenci proti možnosti zneužívání „zásahů jinde“!...

-zmp-

 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář