Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé k TSO XVI.

28. 2. 2010

Vážený pane,

jak se díváte na problém bezdomovců? Neřeší se ani decentrálně ani centrálně. Jak byste jejich situaci řešil Vy, nebo jak pomáhá Vaše hnutí těm vyloučeným, kterým účinně jiní  nepomáhají? Prosím napište…

D.

 

 

 

 

Vážená paní D.,

posílám Vám …odpověď na Vaše dotazy:

Bezdomovcům nelze pomoci centrálně, neboť jsou produktem centralizmu (tj. totalitní společnosti), stejně jako všechny sociální excesy. V totalitních poměrech je nelze řešit ani decentrálně (tj. v obcích), neboť tomu opět překáží centralismus (u nás pragocentrismus), který neustále produkuje další a další.

Naše hnutí, je hnutím za Trojčlennost sociálního organismu (TSO), které nijaké sociální problémy nezná, neboť je předem a velmi účinně zcela vylučuje:
1. vylučuje jejich příčinu, tj. centralismus, který důsledně (až po jednotlivého občana) nahrazuje decentralismem.
2. péči o základní životní potřeby (ZŽP) každého člověka, jejichž součástí je také bydlení (domov), svěřuje obcím, které je zabezpečují základní pracovní povinností (ZPP).
3. je-li v obci někdo společensky "vyloučen" vlastní vinou (např. pro nerespektování práv jiných), představuje jeho vyloučení (mimo povinnosti nahradit způsobenou škodu) ztrátu občanských práv (pokud obtěžuje či jinak poškozuje své okolí) , popř. i lidských práv (pokud je nerespektoval u jiného člověka). Tím také ztrácí jakoukoliv možnost dál škodit, neboť bez občanských práv podléhá pravomoci občanského poručníka, který za něj plně odpovídá. Poručníkem je tedy o něj po všech stránkách postaráno (vč. ZŽP a ZPP)...

Zkrátka, s výjimkou kataklysmat TSO nijaké sociální problémy nezná...
Pokud Vás odpovědi neuspokojí, ptejte se prosím dál. Můžeme uveřejnit Vaše dotazy na diskusním fóru např. pod zkratkou Eva D?
Kouzlem diskuse jsou otázky a odpovědi, které sdílí větší množství lidí.
Děkuji za odpověď a přeji Vám příjemný a radostný den
Petr Hradil

 

 

 

Reakce paní D.:

Byla bych radši, kdyby  místo kouzla diskuse bylo preventivně bezdomovectví předcházeno, a těm, kteří do něj upadli účinně pomoženo. Souhlasím, že obce by se měly starat, ale samospasitelné to není. Už to známe. Pomohla by pracovní místa, finančně dostupné ubytování, vyřízení českého občanství a vydání obč. legitimací těm, kteří je pozbyli, třebas i jako důsledek rozdělení státu, aby dostali u nás soc. důchody. No a každý , kdo pracovat může, by měl dostat práci - jako povinnost, kdo nemůže pracovat, léčení v nemocnici a pobyt v sociálním zařízení. Tohle můžete zveřejnit. Plané řeči nepomohou.

D.

 

 


Vážená paní D.,
děkuji Vám za souhlas. Bez výhrad s Vámi souhlasím v tom, že plané řeči
nepomohou. Uvedu východisko:

"Nedejme se nikým a ničím na světě odradit od hledání způsobu, jak se o své štěstí postarat sami." TSO


Pokud se lidé sami nechopí této myšlenky, nebudou a ani nemohou být v sociální sféře šťastní a pravdiví. Dejme na pomyslnou misku vah jako kritérium užitečnosti a lidskosti vše, co děláme pro sebe a pro širší společenství. Za člověka mají především hovořit skutky: "Podle ovoce poznáte je."

Končím moudrostí Tomáše Bati: "Odpovědnost všech za všechno je odpovědností
nikoho za nic. Je potřeba nastolit osobní odpovědnost."

Petr Hradil

 

dětské volby (Jan, 28. 02. 2010 22:56):
Nyní mne velmi doslova šokovalo prohlášení ministerstva školství. Prý:
Možnost ovlivnit volby dostanou nanečisto i patnáctileté děti. Vedle regulérních květnových se v Česku chystají i sněmovní volby nanečisto. Pod záštitou ministerstva školství proběhnou ve školách, kde je ze zákona zakázána jakákoli propagace politických stran. Uskuteční se 26. až 28. dubna, přesně měsíc před „volbami naostro", a lze tak soudit, že zveřejnění výsledků by mohlo mít vliv na plnoleté nerozhodnuté voliče.
Odevzdané hlasy zpracuje Agentura Millward Brown.
„Věříme, že pořádání těchto voleb zvýší účast prvovoličů a mladých voličů v následných skutečných volbách,“ popisuje cíle projektu Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni.
Podle Vodrážky jde prý nicméně o dobrý nápad z hlediska občanské výchovy.
Strachota se politické agitace neobává, o prezentaci programů prý nepůjde. „My školám poskytneme podporu, letáky nebudou propagovat strany,“ uvedl Strachota s tím, že chtějí studentům přiblížit „volební systém a iniciovat mezi nimi debatu o politických tématech“.
Zdá se mi, že už opravdu přestáváme být lidmi. A stávají se z nás partaje a partajníci! Copak je normální tahat děti do politiky? V 16 člověk sotva ví, jak si poradit sám se sebou a ne aby radil dospělým, jak volit… V 89 sice děti také cinkaly klíči na náměstích a demonstrovaly s dospělými. Ale přece to byly spíše vysokoškoláci.
Nejsem zastáncem ani demokracie ani kapitalismu a ani komunismu. Nemyslím si však, že protipólem demokracie je pouze do očí bijící třeba nějaká vojenská totalita. Hesla takové zakamuflované totality mohou budit v lidech i dobrý dojem. Vím, že existují i jiné možnosti místo demokratury. Už před 2000 lety Aristoteles uváděl, že demokratura je pouze jiná forma tyranie.
Zajímali by mne také finanční náklady na tyto studentské volby organizované ministerstvem školství (z peněz daňových poplatníků) v době finanční krize…
Známá v práci mi řekla, že mám černobílé vidění světa. Ale to si vůbec nemyslím. Je spousta přechodových fází demokracie.
Dále mi řekla: To máš takovou nedůvěru ve vlastní děti? Asi jsi špatný rodič.
Na moji reakci, že většina těch dětí si z toho stejně udělá jen srandu, takže výsledek bude o ničem, mi řekla, zda jsem se na stř. škole ve druháku necítil dospělý a rozumný?
Jenže...To není o nedůvěře v děti… to není o tom, jak jsem se cítil. To je o objektivních schopnostech dětí…
A navíc: Jsem otráven politikou a připadá mi nedobré tahat do této stoky, žumpy i děti.
Stejně si je (nás všechny) tam – k sobě do té stoky - politikové v dospělosti vtáhnou…
Celé mi to zavání populismem politických stran.
A při konfrontaci s TSO mi připadá, že politikům jde o to, aby si lidé už od škol, již děti aby si zvykly, že je normální volit si nad sebou své zastupitele…

Odpověď Janovi (dětské volby):
V době, kdy naši „osvícení ekonomové“ prohlašují sociální výdaje (zejména na rodiny s dětmi) za nezodpovědné zadlužování státu a šetření na člověku za správné hospodaření, se proti takovým výdajům nikdo z nich neozve. Také ministerstvo školství neustále naříká, že nemá peníze na platy učitelů a provoz škol, ale na pumpování do Agentury Millward Brown peníze kupodivu našlo. Co si od toho naši „zástupci lidu slibují“? Vyplachování mozků!
Tvrdí-li Strachota, že nepůjde o prezentaci programů, pak je opravdovou záhadou, podle čeho bude mládež vlastně volit. A jaká témata budou mít iniciované politické debaty?
Tvrzení, že chtějí studentům přiblížit volební systém letáky evokuje dojem, že občanská výchova ve školách neexistuje, že volebnímu systému neučí, nebo učí nedostatečně, že je leták lepší než učebnice. Výuka na našich školách je patrně tak ubohá, že ji musí suplovat společnost Člověk v tísni. Jestlipak si také naše mládež uvědomuje, v jaké tísni se díky neschopnosti svých učitelů ocitá?
Ptáte se: „Copak je normální tahat děti do politiky?“
Odpovídáme: V totalitách to bohužel normální je. Je to předmětem jejich každodenní výuky, kontaminované politikou ve všech předmětech vyučovaných zásadně tendenčně (z politických důvodů)...
Realita je taková, že člověk může (ale nemusí) plně dozrát v individualitu s vědomě svobodnou volbou až ve věku 42 let. Tzn., že ani tzv. vysokoškoláci si ve skutečnosti nevědí rady ani sami se sebou. Je to jen iluze, mají-li za to, že dají-li si studiem na vysoké škole vypláchnout mozek, tak pro sebe něco užitečného udělají. Pokud svá studia uplatní také ve společenském postavení, budou vymýšlet „odborné“ hovadiny jako pánové Strachota, Vodrážka, Brawn, či Vaše známá v práci. Jsou snad tito lidé skutečně dospělí?
Pokud se budou ve školách vyplachovat mozky, potud nebude valného rozdílu mezi nedospělým a tzv. „dospělým“, mezi negramotným a tzv. „gramotným“, resp. bude takový rozdíl vyznívat ve prospěch teoreticky negramotného zato však praktického selského rozumu.
Jak pravíte, politikům jde o to, aby si lidé už jako děti školou povinné navykly volit nad sebou své zastupitele:
„Povinná školní docházka je nejlepší cesta k zotročení společnosti.“ (L.N. Tolstoj)
Typickou „moudrostí“ takto vypláchnutého mozku je skandalizování tzv. „černobílého vidění světa!“ Kdo takové fráze papouškuje, ten si vůbec neuvědomuje, jak sám sobě protiřečí. Na jedné straně tvrdí, že se lze protikladnosti (nepřátelství) černé a bílé vyhnout barevným vnímáním světa (barvy prý protikladné nejsou), na druhé straně však věří (dle Newtona), že barvy jsou obsaženy v bílém světle. Tzn., že nepřátelství „černé a bílé“ nahrazují nepřátelstvím „černé a barev“. Tak hloupá je jejich školská „moudrost“...
Má-li kdo důvěru ve schopnost správné volby dětí, měl neměl by rozlišovat mezi nedospělostí a dospělostí (k čemuž možná organizování „volby dětí“ směřuje)...
-zmp-

 

 

 

dětské volby (Jan, 28. 02. 2010 22:56):
Nyní mne velmi doslova šokovalo prohlášení ministerstva školství. Prý:
Možnost ovlivnit volby dostanou nanečisto i patnáctileté děti. Vedle regulérních květnových se v Česku chystají i sněmovní volby nanečisto. Pod záštitou ministerstva školství proběhnou ve školách, kde je ze zákona zakázána jakákoli propagace politických stran. Uskuteční se 26. až 28. dubna, přesně měsíc před „volbami naostro", a lze tak soudit, že zveřejnění výsledků by mohlo mít vliv na plnoleté nerozhodnuté voliče.
Odevzdané hlasy zpracuje Agentura Millward Brown.
„Věříme, že pořádání těchto voleb zvýší účast prvovoličů a mladých voličů v následných skutečných volbách,“ popisuje cíle projektu Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni.
Podle Vodrážky jde prý nicméně o dobrý nápad z hlediska občanské výchovy.
Strachota se politické agitace neobává, o prezentaci programů prý nepůjde. „My školám poskytneme podporu, letáky nebudou propagovat strany,“ uvedl Strachota s tím, že chtějí studentům přiblížit „volební systém a iniciovat mezi nimi debatu o politických tématech“.
Zdá se mi, že už opravdu přestáváme být lidmi. A stávají se z nás partaje a partajníci! Copak je normální tahat děti do politiky? V 16 člověk sotva ví, jak si poradit sám se sebou a ne aby radil dospělým, jak volit… V 89 sice děti také cinkaly klíči na náměstích a demonstrovaly s dospělými. Ale přece to byly spíše vysokoškoláci.
Nejsem zastáncem ani demokracie ani kapitalismu a ani komunismu. Nemyslím si však, že protipólem demokracie je pouze do očí bijící třeba nějaká vojenská totalita. Hesla takové zakamuflované totality mohou budit v lidech i dobrý dojem. Vím, že existují i jiné možnosti místo demokratury. Už před 2000 lety Aristoteles uváděl, že demokratura je pouze jiná forma tyranie.
Zajímali by mne také finanční náklady na tyto studentské volby organizované ministerstvem školství (z peněz daňových poplatníků) v době finanční krize…
Známá v práci mi řekla, že mám černobílé vidění světa. Ale to si vůbec nemyslím. Je spousta přechodových fází demokracie.
Dále mi řekla: To máš takovou nedůvěru ve vlastní děti? Asi jsi špatný rodič.
Na moji reakci, že většina těch dětí si z toho stejně udělá jen srandu, takže výsledek bude o ničem, mi řekla, zda jsem se na stř. škole ve druháku necítil dospělý a rozumný?
Jenže...To není o nedůvěře v děti… to není o tom, jak jsem se cítil. To je o objektivních schopnostech dětí…
A navíc: Jsem otráven politikou a připadá mi nedobré tahat do této stoky, žumpy i děti.
Stejně si je (nás všechny) tam – k sobě do té stoky - politikové v dospělosti vtáhnou…
Celé mi to zavání populismem politických stran.
A při konfrontaci s TSO mi připadá, že politikům jde o to, aby si lidé už od škol, již děti aby si zvykly, že je normální volit si nad sebou své zastupitele…

Odpověď Janovi (dětské volby):
V době, kdy naši „osvícení ekonomové“ prohlašují sociální výdaje (zejména na rodiny s dětmi) za nezodpovědné zadlužování státu a šetření na člověku za správné hospodaření, se proti takovým výdajům nikdo z nich neozve. Také ministerstvo školství neustále naříká, že nemá peníze na platy učitelů a provoz škol, ale na pumpování do Agentury Millward Brown peníze kupodivu našlo. Co si od toho naši „zástupci lidu slibují“? Vyplachování mozků!
Tvrdí-li Strachota, že nepůjde o prezentaci programů, pak je opravdovou záhadou, podle čeho bude mládež vlastně volit. A jaká témata budou mít iniciované politické debaty?
Tvrzení, že chtějí studentům přiblížit volební systém letáky evokuje dojem, že občanská výchova ve školách neexistuje, že volebnímu systému neučí, nebo učí nedostatečně, že je leták lepší než učebnice. Výuka na našich školách je patrně tak ubohá, že ji musí suplovat společnost Člověk v tísni. Jestlipak si také naše mládež uvědomuje, v jaké tísni se díky neschopnosti svých učitelů ocitá?
Ptáte se: „Copak je normální tahat děti do politiky?“
Odpovídáme: V totalitách to bohužel normální je. Je to předmětem jejich každodenní výuky, kontaminované politikou ve všech předmětech vyučovaných zásadně tendenčně (z politických důvodů)...
Realita je taková, že člověk může (ale nemusí) plně dozrát v individualitu s vědomě svobodnou volbou až ve věku 42 let. Tzn., že ani tzv. vysokoškoláci si ve skutečnosti nevědí rady ani sami se sebou. Je to jen iluze, mají-li za to, že dají-li si studiem na vysoké škole vypláchnout mozek, tak pro sebe něco užitečného udělají. Pokud svá studia uplatní také ve společenském postavení, budou vymýšlet „odborné“ hovadiny jako pánové Strachota, Vodrážka, Brawn, či Vaše známá v práci. Jsou snad tito lidé skutečně dospělí?
Pokud se budou ve školách vyplachovat mozky, potud nebude valného rozdílu mezi nedospělým a tzv. „dospělým“, mezi negramotným a tzv. „gramotným“, resp. bude takový rozdíl vyznívat ve prospěch teoreticky negramotného zato však praktického selského rozumu.
Jak pravíte, politikům jde o to, aby si lidé už jako děti školou povinné navykly volit nad sebou své zastupitele:
„Povinná školní docházka je nejlepší cesta k zotročení společnosti.“ (L.N. Tolstoj)
Typickou „moudrostí“ takto vypláchnutého mozku je skandalizování tzv. „černobílého vidění světa!“ Kdo takové fráze papouškuje, ten si vůbec neuvědomuje, jak sám sobě protiřečí. Na jedné straně tvrdí, že se lze protikladnosti (nepřátelství) černé a bílé vyhnout barevným vnímáním světa (barvy prý protikladné nejsou), na druhé straně však věří (dle Newtona), že barvy jsou obsaženy v bílém světle. Tzn., že nepřátelství „černé a bílé“ nahrazují nepřátelstvím „černé a barev“. Tak hloupá je jejich školská „moudrost“...
Má-li kdo důvěru ve schopnost správné volby dětí, měl neměl by rozlišovat mezi nedospělostí a dospělostí (k čemuž možná organizování „volby dětí“ směřuje)...
-zmp-

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář