Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teoretická věda VIII.

20. 11. 2009

kabbala a fyzika (lait, 07. 11. 2009 17:20)
I.Orion: Dobrý den, pane doktore Laitmane. Jmenuji se Ishak Orion, přednáším jadernou fyziku na univerzitě Ben-Guriona. Začal jsem s astronomie a kosmologie. Ale přešel sem k jaderní fyzice, vzhledem tomu, že právě ona je schopna dát odpovědi na nejsložitější otázky. Pokud kabala skutečně odkrývá tajemství, to tato může dát odpovědi na některé moje složité otázky. Chtěl by je uslyšet a též pochopit, kde se spojuje věda kabala s pozemskými přírodními vědami.
Začnu otázkami z oblasti kosmologie, které mě nedodávají klid od samého počátku mého studia. Jeden z nejsložitějších vědeckých problémů je ,pochopení podstaty času a prostoru. Každému, dokonce tomu nejobyčejnějšímu člověku, sledujícímu nyní naši besedu je znám problém času. Čas „utíká“, čas se může táhnout a letět, čas se může „zastavit na místě“.
M. Laitman: To znamená, že čas je relativně závislý na pocitech člověka.
I. Orion: Ano. Tento pocit zná každý. Mimo to, teorie relativity Einsteina hovoří o relativitě času i ve fyzikálních systémech. I když se v nich nehovoří o pocitech, ale čas též relativně je závislý na rychlosti, se kterou se systém pohybuje. Při velkých rychlostech čas plyne jinak, než v systému, který je v klidu.
Náš vesmír se pohybuje a rozšiřuje. A zde odborníci na kosmologii s tímto problémem, že pokud je nutné zkoumat procesy, probíhající v bodě A v porovnání s bodem B, tak je nepochopitelné, jaké měření času používat, když v každém z bodů , je jiný? Já, jako vědec-kosmolog, chci vidět celý systém vesmíru seshora. Nutně potřebuji celkové, absolutní definice. Pro tento účel se rozhodlo v kosmologii používat všeobecný pojem „umělý čas“. I když chápeme, že je toto něco neexistujícího v realitě, ale jsme nuceni s tímto pojmem pracovat na řešení kosmologických problémů.
Obrátil jsem se k filozofii a vyslechl univerzitní kurz na téma „filozofie času“. Mnoho jsem četl a kladl otázky, ale uspokojující odpovědi jsem i tak nezískal. V této otázce vidím jeden z ústřední problémů všech odvětví současné fyziky. Může nám ta pomoci v pochopení podstaty času?
M. Laitman: Tento problém lze projednávat v různých aspektech. Především, ve vědě kabala není pojem čas jako takový, čas se určuje počtem činností. Samotná činnost je vyvolána určitými silami, zdůvodnitelnými spojeními a počtem vykonané činnosti, toto je i čas (doba). Když je vykonáno 10 činností, tak i čas je měřen 10 jednotkami.
I.Orion: Ano, ale vždyť to jsou jen naše pocity. Když se nacházím doma a nic nedělám, tak se čas zastavil?
M. Laitman: Čas je vždy relativně závislý na pocitech pozorovatele. Pokud neprobíhá žádný pohyb, nespouští se v činnost řetězec nějakých událostí, činnosti, když každá následující je vyvolána předcházející, to znamená , že pokud nejsou změny, tak není ani čas.
I. Orion: Tj. musím nyní vnést do mých vzorců doplňující komponent, který počítá s pozorovatelem?
M. Laitman: Ovšem. I toto plně odpovídá teorii relativity Einsteina. Zde jsou věda kabala a fyzika zajedno. Tento objev Einsteina byl nejblíže tomu, jak kabala vysvětluje pojmy světla, pohybu, času.
Vice na
www.kabbalah.cz a www.kabbalah.ifo/cz


odpověď lait (kabbala a fyzika):
Dialog izraelských akademiků (Ishaka Oriona a M. Laitmana) začíná následujícími slovy:
I. Orion: „Každému... je znám problém času. Čas „utíká“, čas se může táhnout a letět, čas se může „zastavit na místě“.
I. Orion zde mluví o subjektivním vnímání času. Spěcháme-li, máme pocit že čas běží rychle, nudíme-li se nebo prožíváme nepříjemnosti, máme pocit, že se čas vleče.
M. Laitman: „Tzn., že čas je relativně závislý na pocitech člověka.“
M. Laitman ze slov I. Oriona činí závěr, že objektivní plynutí času je závislé na subjektivním vnímání času.
Je Laitmanův závěr opravdu oprávněný?
Spěchající má sice pocit že čas běží rychle a nudící se má pocit, že se čas vleče, jakmile si však po uplynutí obou časů (běžícího a vlekoucího se) navzájem porovnají hodinky, zjistí, že objektivně běžel čas v obou případech stejně, že na našem subjektivním vnímání závislý není!
Že by to páni profesoři nevěděli? Velmi dobře to vědí! Jen to nechtějí vědět! Jen nás touto nejapnou ignorací nenápadně ohlupují, aby nás mohli bez odporu následně vmanipulovat do neméně nejapných klamů Einsteinovy Teorie relativity.
I. Orion: „Ano. Tento pocit zná každý. Mimo to, teorie relativity Einsteina hovoří o relativitě času i ve fyzikálních systémech. I když se v nich nehovoří o pocitech, ale čas je též relativně závislý na rychlosti, se kterou se systém pohybuje. Při velkých rychlostech čas plyne jinak, než v systému, který je v klidu.“
Teorie relativity totiž tvrdí (v našich diskusích jsme již toto tvrzení odhalili jako vědomý podvod), že při rychlostech blízkých rychlosti světla, plyne čas objektivně jinak, než v klidu, či nižších rychlostech pohybu. Tvrdí, že porovnají-li si lidé v daných případech hodinky, zjistí, že objektivně běžel čas v obou případech různě.
Abychom nezapochybovali, ujišťují nás, že udělali vše proto, aby nalezli pravdu.
I. Orion: „Obrátil jsem se k filozofii a vyslechl univerzitní kurz na téma „filozofie času“. Mnoho jsem četl a kladl otázky, ale uspokojující odpovědi jsem i tak nezískal.“
Pane profesore. Potměšilou ignorací nelze nalézt pravdivou odpověď a je doslova tragické (ne-li zločinné), že takoví ignoranti jako jste Vy, „přednášejí jadernou fyziku na univerzitě Ben-Guriona“!
Nuže, diskuse obou akademických ignorantů nejdříve vnesla subjektivní vnímání času do objektivního plynutí času (což skutečně udělal i Einstein), což nazývají „Teorie realitivity“. Následně se pak snaží subjektivizovaný objektivní čas (Teorii relativity) vnést také do výchozího subjektivního vnímání času, jež připisují tzv. „kabale“.
„M. Laitman: „Tento problém lze projednávat v různých aspektech. Především, ve vědě kabala není pojem čas jako takový, čas se určuje počtem činností... Když je vykonáno 10 činností, tak i čas je měřen 10 jednotkami... pokud nejsou změny, tak není ani čas.“
Skutečnost je taková, že změny nepozorujeme, když např. spíme bezesným spánkem. Přesto náš budík zazvoní v objektivním čase, na který jsme jej nařídili, což znamená, že bez ohledu na učení pánů profesorů čas nejen byl, ale také objektivně běžel.
Zde již můžeme odpovědně říci, že páni profesoři nejsou než učení sedmilháři, ne-li potměšilí darebáci.
I. Orion: „...musím nyní vnést do mých vzorců doplňující komponent, který počítá s pozorovatelem?“
Právě o toho pozorovatele jde. Jde o to, vypláchnout mu mozek akademickými spekulacemi tak, aby nevěřil svému vlastnímu pozorování, ale jejich akademickému ohlupování...
-zmp-

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

O hodinách

(Zdenek, 31. 10. 2012 18:31)

Myslím, že žádné hodiny žádný čas neměří, ani ty atomové, jde o strojek založený na pohybu a proto hodinami porovnáváme délku trvání jednoho pohybu s jiným,ovšem za předpokladu, že při měření jsou dodrženy stejné fyzikální podmínky, mezi které síla gravitace bezesporu patří stejně jako např. teplota. Změní-li se podmínky ve kterých měříme, může se snad někdo divit, že jdou hodiny jinak a svádět rozdíl v měření na posuny v jakémsi "čase"?(příklad s GPS časovým posunem, který údajně potvrzuje platnost TR).

Čas.

(Tom, 9. 5. 2012 1:42)

PS.I ten Einstein jako semita zcela musel vědět z Talmudu "že čas není,pouze my se pohybujeme

Čas.

(Tom, 9. 5. 2012 1:38)

čas je pane měřítko změny stavu hmoty avšak jen vědomí umožnuje si nám to uvědomit.To je ten pozorovatel